Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2006/0290(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0488/2007

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0488/2007

Keskustelut :

PV 18/02/2008 - 23
CRE 18/02/2008 - 23

Äänestykset :

PV 19/02/2008 - 6.15
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0050

Hyväksytyt tekstit
PDF 185kWORD 46k
Tiistai 19. helmikuuta 2008 - Strasbourg
Jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten keskinäinen avunanto sekä näiden ja komission yhteistyö tulli- ja maatalouslainsäädännön soveltamisessa ***I
P6_TA(2008)0050A6-0488/2007
Päätöslauselma
 Teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 19. helmikuuta 2008 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten keskinäisestä avunannosta sekä jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten ja komission yhteistyöstä tulli- ja maatalousasioita koskevan lainsäädännön moitteettoman soveltamisen varmistamiseksi annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 515/97 muuttamisesta (KOM(2006)0866 – C6-0033/2007 – 2006/0290(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2006)0866),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan, 135 artiklan ja 280 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0033/2007),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön ja talousarvion valvontavaliokunnan lausunnon (A6-0488/2007),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 19. helmikuuta 2008, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2008 antamiseksi jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten keskinäisestä avunannosta sekä jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten ja komission yhteistyöstä tulli- ja maatalousasioita koskevan lainsäädännön moitteettoman soveltamisen varmistamiseksi annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 515/97 muuttamisesta
P6_TC1-COD(2006)0290

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä vahvistama kanta vastaa lopullista säädöstä, asetusta (EY) N:o .../2008.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö