Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2006/0290(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0488/2007

Pateikti tekstai :

A6-0488/2007

Debatai :

PV 18/02/2008 - 23
CRE 18/02/2008 - 23

Balsavimas :

PV 19/02/2008 - 6.15
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0050

Priimti tekstai
PDF 270kWORD 36k
Antradienis, 2008 m. vasario 19 d. - Strasbūras
Muitinės ir žemės ūkio teisės aktų taikymas ***I
P6_TA(2008)0050A6-0488/2007
Rezoliucija
 Tekstas

2008 m. vasario 19 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Tarybos reglamentą (EB) Nr. 515/97 dėl valstybių narių administracinių institucijų tarpusavio pagalbos ir dėl pastarųjų bei Komisijos bendradarbiavimo, siekiant užtikrinti teisingą muitinės ir žemės ūkio teisės aktų taikymą (COM(2006)0866 – C6-0033/2007 – 2006/0290 (COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM (2006)0866),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 135 bei 280 straipsnius, pagal kuriuos Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6-0033/2007),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą bei į Biudžeto kontrolės komiteto nuomonę (A6-0488/2007),

1.   pritaria iš dalies pakeistam Komisijos pasiūlymui;

2.   ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą ketina keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.


Europos Parlamento pozicija, priimta per pirmąjį svarstymą 2008 m. vasario 19 d., siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. .../2008, iš dalies keičiantį Tarybos reglamentą (EB) Nr. 515/97 dėl valstybių narių administracinių institucijų tarpusavio pagalbos ir dėl pastarųjų bei Komisijos bendradarbiavimo, siekiant užtikrinti teisingą muitinės ir žemės ūkio teisės aktų taikymą
P6_TC1-COD(2006)0290

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija pirmajame svarstyme atitinka galutinį teisės aktą, Reglamentą (EB) Nr. .../2008.)

Teisinė informacija - Privatumo politika