Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/0290(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0488/2007

Ingivna texter :

A6-0488/2007

Debatter :

PV 18/02/2008 - 23
CRE 18/02/2008 - 23

Omröstningar :

PV 19/02/2008 - 6.15
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0050

Antagna texter
PDF 193kWORD 31k
Tisdagen den 19 februari 2008 - Strasbourg
Ömsesidigt bistånd och samarbete mellan medlemsstaternas administrativa myndigheter och kommissionen vid tillämpningen av tull- och jordbrukslagstiftningen ***I
P6_TA(2008)0050A6-0488/2007
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 19 februari 2008 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 515/97 om ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas administrativa myndigheter och om samarbete mellan dessa och kommissionen för att säkerställa en korrekt tillämpning av tull- och jordbrukslagstiftningen (KOM(2006)0866 – C6-0033/2007 – 2006/0290(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2006)0866),

–   med beaktande av artiklarna 251.2, 135 och 280 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0033/2007),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd och yttrandet från budgetkontrollutskottet (A6-0488/2007).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 19 februari 2008 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2008 om ändring av rådets förordning (EG) nr 515/97 om ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas administrativa myndigheter och om samarbete mellan dessa och kommissionen för att säkerställa en korrekt tillämpning av tull- och jordbrukslagstiftningen
P6_TC1-COD(2006)0290

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen den slutliga rättsakten, förordning (EG) nr .../2008.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy