Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2007/2185(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0002/2008

Pateikti tekstai :

A6-0002/2008

Debatai :

PV 18/02/2008 - 26
CRE 18/02/2008 - 26

Balsavimas :

PV 19/02/2008 - 6.19
CRE 19/02/2008 - 6.19
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0053

Priimti tekstai
PDF 310kWORD 86k
Antradienis, 2008 m. vasario 19 d. - Strasbūras
ES strategija siekiant užtikrinti Europos įmonių patekimą į rinkas
P6_TA(2008)0053A6-0002/2008

2008 m. vasario 19 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl ES strategijos siekiant užtikrinti Europos įmonių patekimą į rinkas (2007/2185(INI))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui "Globalioji Europa: glaudesnė partnerystė siekiant užtikrinti Europos eksportuotojų patekimą į rinkas" (COM(2007)0183),

–   atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Tarybai, Europos Parlamentui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui "Globalioji Europa: konkuravimas pasaulyje. ES augimo ir darbo vietų kūrimo strategijos dalis" (COM(2006)0567),

–   atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą "Globalioji Europa: Europos prekybos apsaugos priemonės besikeičiančioje pasaulio ekonomikoje. Žalioji knyga viešosioms konsultacijoms" (COM(2006)0763),

–   atsižvelgdamas į savo 2006 m. rugsėjo 28 d. rezoliuciją dėl Europos Sąjungos ir Indijos ekonominių ir prekybinių ryšių(1),

–   atsižvelgdamas į savo 2006 m. spalio 25 d. rezoliuciją dėl metinės Komisijos ataskaitos Europos Parlamentui dėl trečiųjų šalių Bendrijos atžvilgiu taikomų antidempingo, antisubsidijų ir apsaugos priemonių (2004 m.)(2),

–   atsižvelgdamas į savo 2006 m. balandžio 4 d. rezoliuciją dėl Dohos derybų raundo įvertinimo po PPO ministrų konferencijos Honkonge(3),

–   atsižvelgdamas į savo 2006 m. spalio 12 d. rezoliuciją dėl ekonominių ir prekybinių ES ir Mercosur santykių, siekiant sudaryti tarpregioninį asociacijos susitarimą(4),

–   atsižvelgdamas į savo 2006 m. birželio 1 d. rezoliuciją dėl ES ir Jungtinių Amerikos Valstijų transatlantinių ekonominių santykių(5),

–   atsižvelgdamas į savo 2005 m. spalio 13 d. rezoliuciją dėl ES ir Kinijos prekybos santykių perspektyvų(6),

–   atsižvelgdamas į Komisijos tarnybų darbo dokumentą, paskelbtą kartu su Komisijos komunikatu "Ekonomikos reformos ir konkurencingumas: pagrindiniai 2006 m. Europos konkurencingumo ataskaitos aspektai" (SEC(2006)1467),

–   atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą "Bendrijos Lisabonos programos įgyvendinimas. Politikos nuostatos ES gamybai stiprinti siekiant labiau integruoto požiūrio į pramonės politiką" (COM(2005)0474),

–   atsižvelgdamas į 2006 m. kovo 23–24 d. Vadovų Tarybai pirmininkavusios valstybės narės išvadas,

–   atsižvelgdamas į savo 2006 m. kovo 15 d. rezoliuciją dėl indėlio į 2006 m. pavasarį vyksiantį Europos Vadovų Tarybos susitikimą, kiek tai susiję su Lisabonos strategija(7),

–   atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą "ES ir Kinija: artimesnės partnerės, didesnė atsakomybė" (COM(2006)0631) ir darbo dokumentą, pateikiamą su dokumentu "Artimesni partnerių ryšiai, didesnė atsakomybė. Politikos dokumentas. ES ir Kinijos prekyba ir investicijos: konkurencija ir partnerystė" (COM(2006)0632),

–   atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą "Įgyvendinant bendrijos Lisabonos programą. Augimą ir užimtumą skatinanti šiuolaikiška MVĮ politika" (COM(2005)0551),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto pranešimą ir Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto nuomonę (A6-0002/2008),

A.   kadangi Europos Sąjunga yra viena iš pagrindinių veikėjų tarptautinėje prekyboje, ir ji turėtų toliau pirmauti pasaulinėje ekonomikos sistemoje, kad galėtų padaryti ją sąžiningesnę ir kad šioje sistemoje būtų labiau atsižvelgiama į su ekologija susijusias ir socialines teises,

B.   kadangi Europos Sąjunga yra didžiausia pasaulio eksportuotoja ir didžiausia paslaugų teikėja, todėl yra labai suinteresuota užtikrinti, kad būtų atvertos naujos prekių, paslaugų ir investicijų rinkos,

C.   kadangi Europos Sąjunga turi įgyvendinti ambicingesnes ir labiau į ateitį orientuotas strategijas, kad galėtų išspręsti globalizacijos problemas ir sugebėtų įveikti didesnę pagrindinių kylančios ekonomikos šalių konkurenciją, kartu išsaugant Europos ekonominį, regioninį ir socialinį modelį bei gerbiant žmogaus teises ir socialinius bei aplinkosaugos standartus,

D.   kadangi ekonominis atvirumas šalies viduje ir užsienyje gyvybiškai svarbus darbo vietoms kurti, ekonomikos augimui užtikrinti ir tarptautiniam konkurencingumui išsaugoti; kadangi dėl to Europos Sąjunga, remdamasi patekimo į rinkas strategija, turėtų toliau stengtis atverti ES rinkas ir skatinti savo prekybos partnerius šalinti kliūtis ir labiau atverti savo rinkas,

E.   kadangi tinkama prieiga prie trečiųjų šalių rinkų leis ES vidaus gamintojams pirmauti didelės pridėtinės vertės prekių ir paslaugų srityje ir savo produktus padaryti naujoviškesnius, skatinti kūrybingumą, saugoti intelektinės nuosavybės teises ir pasiekti didelio masto ekonomijos,

F.   kadangi dėl tarptautinės prekybos plėtros prieiga prie trečiųjų šalių rinkų tampa tokia pat svarbi kaip ir ES rinkų apsauga nuo nesąžiningos prekybos,

G.   kadangi prekybos liberalizavimas ir vis didėjantis jos mastas skatina tarptautinę konkurenciją, tačiau ir didina riziką, kad eksportui bus taikomos prekybos kliūtys, kurios turės žalingą poveikį tarptautiniam ES įmonių konkurencingumui,

H.   kadangi negalima leisti, kad Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) taisyklėmis nepagrįstas protekcionizmas darytų poveikį ES konkurencingumui Bendrijos viduje arba už jos ribų,

I.   kadangi prekybos kliūčių panaikinimas, be jokios abejonės, padidins Europos prekių ir paslaugų eksportą ir užtikrins nuolatinį ES ekonomikos augimą,

J.   kadangi, atsižvelgiant į tai, kad visame pasaulyje Europos Sąjungos prekybos partneriai neveiksmingai saugo intelektinę ir pramoninę nuosavybę, įskaitant geografines ir kilmės vietos nuorodas,

K.   kadangi ypač svarbu atskirti a priori nepagrįstas prekybos kliūtis, atsirandančias dėl to, kad nenuosekliai įgyvendinamos nustatytos dvišalės ir daugiašalės prekybos taisyklės, ir prekybos kliūtis, atsirandančias dėl teisėtos teisinės ir administracinės valstybės institucijų veiklos, pradedamos ne prekybos srityje, tačiau turinčios neplanuotų padarinių prekybai,

L.   kadangi pagal esamas PPO taisykles nepateisinamos ir veiklą apsunkinančios muitinės procedūros, taikomos importui, eksportui ir tranzitui, sanitariniai ir fitosanitariniai apribojimai, nesąžiningas prekybos apsaugos priemonių naudojimas, prasta intelektinės nuosavybės teisių apsauga akivaizdžiai yra a priori nepateisinamos prekybos kliūtys, kurias reikia šalinti norint ES įmonėms pagerinti patekimo į rinką sąlygas,

M.   kadangi, nors ir labai sudėtinga tiksliai įvertinti ES prekybai užsienio rinkose trukdančių apribojimų mastą, visiškai aišku, kad prekybos kliūtys daro didžiulę įtaką bendram ES eksportui,

N.   kadangi ES įmonės apskritai labiau įsitvirtinusios išsivysčiusiose pramonės šalyse, kuriose paklausa vienoda, ir daug mažiau – greitai augančiuose regionuose ir augančiose rinkose, pvz., Kinijoje ir Indijoje,

O.   kadangi Europos Sąjunga apskritai laikoma labai atvira ir skaidria rinka, rimtai kovojančia su konkurenciją slopinančiais veiksmais ir užtikrinančia sąžiningas sąlygas visiems importuojamiems produktams, nepaisant jų kilmės,

P.   kadangi dideli tarifai vis dar yra rimta prekybos kliūtis, ypač pagrindinių kylančios ekonomikos šalių atžvilgiu,

Q.   kadangi PPO yra vienintelė veiksminga patekimo į rinkas ir sąžiningos ir teisingos pasaulinės prekybos užtikrinimo priemonė; kadangi Europos valdymo modelio įdiegimas turėtų prisidėti prie tolimesnio tinkamų ir teisingų taisyklių kūrimo ir užtikrinti stabilesnę ir visapusiškesnę pasaulio prekybos reguliavimo sistemą,

R.   kadangi Komisija apskritai suinteresuota užtikrinti, kad jos partnerių priimami prekybos teisės aktai ir vykdoma politika kuo labiau atitiktų PPO ir kitas tarptautines taisykles,

S.   kadangi prekybos kliūtys ir kitoje sienos pusėje atsiradusios kliūtys ne tik kenkia prekybai prekėmis, bet ir daro didelį poveikį prekybai paslaugomis ir viešiesiems pirkimams,

T.   kadangi spręsdama problemas ir veiksmingiau gindama teisėtus pramonės sektoriaus interesus ir lūkesčius ES taptų pastebimesnė ir patikimesnė,

U.   kadangi norint įgyvendinti persvarstytos Lisabonos darbotvarkės tikslus reikia, kad Europos Sąjungos pramonės sektorius plėstų ir išlaikytų turimas stabilias konkurencingas pozicijas pasaulio rinkose,

V.   kadangi šis konkurencingumas, visų pirma mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) konkurencingumas, vis daugiau priklauso nuo mokslinių tyrimų, technologijų plėtros, naujovių ir intelektinės nuosavybės,

W.   kadangi, norint užtikrinti šį konkurencingumą, reikia, kad būtų įvykdytos tokios dvi sąlygos: užtikrintas patikimas ir saugus energijos tiekimas ir nevaržomos ES įmonių galimybės naudotis pažangiausiomis informacijos ir ryšių technologijomis,

Bendra apžvalga

1.   pabrėžia, kad sėkmingai įgyvendinus persvarstytą ir ambicingesnę patekimo į rinkas strategiją, kuri sukurta siekiant atverti naujas pasaulines rinkas ES produktams ir paslaugoms, bus ne tik išplėstas ES vaidmuo visame pasaulyje, bet ir išsaugotos esamos Europos darbo vietos ir sukurtos naujos, padidintas Europos Sąjungos konkurencingumas ir taip svariai prisidėta prie Lisabonos strategijos tikslų įgyvendinimo;

2.   primena, kad remiantis Europos Sąjungos strategija, parengta siekiant užtikrinti patekimą į rinkas, visų pirma siekiama spręsti su išsivysčiusiomis ir kylančios ekonomikos šalimis susijusius klausimus;

3.   pabrėžia, kad Europos Sąjungos eksportui į besivystančios ir kylančios ekonomikos šalis dažnai trukdo tai, kad yra nepakankama tarpusavio sąveika patekimo į rinkas sąlygų srityje, nepakankamai laikomasi tarptautinių prekybos taisyklių ir daugėja nesąžiningos prekybos atvejų;

4.   ragina Komisiją užtikrinti, kad teisėti Europos Sąjungos prekybos interesai būtų apsaugoti nuo piktnaudžiavimu pagrįstos ar nesąžiningos trečiųjų šalių prekybos; mano, kad trečiosioms šalims nepagrįstai apribojus ES įmonių patekimą į savo rinkas Europos Sąjunga turėtų imtis skubių ir ryžtingų veiksmų;

5.   pažymi, kad tarptautinės prekybos reguliavimo problemos tampa vis svarbesnėmis; ragina siekti didesnio Europos Sąjungos ir jos pagrindinių prekybos partnerių taisyklių ir veiklos nuoseklumo; pabrėžia, kad taisyklių ir nuostatų derinimas turėtų ne silpninti Europos sveikatos, saugos, aplinkosaugos ir socialinės srities teisės aktus, o paskatinti pagrindinius Europos Sąjungos prekybos partnerius perimti geresnes taisykles;

6.   ragina Komisiją ir valstybes nares patvirtinti ilgalaikius metodus, kurie padėtų šalinti struktūrinius iškraipymus, nes jie, atsižvelgiant į pobūdį, ir toliau liks arba jų atsiras net ir po to, kai Komisija imsis veiksmų; ragina Komisiją neignoruoti atvejų, kai manoma, kad kliūtys nebus panaikintos greitai, nes jas panaikinti bet kokiu atveju būtina siekiant atkurti vienodas veiklos sąlygas pagrindinėse užsienio rinkose;

7.   ragina Komisiją apsvarstyti rimtus ir nuolatinius PPO susitarimų ir taisyklių bei kitų tarptautinės prekybos teisės aktų pažeidimus, nes siekiant juos pašalinti reikia skubiai imtis priemonių, ir užtikrinti, kad tokių taisyklių laikymuisi neturėtų įtakos jokie kiti politiniai ar ekonominiai aspektai, išskyrus tuos, kurie tiesiogiai susiję su tam tikru atveju;

8.   ragina trečiąsias šalis panaikinti užsienio subjektų nuosavybės teisių apribojimus Europos įmonėms ir diskriminuojančias taisykles;

9.   pritaria Komisijos siūlomam patekimo į rinką prioritetų nustatymo metodui, tačiau ragina apsvarstyti ir kitus kriterijus, kuriais remiantis bus užtikrinama, kad ši nauja iniciatyva padės kuo didesniam skaičiui Europos Sąjungos ekonominės veiklos vykdytojų, ypač mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), kurių išlikimas neišvengiamai priklauso nuo to, ar bus aiškiai apibrėžtos ir veiksmingai įgyvendinamos nuosavybės teisės ir konkrečiai apribotos monopolinių subjektų pajamos;

10.   pabrėžia, kad sėkmingai kovojant su prekybos kliūtimis Europos Sąjungoje ir visame pasaulyje bus skatinamos investicijos, gamyba ir prekyba, o patekimo į rinką sąlygos taps, inter alia, skaidresnės, lengviau prognozuojamos ir konkurencingesnės, taip pat bus kuriami arba stiprinami Europos Sąjungos ir tarptautinių rinkų ryšiai;

11.   mano, kad laisvosios prekybos susitarimai su Europos Sąjungos tikslinėmis šalimis neturės prasmės, jeigu jais remiantis nebus užtikrinama pakankamų teisių patekti į rinką ir tikros pažangos mažinant ir galiausiai panaikinant netarifines kliūtis, kurios, dera priminti, dažnai dar labiau iškreipia prekybą nei tarifinės kliūtys;

Komisijos komunikatas

12.   pritaria Komisijos iniciatyvai sukurti glaudesnę partnerystę, siekiant užtikrinti Europos eksportuotojų patekimą į rinkas, ypač siekiant konkrečių rezultatų Europos įmonėms – gerinant patekimą į kylančios ekonomikos šalių rinkas, kuriose Europos įmonės susiduria su naujomis sudėtingomis prekybos ir investicijų kliūtimis; pritaria Komisijos iniciatyvai koordinuoti ES prekybos politikos ir patekimo į rinkas strategijos tikslus ir priemones taip, kad būtų veiksmingai naudojamasi ES galimybėmis, susijusiomis su tarptautine prekyba ir konkurencingumu pasaulyje;

13.   ypač džiaugiasi, kad Komisija siūlo sukurti glaudesnę Komisijos, valstybių narių ir ES verslo partnerystę, siekiant tiesiogiai ir verslo tikrovę atitinkančiu būdu bei per verslo tikrovę atitinkantį laiko tarpą paremti ekonominės veiklos vykdytojus, kurie turi konkrečių sunkumų patenkant į trečiųjų šalių rinkas;

14.   mano, kad įgyvendinant naują patekimo į rinką strategiją Komisija gali imtis svaraus vaidmens užtikrindama tinkamą nacionalinių ir Bendrijos veiksmų suderinimo lygį, panaudodama išteklius, kurie kitu atveju liktų išsklaidyti, ir užtikrindama veiksmingesnę Europos eksportuotojų teisių ir interesų apsaugą;

15.   mano, kad Europos Sąjunga, glaudžiai bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, atsižvelgdama į subsidiarumo principą ir esamų kompetencijos sričių pusiausvyrą, turi atlikti nepakeičiamą vaidmenį užtikrinant vienodas tarptautinės prekybos konkurencijos sąlygas;

16.   pabrėžia, kad svarbu kokybiniu ir kiekybiniu požiūriais reguliariai įvertinti patekimo į rinkas strategijos rezultatus ir jos veiksmingumą; ragina Europos Komisiją parengti deramą patekimo į rinkas veiksmų planą ir pateikti Europos Parlamentui metinę patekimo į rinkas ataskaitą panašiu būdu, kaip tai jau padaryta prekybos apsaugos priemonių srityje;

17.   ragina Europos įmones, teisėtai konkuruojančias tarpusavyje Europos Sąjungos viduje ir už jos ribų, į naująją patekimo į rinkas strategiją žvelgti bendradarbiaujančiu žvilgsniu, nepamirštant, kad užsienio rinkų atvėrimas ir laisvos bei sąžiningos prekybos užtikrinimas yra jų bendras interesas, todėl reikia imtis bendrų koordinuotų veiksmų;

18.   apgailestauja, kad minėtame komunikate "Globalioji Europa: glaudesnė partnerystė siekiant užtikrinti Europos eksportuotojų patekimą į rinkas" neatsižvelgta į keletą pagrįstų ir patirtimi grindžiamų verslo bendruomenės, profesinių sąjungų, vartotojų organizacijų ir pilietinės visuomenės rekomendacijų; ragina Komisiją įgyvendinant tą komunikatą į tas rekomendacijas atsižvelgti;

Patekimo į rinkas iniciatyvos Europos Sąjungoje

19.   pabrėžia tolesnio Komisijos ir valstybių narių bendradarbiavimo dalijantis informacija ir pažangiosios patirties pavyzdžiais poreikį; ragina valstybes nares kurti nacionalinių ir, jei reikia, regioninių pagalbos tarnybų, kurios centralizuotai tvarkytų informaciją ir skundus, tinklus, ypač atsižvelgiant į MVĮ interesus ir poreikius;

20.   mano, kad tokie tinklai būtų daug veiksmingesni, jei prie jų kūrimo proceso prisidėtų nacionalinės ir vietinės pramonės asociacijos, prekybos rūmai, MVĮ asociacijos ir prekybos skatinimo organizacijos;

21.   ragina Komisiją ir valstybes nares išplėsti Patekimo į rinkas patariamojo komiteto vaidmenį ir užtikrinti nuolatinį ryšį su 133 straipsnio komitetu (pavadinimas pagal atitinkamą EB sutarties straipsnį), pagal Prekybos kliūčių reglamentą įkurtu komitetu ir kitais svarbiais komitetais;

22.   ragina Komisiją sukurti nuolatinio dialogo sistemą, kuri leistų valstybėms narėms ir, jei reikia, regionams ir kitoms Europos lygmens suinteresuotoms šalims keistis informacija ir nustatyti strategijas ir prioritetus;

23.   ragina Komisiją įgyvendinant savo patekimo į rinkas strategiją apsvarstyti šiuos aspektus:

   su patekimo į rinkas problemomis dirbančio skyriaus personalo Briuselyje padidinimą;
   veiksmingai tvarkomo nusiskundimų registro sukūrimą Prekybos generaliniame direktorate;
   struktūriškai apibrėžtų gairių visų kategorijų netarifinių kliūčių klausimais sukūrimą;
   pagalbos tarnybos, skirtos valstybėms narėms ir įmonėms, sukūrimą Prekybos generaliniame direktorate (sukuriant MVĮ skirtą padalinį);
   su Komisijos teikiamomis patekimo į rinkas paslaugomis susijusios komunikacijos politikos sustiprinimą ir persvarstymą, ypatingą dėmesį skiriant MVĮ;
   potencialių vartotojų skaičiaus padidinimą, teikiant pagrindinę informaciją (pvz., leidžiant brošiūras ir lankstinukus) visomis Europos Sąjungos oficialiosiomis kalbomis;
   patekimo į rinkas duomenų bazės patobulinimą, kad ji geriau atitiktų verslo interesus ir ja būtų galima lengviau naudotis;
   patekimo į rinkas klausimus sprendžiančių Komisijos tarnybų tarpusavio bendradarbiavimo, ryšių ir komunikacijos pagerinimą;
   verslo bendruomenės atstovų dalyvavimo Patekimo į rinkas patariamajame komitete užtikrinimą;
   prioritetams (įskaitant klausimus, kokioms rinkoms, sektoriams ir kliūtims skirti daugiausia dėmesio) skirtų struktūriškai apibrėžtų gairių sukūrimą;
   savo padėties tarptautinėse norminimo organizacijose, pvz., Tarptautinėje standartizacijos organizacijoje (ISO), stiprinimą;

Patekimo į rinkas iniciatyvos trečiosiose šalyse

24.   ragina labiau struktūrizuoti Komisijos ir valstybių narių bendradarbiavimą trečiosiose šalyse, nes tai leistų veiksmingiau panaudoti diplomatinius ir vyriausybinius išteklius sprendžiant patekimo į rinkas klausimus;

25.   pabrėžia, kad būtina trečiosiose šalyse esančioms Komisijos delegacijoms ir sukurtoms naujoms patekimo į rinkas grupėms suteikti aiškius ir plataus masto įgaliojimus; primena, kad patekimo į rinkas strategija bus sėkminga tik tuomet, jeigu valstybės narės pagal savo galimybes, interesus ir tikslus bus pasirengusios skirti nuosavų žmogiškųjų ir finansinių išteklių;

26.   ragina Komisiją ir valstybes nares sustiprinti bendradarbiavimą su Europoje esančiais prekybos rūmais, prekybos asociacijomis ir valstybių narių prekybą skatinančiomis agentūromis, kurios įsteigtos trečiosiose šalyse, ir užtikrinti tinkamus delegacijų, valstybių narių ambasadų, kitų vyriausybinių užsienio prekybos įstaigų ir suinteresuotųjų Europos įmonių asociacijų informacijos mainus;

27.   ragina Komisiją naujai įvertinti žmogiškųjų išteklių panaudojimo Komisijos delegacijose prioritetus ir, jei reikia, padidinti esamus išteklius siekiant, kad būtų priimta daugiau darbuotojų, kurie galėtų sėkmingai pradėti patekimo į rinkas grupių veiklą ir užtikrinti jos tęstinumą, ypač svarbiausiose delegacijose, pvz., inter alia, Pekine, Naujajame Delyje, Maskvoje ir Brazilijoje;

Sektorių klausimai

28.   remia patekimo į rinkas strategijoje numatytų iniciatyvų kūrimą, visų pirma skirtą padėti panaikinti kliūtis paslaugų, viešųjų pirkimų, investavimo, intelektinės nuosavybės teisių, muitinės procedūrų, valstybės pagalbos ir kitų subsidijų srityse ir nustatyti konkurencijos taisykles bei deramą jų įgyvendinimą trečiosiose šalyse;

29.   ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, kad patekimo į naujas rinkas iniciatyvos nuolat teiktų naudos MVĮ; ragina Komisiją apibrėžti ad hoc veiksmus, kuriais padėtų MVĮ produktams įsitvirtinti trečiųjų šalių rinkose ir apginti teisėtus MVĮ interesus šališkų trečiųjų šalių veiksmų atveju;

30.   ragina Komisiją savo užsienio prekybos politikoje ypatingą dėmesį skirti visų Interneto ir informacinės visuomenės paslaugų, kurias teikia Europos įmonės trečiosiose šalyse, teikimo apribojimo atvejų nagrinėjimui ir visus nereikalingus tokių paslaugų teikimo apribojimus laikyti prekybos kliūtimis;

Daugiašalis požiūris

31.   pabrėžia, kad būtina stiprinti sąveiką su pagrindiniais Europos Sąjungos prekybos partneriais (pvz., Jungtinėmis Amerikos Valstijomis, Kanada ir Japonija), siekiant apibrėžti bendrą patekimo į rinkas strategiją ir pasiruošti ypač reikalingam daugiašaliam patekimo į rinkas susitarimui;

32.   primena, kad reikia toliau skatinti glaudesnį tarptautinį bendradarbiavimą ir derinimą teisės aktų srityje, siekiant išvengti nereikalingo dubliavimosi, ir sumažinti vartotojų, pramonės sektoriaus ir vyriausybių išlaidas; ragina Komisiją skatinti pažangų Europos Sąjungos ir jos prekybos partnerių standartų ir taisyklių derinimą daugiašaliu ir dvišaliu lygmenimis;

33.   ragina Komisiją skatinti taikyti numatytas PPO priemones, kurios padėtų greičiau apsvarstyti ir išspręsti naujų ir atsirandančių netarifinių kliūčių klausimus; šiuo aspektu Komisija turėtų skatinti kitus prekybos partnerius daugiau taikyti susitarimuose dėl techninių prekybos kliūčių numatytas pranešimo procedūras;

34.   primygtinai prašo ir toliau daug dėmesio skirti teisės aktų įgyvendinimui ir stengtis užtikrinti, kad trečiosios šalys laikytųsi PPO pagrindu prisiimtų įsipareigojimų, o šią nuostatą įgyvendinti naudojantis PPO ginčų sprendimo sistema;

Žvilgsnis į ateitį

35.   mano, kad Europos Sąjunga turėtų dėti kuo daugiau pastangų, siekdama iš savo prekybos partnerių gauti jų išsivystymo lygį atitinkančių lengvatų, išskyrus atvejus, kai tai nepagrįsta dėl su vystymusi susijusių aspektų;

36.   ragina Komisiją į naujuosius laisvosios prekybos susitarimus ir kitus įtakos prekybai turinčius susitarimus įtraukti aiškias su vykdymu ir ginčų sprendimu susijusias nuostatas, kurios visų pirma būtų skirtos spręsti klausimus dėl kitoje sienos pusėje iškilusių kliūčių;

37.   ragina Europos Sąjungos prekybos partnerius palaipsniui sumažinti ar panaikinti kliūtis, ribojančias patekimą į prekių ir paslaugų rinką, ir, užuot jas kūrus, kuo geriau pasinaudoti abipusėmis prekybos galimybėmis, įskaitant pakankamą rinkos atvėrimo priemonių, nustatytų vykdant dvišales, regionines ir daugiašales derybas, įgyvendinimą;

38.   ragina Komisiją kasmet pranešti Parlamentui apie patekimo į rinkas strategijos įgyvendinimo pažangą ir jos rezultatus, ypatingą dėmesį skiriant nustatytiems prioritetams;

o
o   o

39.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms bei parlamentams.

(1) OL C 306 E, 2006 12 15, p. 400.
(2) OL C 313 E, 2006 12 20, p. 276.
(3)  OL C 293 E, 2006 12 2, p. 155.
(4)  OL C 308 E, 2006 12 16, p. 182.
(5)  OL C 298 E, 2006 12 8, p. 235.
(6)  OL C 233 E, 2006 9 28, p. 103.
(7) OL C 291 E, 2006 11 30, p. 321.

Teisinė informacija - Privatumo politika