Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2007/2185(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0002/2008

Texte depuse :

A6-0002/2008

Dezbateri :

PV 18/02/2008 - 26
CRE 18/02/2008 - 26

Voturi :

PV 19/02/2008 - 6.19
CRE 19/02/2008 - 6.19
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0053

Texte adoptate
PDF 309kWORD 109k
Marţi, 19 februarie 2008 - Strasbourg
Strategia UE de ameliorare a accesului pe pieţele externe pentru întreprinderile europene
P6_TA(2008)0053A6-0002/2008

Rezoluţia Parlamentului European din 19 februarie 2008 privind strategia UE pentru ameliorarea accesului pe pieţele externe pentru întreprinderile europene (2007/2185(INI))

Parlamentul European,

–   având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor intitulată "Europa globală: un parteneriat mai puternic pentru obţinerea accesului pe piaţă pentru exportatorii europeni" (COM(2007)0183),

–   având în vedere Comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor intitulată "Europa globală: concurenţa la nivel mondial. O contribuţie la strategia UE de creştere economică şi ocuparea forţei de muncă" (COM(2006)0567),

–   având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată "Europa globală: instrumentele europene de protecţie comercială într-o economie globală în schimbare. Carte verde pentru consultare publică" (COM(2006)0763),

–   având în vedere Rezoluţia sa din 28 septembrie 2006 privind relaţiile economice şi comerciale ale UE cu India(1),

–   având în vedere Rezoluţia sa din 25 octombrie 2006 privind raportul anual al Comisiei către Parlamentul European referitor la măsurile antidumping, antisubvenţii şi de salvgardare adoptate de ţări terţe împotriva Comunităţii (2004)(2),

–   având în vedere Rezoluţia sa din 4 aprilie 2006 privind evaluarea Rundei Doha, în urma Conferinţei Ministeriale a OMC din Hong Kong(3),

–   având în vedere Rezoluţia sa din 12 octombrie 2006 privind relaţiile economice şi comerciale dintre UE şi Mercosur în vederea încheierii unui acord de asociere interregional(4),

–   având în vedere Rezoluţia sa din 1 iunie 2006 privind relaţiile economice transatlantice UE-SUA(5),

–   având în vedere Rezoluţia sa din 13 octombrie 2005 privind perspectivele relaţiilor comerciale dintre UE şi China(6),

–   având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei care însoţeşte Comunicarea Comisiei intitulată "Reforme economice şi competitivitate: principalele mesaje ale Raportului 2006 privind competitivitatea europeană" (SEC(2006)1467),

–   având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată "Punerea în aplicare a programului comunitar de la Lisabona: un cadru politic de consolidare a producţiei UE - spre o abordare mai integrată a politicii industriale" (COM(2005)0474),

–   având în vedere concluziile Preşedinţiei Consiliului European, desfăşurată la 23 şi 24 martie 2006,

–   având în vedere Rezoluţia sa din 15 martie 2006 privind contribuţia la Consiliul European de primăvară 2006 cu privire la Strategia de la Lisabona(7),

–   având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată "UE – China: parteneri mai apropiaţi, responsabilităţi sporite" (COM(2006)0631) şi documentul de lucru care o însoţeşte, intitulat "Parteneri mai apropiaţi, responsabilităţi sporite: un document strategic privind comerţul şi investiţiile dintre UE şi China - concurenţă şi parteneriat" (COM(2006)0632),

–   având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată "Punerea în aplicare a programului comunitar de la Lisabona – politica modernă a IMM-urilor pentru creştere economică şi ocuparea forţei de muncă" (COM(2005)0551),

–   având în vedere articolul 45 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru comerţ internaţional şi avizul Comisiei pentru industrie, cercetare şi energie (A6-0002/2008),

A.   întrucât Uniunea Europeană este un actor-cheie în comerţul internaţional şi ar trebui să joace un rol de conducere în cadrul sistemului economic mondial, pentru ca acesta din urmă să devină mai echitabil şi să acorde un interes sporit drepturilor sociale şi drepturilor legate de mediu;

B.   întrucât Uniunea Europeană este cel mai mare exportator mondial şi principalul furnizor de servicii şi, prin urmare, este profund interesată de garantarea deschiderii unor noi pieţe pentru bunuri, servicii şi investiţii;

C.   întrucât Uniunea Europeană trebuie să pună în aplicare nişte strategii mai ambiţioase şi mai prospective pentru a răspunde provocărilor globalizării şi pentru a face faţă concurenţei accentuate din partea principalelor economii emergente, păstrând, în acelaşi timp, modelul economic, regional şi social european şi promovând drepturile omului şi standardele sociale şi de mediu,

D.   întrucât deschiderea economică, atât în interior, cât şi în exterior, este esenţială pentru crearea de locuri de muncă şi pentru creştere, precum şi pentru menţinerea competitivităţii internaţionale, întrucât, în cadrul strategiei privind accesul pe piaţă, Uniunea Europeană ar trebui, prin urmare, să-şi continue activitatea vizând deschiderea pieţelor UE, precum şi să încurajeze parteneri săi comerciali să-şi diminueze restricţiile pentru a-şi deschide mai mult pieţele;

E.   întrucât un acces adecvat pe pieţele ţărilor terţe va permite producătorilor interni din Uniunea Europeană să-şi păstreze poziţia de lideri în ceea ce priveşte bunurile şi serviciile cu valoare adăugată sporită, să consolideze inovaţiile la nivelul produselor lor, să promoveze creativitatea, să protejeze drepturile de proprietate intelectuală (DPI) şi să obţină economii de scară importante;

F.   întrucât evoluţia comerţului internaţional face ca accesul pe pieţele ţărilor terţe să fie la fel de important ca apărarea pieţelor UE de practici comerciale neloiale;

G.   întrucât liberalizarea comerţului şi volumul sporit de schimburi comerciale stimulează concurenţa pe plan internaţional, dar măresc, de asemenea, riscul ca exporturile să fie supuse barierelor comerciale, cu un efect negativ asupra competitivităţii internaţionale a întreprinderilor din UE;

H.   întrucât competitivitatea economiei UE este afectată negreşit de comportamente protecţioniste care contravin normelor Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC), atât în interiorul, cât şi în afara Comunităţii;

I.   întrucât îndepărtarea barierelor comerciale va spori, cu siguranţă, exporturile europene de bunuri şi servicii şi va garanta o creştere constantă a economiei UE;

J.   întrucât trebuie să ţină cont de faptul că DPI, inclusiv indicaţiile geografice şi denumirile de origine, nu sunt protejate în mod eficient de către partenerii comerciali ai UE pe plan mondial;

K.   întrucât este deosebit de important să se facă distincţia între barierele comerciale nejustificate a priori, determinate de punerea neuniformă în practică a normelor comerciale bilaterale şi multilaterale consacrate, şi barierele comerciale rezultate din activităţile legislative şi administrative legitime ale autorităţilor publice, care provin din alte domenii decât comerţul dar care au consecinţe involuntare asupra schimburilor comerciale;

L.   întrucât procedurile vamale complicate pentru import, export şi tranzit, restricţiile sanitare şi fitosanitare nejustificate potrivit actualelor norme OMC, utilizarea neloială a instrumentelor de protecţie comercială (IPC) şi o protecţie insuficientă a DPI constituie, în mod clar, bariere comerciale nejustificate a priori care trebuie să fie abordate pentru a facilita accesul pe piaţă pentru întreprinderile din UE;

M.   întrucât, în pofida faptului că este foarte dificil să se evalueze cu precizie volumul de activităţi comerciale din UE care au întâmpinat restricţii pe pieţele externe, este clar că barierele comerciale au un efect important asupra ansamblului rezultatelor la export ale Uniunii Europene;

N.   întrucât prezenţa economică a Uniunii Europene este în general mai puternică în ţările industrializate în care cererea este constantă, dar mai puţin satisfăcătoare în zone cu o creştere rapidă şi pe pieţe emergente precum China şi India;

O.   întrucât Uniunea Europeană este în general considerată a fi o piaţă foarte deschisă şi cu o mare transparenţă, care combate cu fermitate practicile anticoncurenţiale şi garantează condiţii echitabile pentru toate importurile, indiferent de ţara lor de origine;

P.   întrucât tarifele ridicate constituie în continuare un obstacol important în calea comerţului, în special în relaţiile cu principalele ţări emergente;

Q.   întrucât OMC este singurul cadru eficient pentru asigurarea accesului pe piaţă şi realizarea unui comerţ corect şi echitabil pe plan mondial; întrucât promovarea modelului european de guvernare ar trebui să contribuie la crearea de noi norme adecvate şi echitabile şi să asigure existenţa unui sistem mai stabil şi mai cuprinzător de reglementare a comerţului mondial;

R.   întrucât este în interesul general al Comisiei să garanteze că legislaţia şi practicile comerciale adoptate de partenerii săi respectă, pe cât posibil, normele OMC şi alte norme internaţionale;

S.   întrucât obstacolele în calea comerţului şi barierele pur interne nu afectează doar comerţul cu mărfuri, ci afectează, de asemenea, în mod semnificativ, comerţul cu servicii şi achiziţiile publice;

T.   întrucât soluţionarea problemelor şi apărarea mai eficientă a intereselor şi aşteptărilor legitime ale industriei ar fi, de asemenea, benefice pentru vizibilitatea şi credibilitatea Uniunii Europene;

U.   întrucât pentru îndeplinirea obiectivelor agendei de la Lisabona revizuite este necesar ca industriile din Uniunea Europeană să se dezvolte şi să se menţină pe poziţii competitive stabile pe piaţă la nivel mondial;

V.   întrucât această competitivitate, în special pentru întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-uri), se bazează din ce în ce mai mult pe cercetare, dezvoltare, inovaţie şi DPI;

W.   întrucât două condiţii prealabile pentru această competitivitate sunt, pe de o parte, furnizarea sigură şi fiabilă de energie, şi, pe de altă parte, accesul liber al întreprinderilor din UE la cele mai moderne tehnologii de informare şi comunicare,

Prezentare generală

1.   subliniază faptul că punerea în aplicare cu succes a unei strategii revizuite, mai ambiţioase privind accesul pe piaţă, având scopul de a deschide noi pieţe mondiale pentru produsele şi serviciile europene, ar putea nu doar extinde rolul Uniunii Europene în întreaga lume, ci şi proteja locurile de muncă existente în Europa şi crea unele noi, consolida competitivitatea Uniunii Europene şi, prin urmare, ar putea contribui în mod substanţial la atingerea obiectivelor Strategiei de la Lisabona;

2.   reaminteşte că strategia Uniunii Europene pentru a asigura accesul pe piaţă are rolul specific de a aborda economiile în curs de dezvoltare şi economiile emergente;

3.   subliniază faptul că performanţele Uniunii Europene în ceea ce priveşte exporturile destinate atât economiilor dezvoltate, cât şi celor emergente sunt adesea obstrucţionate de o lipsă de reciprocitate la nivelul condiţiilor de acces pe piaţă, un grad insuficient de respectare a normelor comerciale internaţionale şi proliferarea practicilor comerciale neloiale;

4.   îndeamnă Comisia să garanteze apărarea intereselor comerciale legitime ale Uniunii Europene împotriva practicilor comerciale abuzive sau neloiale ale ţărilor terţe; consideră că, atunci când ţările terţe restricţionează, în mod nejustificat, accesul societăţilor din Uniunea Europeană pe pieţele lor, UE ar trebui să reacţioneze cu rapiditate şi fermitate;

5.   observă importanţa crescândă a aspectelor de reglementare în comerţul internaţional; solicită creşterea coerenţei dintre normele şi practicile Uniunii Europene şi cele ale principalilor săi parteneri comerciali; subliniază faptul că armonizarea normelor şi reglementărilor nu ar trebui să conducă la o slăbire a legislaţiei aplicabile în Europa în domeniul sănătăţii, siguranţei sau al mediului şi în domeniul social, ci ar trebui, în schimb, să determine adoptarea unor norme mai potrivite de către principalii parteneri comerciali ai Uniunii Europene;

6.   invită Comisia şi statele membre să adopte o abordare pe termen lung a distorsiunilor structurale care, prin natura lor, riscă să continue sau să reapară chiar şi după adoptarea unor măsuri de către Comisie; îndeamnă Comisia să nu ignore cazurile în care eliminarea din timp a barierelor este puţin probabilă, dar înlăturarea acestora este totuşi necesară pentru restabilirea unor condiţii egale pe principalele pieţe externe;

7.   invită Comisia să considere încălcările grave şi sistematice ale acordurilor şi normelor OMC şi ale altor reglementări comerciale internaţionale drept probleme care necesită o intervenţie rapidă şi să garanteze că aplicarea acestor norme nu este subordonată altor consideraţii politice şi economice decât cele care se referă la cazul considerat;

8.   îndeamnă ţările terţe să înlăture restricţiile asupra capitalului străin pentru întreprinderile europene şi să elimine normele discriminatorii;

9.   salută abordarea propusă de Comisie pentru identificarea priorităţilor privind accesul pe piaţă, dar o îndeamnă să examineze şi alte criterii, ceea ce ar garanta faptul că de această nouă iniţiativă beneficiază un număr cât mai mare de operatorii economici din Uniunea Europeană şi, în special, IMM-uri a căror supravieţuire depinde, în mod inevitabil, de o definire clară şi o aplicare eficientă a DPI, precum şi de restricţionarea definitivă a rentelor de monopol;

10.   subliniază că succesul în combaterea barierelor comerciale va stimula investiţiile, producţia şi comerţul în Uniunea Europeană şi în întreaga lume, între altele prin creşterea transparenţei, a previzibilităţii şi competitivităţii condiţiilor de acces pe piaţă şi prin crearea sau îmbunătăţirea legăturii dintre Uniunea Europeană şi pieţele internaţionale;

11.   consideră că acordurile de liber schimb (ALS) încheiate de Uniunea Europeană cu ţările sale ţintă vor fi inutile dacă nu asigură un acces important pe pieţe şi un progres real în reducerea şi, în final, eliminarea barierelor netarifare, care, trebuie menţionat, adesea distorsionează mai puternic comerţul decât barierele tarifare;

Comunicarea Comisiei

12.   salută iniţiativa Comisiei de a pune bazele unui parteneriat mai puternic pentru obţinerea accesului pe piaţă pentru exportatorii europeni, şi, în special în scopul de a obţine rezultate concrete pentru întreprinderile europene prin îmbunătăţirea accesului pe pieţele emergente în care întreprinderile europene se confruntă cu bariere noi şi complexe în calea comerţului şi a investiţiilor şi salută iniţiativa Comisiei de a coordona obiectivele şi instrumentele politicii comerciale a Uniunii Europene şi ale strategiei de acces pe piaţă, prin mobilizarea întregului potenţial al UE în domeniul comerţului internaţional şi al competitivităţii la nivel mondial;

13.   salută, în special, propunerile Comisiei de instituire a unui parteneriat mai puternic între Comisie, statele membre şi întreprinderile din UE, în vederea sprijinirii în mod direct a operatorilor economici în depăşirea dificultăţilor concrete cu care se confruntă în ceea ce priveşte accesul pe pieţele ţărilor terţe, într-un mod şi o perioadă de timp în concordanţă cu realitatea economică;

14.   consideră că, prin asigurarea unui grad adecvat de coordonare între acţiunile întreprinse la nivel naţional şi comunitar, prin valorificarea unor resurse care, în caz contrar, ar fi dispersate şi prin asigurarea unei apărări mai eficiente a drepturilor şi intereselor exportatorilor europeni, Comisia poate juca un rol important în punerea în aplicare a noii strategii privind accesul pe piaţă;

15.   consideră că Uniunea Europeană joacă un rol esenţial în garantarea unor condiţii uniforme în comerţul internaţional, în strânsă cooperare cu statele membre şi având în vedere principiul subsidiarităţii şi echilibrul competenţelor existente;

16.   subliniază că o evaluare cantitativă şi calitativă periodică a rezultatelor strategiei privind accesul pe piaţă este importantă pentru determinarea eficienţei acestei strategii; invită Comisia să elaboreze un plan de acţiune adecvat referitor la accesul pe piaţă şi să prezinte Parlamentului European un raport anual privind accesul pe piaţă, asemănător cu cel prezentat deja privind IPC;

17.   îndeamnă întreprinderile europene, aflate în concurenţă legitimă în interiorul şi în afara Uniunii Europene, să adopte o abordare bazată pe cooperare cu privire la o nouă strategie privind accesul pe piaţă, ţinând seama de faptul că deschiderea pieţelor străine şi garantarea unui comerţ liber şi echitabil servesc interesului lor comun şi, prin urmare, necesită eforturi comune şi coordonate;

18.   regretă faptul că, în Comunicarea menţionată anterior intitulată "Europa Globală: un parteneriat mai puternic pentru obţinerea accesului pe piaţă pentru exportatorii europeni", nu s-a ţinut seama de mai multe recomandări rezonabile şi bazate pe experienţă, primite din partea comunităţii de afaceri, sindicatelor, organizaţiilor de consumatori şi societăţii civile şi îndeamnă Comisia să le ia în considerare la punerea în aplicare a respectivei Comunicări;

Iniţiative privind accesul pe piaţă în Uniunea Europeană

19.   subliniază necesitatea consolidării cooperării dintre Comisie şi statele membre în vederea schimbului de informaţii şi de bune practici; invită statele membre să creeze reţele de servicii de asistenţă naţionale sau, dacă este cazul, regionale pentru centralizarea informaţiilor şi cererilor de despăgubire, acordând o atenţie deosebită intereselor şi necesităţilor IMM-urilor;

20.   consideră că eficienţa respectivelor reţele ar fi mult mai mare dacă la înfiinţarea acestora ar participa asociaţii industriale naţionale şi locale, camere de comerţ, asociaţii de IMM-uri şi agenţii de promovare a comerţului;

21.   invită Comisia şi statele membre să consolideze rolul Comitetului consultativ pentru accesul pe piaţă şi să garanteze o legătură permanentă între Comisie şi statele membre şi Comitetul articolului 133 (denumit după articolul corespunzător din Tratatul CE), Comitetul de reglementare în materie de bariere comerciale şi alte comitete pertinente;

22.   invită Comisia să creeze un sistem de dialog permanent care să permită statelor membre şi, atunci când este cazul, regiunilor şi altor părţi europene interesate să facă schimb de informaţii şi să definească strategii şi priorităţi;

23.   invită Comisia să ia în considerare următoarele aspecte la punerea în aplicare a strategiei sale privind accesul pe piaţă:

   - sporirea numărului personalului din Bruxelles destinat unităţii care se ocupă cu probleme legate de accesul pe piaţă;
   - crearea unui registru eficient de plângeri în cadrul DG Comerţ;
   - elaborarea unor orientări structurate pentru abordarea fiecărei categorii de bariere netarifare;
   - crearea, în cadrul DG Comerţ, a unui serviciu de asistenţă pentru statele membre şi societăţi (cu o secţiune dedicată IMM-urilor);
   - revizuirea şi îmbunătăţirea politicii de comunicare privind serviciile de acces pe piaţă oferite de către Comisie, punând accentul, în special, pe IMM-uri;
   - creşterea numărului de potenţiali utilizatori prin oferirea unor informaţii de bază (de exemplu, broşuri şi pliante) în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene;
   - îmbunătăţirea bazei de date privind accesul pe piaţă pentru a răspunde mai bine necesităţilor întreprinderilor şi pentru a o face mai uşor de utilizat;
   - îmbunătăţirea cooperării, coerenţei şi comunicării interne între serviciile Comisiei responsabile cu aspecte legate de accesul pe piaţă;
   - asigurarea participării unor reprezentanţi ai comunităţii de afaceri în cadrul Comitetului consultativ pentru accesul pe piaţă;
   - elaborarea unor orientări structurate în ceea ce priveşte priorităţile, inclusiv desemnarea pieţelor, sectoarelor şi barierelor pe care ar trebui pus accentul;
   - consolidarea poziţiei sale în cadrul organismelor internaţionale de standardizare, cum ar fi Organizaţia Internaţională de Standardizare (ISO);

Iniţiative privind accesul pe piaţă în ţări terţe

24.   solicită o coordonare mai structurată între Comisie şi statele membre în ţări terţe, care ar permite utilizarea mai eficientă a resurselor diplomatice şi guvernamentale responsabile cu aspecte legate de accesul pe piaţă;

25.   subliniază necesitatea acordării unui mandat clar şi ambiţios delegaţiilor Comisiilor şi echipelor de acces pe piaţă, recent create, situate în ţări terţe; reiterează faptul că strategia privind accesul pe piaţă va avea succes doar dacă statele membre sunt pregătite să contribuie cu propriile resurse, atât umane, cât şi financiare, în mod proporţional cu posibilităţile, interesele şi obiectivele lor;

26.   invită Comisia şi statele membre să consolideze cooperarea cu camerele de comerţ europene, asociaţiile comerciale şi agenţiile de promovare a comerţului ale statelor membre situate în ţări terţe şi să asigure un schimb de informaţii adecvat între delegaţiile, ambasadele statelor membre, alte organisme guvernamentale de comerţ exterior şi asociaţiile profesionale europene interesate;

27.   invită Comisia să acorde din nou prioritate alocării de resurse umane delegaţiilor Comisiei, astfel încât să asigure personal suplimentar pentru crearea şi buna funcţionare a echipelor de acces pe piaţă, în special în delegaţii-cheie precum, printre altele, Beijing, New Delhi, Moscova şi Brasilia;

Aspecte sectoriale

28.   sprijină crearea unor iniţiative specifice, în cadrul strategiei privind accesul pe piaţă, care să combată, în special, barierele din domeniul serviciilor, achiziţiilor publice, investiţiilor şi DPI, regimurilor vamale, ajutoarelor de stat şi altor subvenţii, precum şi să stabilească norme privind concurenţa şi să asigure punerea lor corespunzătoare în aplicare în ţările terţe;

29.   îndeamnă Comisia şi statele membre să se asigure că IMM-urile pot beneficia sistematic de noile iniţiative privind accesul pe piaţă; invită Comisia să definească acţiuni ad hoc care să vizeze consolidarea prezenţei produselor IMM-urilor pe pieţele ţărilor terţe şi să apere drepturile lor legitime faţă de practicile părtinitoare din ţări terţe;

30.   îndeamnă Comisia să abordeze în mod concret toate restricţiile privind acordarea serviciilor de internet şi a celor specifice societăţii informaţionale de către întreprinderile europene în ţările terţe, ca parte a politicii sale de comerţ exterior şi să considere toate limitările inutile în ceea ce priveşte acordarea acestor servicii ca reprezentând bariere comerciale;

Abordarea multilaterală

31.   subliniază necesitatea de a crea sinergii cu principalii parteneri comerciali ai Uniunii Europene (precum Statele Unite ale Americii, Canada şi Japonia), în vederea elaborării unei strategii comune privind accesul pe piaţă şi pregătirii unui acord multilateral privind accesul pe piaţă, care este atât de necesar;

32.   reiterează necesitatea promovării în continuare a unei cooperări şi apropieri internaţionale mai strânse pe planul reglementării, pentru a elimina suprapunerea inutilă a eforturilor şi pentru a reduce costurile suportate de consumatori, industrie şi guverne; invită Comisia să promoveze apropierea progresivă a standardelor şi normelor Uniunii Europene şi a partenerilor săi comerciali, atât la nivel multilateral, cât şi bilateral;

33.   îndeamnă Comisia să promoveze stabilirea, în cadrul OMC, a unor mecanisme specifice care să permită o reacţie mai rapidă în abordarea barierelor netarifare noi şi în curs de apariţie; în acest sens, Comisia ar trebui să încurajeze alţi parteneri comerciali să folosească mai mult procedurile de notificare prevăzute de Acordurile privind barierele tehnice în calea comerţului;

34.   insistă asupra faptului că trebuie să se pună în continuare un accent clar pe aplicarea şi asigurarea respectării de către ţările terţe a obligaţiilor din cadrul OMC, recurgând la mecanismul OMC de soluţionare a litigiilor pentru a exercita acest drept;

Perspective

35.   consideră că, cu excepţia cazului în care preocupările privind dezvoltarea justifică acest lucru, Uniunea Europeană ar trebui să depună toate eforturile pentru a obţine, din partea partenerilor săi comerciali, concesii proporţionale cu nivelul de dezvoltare al acestora;

36.   îndeamnă Comisia să includă, în cadrul noii generaţii de ALS şi în cadrul altor acorduri având implicaţii comerciale, dispoziţii clare privind aplicarea şi soluţionarea litigiilor, special concepute pentru combaterea barierelor pur interne;

37.   invită partenerii comerciali ai Uniunii Europene ca, în mod progresiv, să reducă sau să elimine orice bariere care restricţionează accesul bunurilor şi serviciilor pe piaţă şi să optimizeze, în schimb, oportunităţile lor comerciale pe bază de reciprocitate, inclusiv prin punerea în aplicare în mod satisfăcător a măsurilor de deschidere a pieţei care rezultă din negocieri bilaterale, regionale şi multilaterale;

38.   invită Comisia să prezinte în fiecare an Parlamentului un raport referitor la progresele şi rezultatele strategiei privind accesul pe piaţă, acordând o atenţie deosebită priorităţilor stabilite;

o
o   o

39.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului, Comisiei, precum şi guvernelor şi parlamentelor statelor membre.

(1) JO C 306 E, 15.12.2006, p. 400.
(2) JO C 313 E, 20.12.2006, p. 276.
(3) JO C 293 E, 2.12.2006, p. 155.
(4) JO C 308 E, 16.12.2006, p. 182.
(5) JO C 298 E, 8.12.2006, p. 235.
(6) JO C 233 E, 28.9.2006, p. 103.
(7) JO C 291 E, 30.11.2006, p. 321.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate