Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2007/0032(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0471/2007

Teksty złożone :

A6-0471/2007

Debaty :

PV 10/12/2007 - 18
CRE 10/12/2007 - 18

Głosowanie :

PV 20/02/2008 - 4.2
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0056

Teksty przyjęte
PDF 271kWORD 28k
Środa, 20 lutego 2008 r. - Strasburg
Spisy powszechne ludności i mieszkań ***I
P6_TA(2008)0056A6-0471/2007
Rezolucja
 Tekst

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego spisów powszechnych ludności i mieszkań (COM(2007)0069 – C6-0078/2007 – 2007/0032(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2007)0069),

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 285 ust. 1 traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0078/2007),

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych oraz opinię Komisji Rozwoju Regionalnego (A6-0471/2007),

1.   zatwierdza wniosek Komisji po poprawkach;

2.   zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 20 lutego 2008 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (we) nr .../2008 parlamentu europejskiego i rady w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań
P6_TC1-COD(2007)0032

(Jako że Parlament i Rada zawarły porozumienie, stanowisko Parlamentu z pierwszego czytania jest zgodne z ostateczną wersją aktu legislacyjnego dotyczącego rozporządzenia (WE) nr .../2008.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności