Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/0032(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0471/2007

Ingivna texter :

A6-0471/2007

Debatter :

PV 10/12/2007 - 18
CRE 10/12/2007 - 18

Omröstningar :

PV 20/02/2008 - 4.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0056

Antagna texter
PDF 263kWORD 28k
Onsdagen den 20 februari 2008 - Strasbourg
Folk- och bostadsräkningar ***I
P6_TA(2008)0056A6-0471/2007
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 20 februari 2008 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om folk- och bostadsräkningar (KOM(2007)0069 – C6-0078/2007 – 2007/0032(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2007)0069),

–   med beaktande av artikel 251.2 och artikel 285.1 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0078/2007),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor och yttrandet från utskottet för regional utveckling (A6-0471/2007).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 20 februari 2008 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2008 om folk- och bostadsräkningar
P6_TC1-COD(2007)0032

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen den slutliga rättsakten, förordning (EG) nr .../2008.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy