Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/0029(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0491/2007

Внесени текстове :

A6-0491/2007

Разисквания :

PV 19/02/2008 - 5
CRE 19/02/2008 - 5

Гласувания :

PV 21/02/2008 - 4.2
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0061

Приети текстове
PDF 280kWORD 81k
Четвъртък, 21 февруари 2008 г. - Страсбург
Акредитация и наблюдение на пазара във връзка с пускането на продукти на пазара ***I
P6_TA(2008)0061A6-0491/2007
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 21 февруари 2008 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на изискванията за акредитация и наблюдение на пазара във връзка с пускането на продукти на пазара (COM(2007)0037 – C6-0068/2007 – 2007/0029(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията към Европейския парламент и към Съвета (COM(2007)0037),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и членове  95 и 133 от Договора за ЕО, съгласно които предложението е внесено от Комисията (C6-0068/2007),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и становищата на Комисията по международна търговия, на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, както и на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A6-0491/2007),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента, съответно на Съвета и на Комисията.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 21 февруари 2008 г. с оглед приемането на Регламент (ЕО) № …/2008 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на продукти на пазара и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93
P6_TC1-COD(2007)0029

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента на първо четене съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕО) № .../2008)

Правна информация - Политика за поверителност