Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/0030(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0490/2007

Внесени текстове :

A6-0490/2007

Разисквания :

PV 19/02/2008 - 5
CRE 19/02/2008 - 5

Гласувания :

PV 21/02/2008 - 4.3
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0062

Приети текстове
PDF 276kWORD 67k
Четвъртък, 21 февруари 2008 г. - Страсбург
Oбща рамка за пускането на продукти на пазара ***I
P6_TA(2008)0062A6-0490/2007
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 21 февруари 2008 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно обща рамка за пускането на продукти на пазара (COM(2007)0053 – C6-0067/2007 – 2007/0030(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM (2007)0053),

–   като взе предвид член 251, параграф 2, и член 95 от Договора за ЕО, съгласно които Комисията внесе предложението в Парламента (C6-0067/2007),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и становищата на Комисията по международна търговия, Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, Комисията по промишленост, изследвания и енергетика и Комисията по правни въпроси (A6-0490/2007),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 21 февруари 2008 г. с оглед приемането на Решение №…/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно обща рамка за пускането на продукти на пазара и за отмяна на Решение 93/465/ЕИО
P6_TC1-COD(2007)0030

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента на първо четене съответства на окончателния законодателен акт, Решение №…/2008/ЕО.)

Правна информация - Политика за поверителност