Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2007/0030(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0490/2007

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0490/2007

Keskustelut :

PV 19/02/2008 - 5
CRE 19/02/2008 - 5

Äänestykset :

PV 21/02/2008 - 4.3
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0062

Hyväksytyt tekstit
PDF 185kWORD 71k
Torstai 21. helmikuuta 2008 - Strasbourg
Tuotteiden kaupan pitämistä koskevat yhteiset puitteet ***I
P6_TA(2008)0062A6-0490/2007
Päätöslauselma
 Teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 21. helmikuuta 2008 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvistä yhteisistä puitteista (KOM(2007)0053 – C6-0067/2007 – 2007/0030(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2007)0053),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 95 artiklan, joiden mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0067/2007),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön ja kansainvälisen kaupan valiokunnan, ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan, teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan sekä oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnot (A6-0490/2007),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

3.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 21. helmikuuta 2008, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o .../2008/EY tekemiseksi tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvistä yhteisistä puitteista ja päätöksen 93/465/ETY kumoamisesta
P6_TC1-COD(2007)0030

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä vahvistama kanta vastaa lopullista säädöstä, päätöstä N:o .../2008/EY.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö