Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2007/0030(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0490/2007

Pateikti tekstai :

A6-0490/2007

Debatai :

PV 19/02/2008 - 5
CRE 19/02/2008 - 5

Balsavimas :

PV 21/02/2008 - 4.3
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0062

Priimti tekstai
PDF 271kWORD 62k
Ketvirtadienis, 2008 m. vasario 21 d. - Strasbūras
Bendrosios prekiavimo produktais gairės ***I
P6_TA(2008)0062A6-0490/2007
Rezoliucija
 Tekstas

2008 m. vasario 21 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl bendrosios gaminių pardavimo sistemos (COM(2007)0053 – C6-0067/2007 – 2007/0030(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2007)0053),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 95 straipsnį, pagal kuriuos Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6-0067/2007),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą, Tarptautinės prekybos komiteto, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto, Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto ir Teisės reikalų komiteto nuomones (A6-0490/2007),

1.   pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.   ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą ketina keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.


Europos Parlamento pozicija priimta per pirmąjį svarstymą 2008 m. vasario 21 d. siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. .../2008/EB dėl bendrosios gaminių pardavimo sistemos ir panaikinantį Sprendimą 93/465/EEB
P6_TC1-COD(2007)0030

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija pirmajame svarstyme atitinka galutinį teisės aktą, Sprendimą Nr. .../2008/EB.)

Teisinė informacija - Privatumo politika