Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2007/0030(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0490/2007

Iesniegtie teksti :

A6-0490/2007

Debates :

PV 19/02/2008 - 5
CRE 19/02/2008 - 5

Balsojumi :

PV 21/02/2008 - 4.3
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2008)0062

Pieņemtie teksti
PDF 268kWORD 59k
Ceturtdiena, 2008. gada 21. februāris - Strasbūra
Ražojumu tirdzniecības vienota sistēma ***I
P6_TA(2008)0062A6-0490/2007
Rezolūcija
 Teksts

Eiropas Parlamenta 2008. gada 21. februāra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par ražojumu tirdzniecības vienotu sistēmu (COM(2007)0053 – C6-0067/2007 – 2007/0030(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2007)0053),

–   ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 95. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam iesniedz priekšlikumu (C6-0067/2007),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

–   ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ziņojumu un Starptautiskās tirdzniecības komitejas, Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas, Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas un Juridiskās komitejas atzinumus (A6-0490/2007),

1.   apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.   prasa Komisijai vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt šo priekšlikumu vai to aizstāt ar citu tekstu;

3.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.


Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2008. gada 21. februārī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu (EK) Nr. .../2008, par ražojumu tirdzniecības vienotu sistēmu, un ar ko atceļ Lēmumu 93/465/EEK
P6_TC1-COD(2007)0030

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta pirmā lasījuma nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam, Lēmumam Nr. .../2008/EK.)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika