Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2007/0030(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0490/2007

Teksty złożone :

A6-0490/2007

Debaty :

PV 19/02/2008 - 5
CRE 19/02/2008 - 5

Głosowanie :

PV 21/02/2008 - 4.3
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0062

Teksty przyjęte
PDF 276kWORD 72k
Czwartek, 21 lutego 2008 r. - Strasburg
Wspólne ramy dotyczące wprowadzania produktów do obrotu ***I
P6_TA(2008)0062A6-0490/2007
Rezolucja
 Tekst

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu (COM(2007)0053 – C6-0067/2007 – 2007/0030(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2007)0053),

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 95 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0067/2007),

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów oraz opinie Komisji Handlu Międzynarodowego, Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jak również Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, a także Komisji Prawnej (A6-0490/2007),

1.   zatwierdza wniosek Komisji po poprawkach;

2.   zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 21 lutego 2008 r. w celu przyjęcia decyzji nr .../2008/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu, uchylająca decyzję 93/465/EWG
P6_TC1-COD(2007)0030

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu z pierwszego czytania odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr .../2008/WE.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności