Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2007/0030(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0490/2007

Texte depuse :

A6-0490/2007

Dezbateri :

PV 19/02/2008 - 5
CRE 19/02/2008 - 5

Voturi :

PV 21/02/2008 - 4.3
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0062

Texte adoptate
PDF 271kWORD 64k
Joi, 21 februarie 2008 - Strasbourg
Cadru comun pentru comercializarea produselor***I
P6_TA(2008)0062A6-0490/2007
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 21 februarie 2008 privind propunerea de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind un cadru comun pentru comercializarea produselor (COM(2007)0053 – C6-0067/2007 – 2007/0030(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului (COM(2007)0053),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) şi articolul 95 din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0067/2007),

–   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor şi avizul Comisiei pentru comerţ internaţional, avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară, avizul Comisiei pentru industrie, cercetare şi energie şi avizul Comisiei pentru afaceri juridice (A6-0490/2007),

1.   aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.   solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenţionează să modifice în mod substanţial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia Parlamentului.


Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 21 februarie 2008 în vederea adoptării Deciziei nr. ... /2008/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind un cadru comun pentru comercializarea produselor, şi de abrogare a Deciziei 93/465/CEE
P6_TC1-COD(2007)0030

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului în primă lectură corespunde cu actul legislativ final, Decizia nr. .../2008/CE)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate