Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/0028(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0489/2007

Внесени текстове :

A6-0489/2007

Разисквания :

PV 19/02/2008 - 5
CRE 19/02/2008 - 5

Гласувания :

PV 21/02/2008 - 4.4
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0063

Приети текстове
PDF 278kWORD 42k
Четвъртък, 21 февруари 2008 г. - Страсбург
Прилагане на някои национални технически правила за продукти, законно предлагани на пазара в други държави -членки ***I
P6_TA(2008)0063A6-0489/2007
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 21 февруари 2008 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно установяване на процедурите, свързани с прилагането на някои национални технически правила за продукти, законно предлагани на пазара в други държави -членки, и за отмяна на Решение 3052/95/EО (COM(2007)0036 – C6-0065/2007 – 2007/0028(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2007)0036),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и членове 37 и 95 от Договора за ЕО, съгласно които Комисията внесе предложението в Парламента (C6-0065/2007),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и становищата на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика и на Комисията по правни въпроси (A6-0489/2007),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Призовава Комисията отново да се допита до Парламента, в случай че възнамерява съществено да промени своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.


Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 21 февруари 2008 г. с оглед приемането на Регламент (ЕО) № …/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно установяване на процедурите, свързани с прилагането на някои национални технически правила за продукти, законно предлагани на пазара в други държави -членки, и за отмяна на Решение № 3052/95/EО
P6_TC1-COD(2007)0028

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента на първо четене съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕО) № …/2008 .)

Правна информация - Политика за поверителност