Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2007/0028(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0489/2007

Pateikti tekstai :

A6-0489/2007

Debatai :

PV 19/02/2008 - 5
CRE 19/02/2008 - 5

Balsavimas :

PV 21/02/2008 - 4.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0063

Priimti tekstai
PDF 271kWORD 41k
Ketvirtadienis, 2008 m. vasario 21 d. - Strasbūras
Tam tikrų nacionalinių techninių taisyklių taikymas gaminiams, teisėtai parduodamiems kitoje valstybėje narėje ***I
P6_TA(2008)0063A6-0489/2007
Rezoliucija
 Tekstas

2008 m. vasario 21 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, nustatančio procedūras, susijusias su tam tikrų nacionalinių techninių taisyklių taikymu kitoje valstybėje narėje teisėtai parduodamiems gaminiams, ir panaikinančio Sprendimą Nr. 3052/95/EB (COM(2007)0036 – C6-0065/2007 – 2007/0028(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2007)0036),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 37 bei 95 straipsnius, pagal kuriuos Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6-0065/2007),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą ir Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto bei Teisės reikalų komiteto nuomones (A6-0489/2007),

1.   pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.   ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą ketina keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.


Europos Parlamento pozicija priimta, per pirmąjį svarstymą 2008 m. vasario 21 d. siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. .../2008, nustatantį procedūras, susijusias su tam tikrų nacionalinių techninių taisyklių taikymu kitoje valstybėje narėje teisėtai parduodamiems gaminiams, ir panaikinantį Sprendimą Nr. 3052/95/EB
P6_TC1-COD(2007)0028

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija pirmajame svarstyme atitinka galutinį teisės aktą, Reglamentą (EB) Nr. .../2008.)

Teisinė informacija - Privatumo politika