Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2007/0028(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0489/2007

Teksty złożone :

A6-0489/2007

Debaty :

PV 19/02/2008 - 5
CRE 19/02/2008 - 5

Głosowanie :

PV 21/02/2008 - 4.4
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0063

Teksty przyjęte
PDF 273kWORD 42k
Czwartek, 21 lutego 2008 r. - Strasburg
Stosowanie niektórych krajowych przepisów technicznych do produktów wprowadzonych zgodnie z prawem do obrotu w innym państwie członkowskim ***I
P6_TA(2008)0063A6-0489/2007
Rezolucja
 Tekst

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego procedury dotyczące stosowania niektórych krajowych przepisów technicznych do produktów wprowadzonych zgodnie z prawem do obrotu w innym państwie członkowskim oraz uchylające decyzję 3052/95/WE (COM(2007)0036 – C6-0065/2007 – 2007/0028(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2007)0036),

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 37 i 95 traktatu WE, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C6-0065/2007),

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów oraz opinie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jak również Komisji Prawnej (A6-0489/2007),

1.   zatwierdza wniosek Komisji po poprawkach;

2.   zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 21 lutego 2008 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr .../2008 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego procedury dotyczące stosowania niektórych krajowych przepisów technicznych do produktów wprowadzonych do obrotu zgodnie z prawem w innym państwie członkowskim oraz uchylające decyzję nr 3052/95/WE
P6_TC1-COD(2007)0028

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu z pierwszego czytania odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (WE) nr .../2008.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności