Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2007/0028(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0489/2007

Texte depuse :

A6-0489/2007

Dezbateri :

PV 19/02/2008 - 5
CRE 19/02/2008 - 5

Voturi :

PV 21/02/2008 - 4.4
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0063

Texte adoptate
PDF 274kWORD 45k
Joi, 21 februarie 2008 - Strasbourg
Aplicarea reglementărilor tehnice naţionale în cazul produselor comercializate în mod legal într-un alt stat membru ***I
P6_TA(2008)0063A6-0489/2007
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 21 februarie 2008 privind propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor proceduri de aplicare a anumitor reguli tehnice naţionale pentru produsele comercializate în mod legal într-un alt stat membru şi de abrogare a Deciziei 3052/95/CE (COM(2007)0036 – C6-0065/2007 – 2007/0028(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului (COM(2007)0036),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) şi articolele 37 şi 95 din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0065/2007),

–   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor și avizul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie precum și cel al Comisiei pentru afaceri juridice (A6-0489/2007),

1.   aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.   solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenţionează să modifice în mod substanţial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia Parlamentului.


Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 21 februarie 2008 în vederea adoptării Regulamentului (CE) nr. .../2008 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor proceduri de aplicare a anumitor norme tehnice naţionale pentru produsele comercializate în mod legal în alt stat membru şi de abrogare a Deciziei nr. 3052/95/CE
P6_TC1-COD(2007)0028

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului în prima lectură corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (CE) nr. .../2008.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate