Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B6-0066/2008

Разисквания :

PV 19/02/2008 - 4

Гласувания :

PV 21/02/2008 - 4.5
CRE 21/02/2008 - 4.5
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :


Приети текстове
PDF 289kWORD 64k
Четвъртък, 21 февруари 2008 г. - Страсбург
Положението в ивицата Газа
P6_TA(2008)0064RC-B6-0066/2008

Резолюция на Европейския парламент от 21 февруари 2008 г. относно положението в ивицата Газа

Европейският парламент,

–   като взе предвид предишните си резолюции относно Близкия изток, по-специално резолюцията от 1 юни 2006 г. относно хуманитарната криза в Палестинските територии и ролята на ЕС(1), от 16 ноември 2006 г. относно положението в ивицата Газа(2), от 21 юни 2007 г. относно програмата MEDA и финансовата подкрепа за Палестина - оценка, прилагане и контрол(3), от 12 юли 2007 г. относно Близкия изток(4) и от 11 октомври 2007 г. относно хуманитарното положение в ивицата Газа(5),

–   като взе предвид резолюции № 242 (S/RES/242) от 22 ноември 1967 г. и № 338 (S/RES/338) от 22 октомври 1973 г.на Съвета за сигурност на ООН,

–   като взе предвид четвъртата Женевска конвенция (1949 г.),

–   като взе предвид Декларацията от Анаполис от 27 ноември 2007 г.,

–   като взе предвид заключенията на Съвета по общи въпроси и външни отношения от 28 януари 2008 г.,

–   като взе предвид Декларацията относно положението в Газа на Комисията по политически въпроси, сигурност и права на човека към Евро-средиземноморската парламентарна асамблея от 28 януари 2008 г.,

–   като взе предвид резолюцията на Съвета по правата на човека към ООН относно нарушения на правата на човека в ивицата Газа от 24 януари 2008 г. (A/HRC/S-6/L.1),

–   като взе предвид член 103, параграф 4 от своя правилник,

A.   като има предвид, че в резултат на ембаргото върху движението на лица и стоки, на частичния отказ на достъп до питейна вода, храна и електроенергия и на липсата на основни стоки и услуги, хуманитарното положение в ивицата Газа допълнително се е влошило;

Б.   като има предвид, че пресичането на контролно-пропускателните пунктове от и към Газа са затворени от месеци насам и че ембаргото върху движението на лица и стоки е парализирало в още по-висока степен икономиката в ивицата Газа;

В.   като има предвид, че ключови сектори на обществените услуги, включително здравеопазването и образованието, са изправени пред сериозни затруднения поради липсата на основни материали, необходими за тяхното функциониране, както и че липсата на лекарства и на гориво за генераторите в болниците в ивицата Газа застрашава живота на палестинци;

Г.   като има предвид, че неотдавна стотици хиляди палестинци се прекосили границата между ивицата Газа и Египет след разрушаването на граничната стена с цел да си набавят стоки от първа необходимост с оглед на основните им потребности, както и че египетските сили постепенно възвърнаха контрола си върху положението и отново затвориха границата на 3 февруари 2008 г., като сложиха край на свободното движение на палестинци съгласно искането на израелските органи;

Д.   като има предвид, че разрушаването на част от граничната стена и ограда е пряко следствие от крайно тежката хуманитарна криза в Газа, която доведе до опита на палестинското население да предяви жизненоважното си право и необходимост от свобода на движение;

Е.   като има предвид, че след дълъг период на липса на подобни действия, при неотдавнашна атака на атентатор самоубиец в Димона са били убити и ранени израелски граждани; като има предвид, че е продължило обстрелването с ракети от палестинските милиции в ивицата Газа на израелската територия и че са продължили военните операции, причиняващи смъртта и излагащи на опасност граждани, както и извънсъдебните целенасочени убийства, извършвани от израелската армия в ивицата Газа;

Ж.   като има предвид, че ситуацията и неотдавнашните събития в ивицата Газа застрашават да подкопаят настоящите преговори между израелци и палестинци и усилията за сключване на споразумение до края на 2008 г. съгласно заявлението на страните, участващи в Международната конференцията в Анаполис от 27 ноември 2007 г.;

З.   като има предвид, че Европейският съюз е предоставил значителна финансова помощ на палестинците през последните години; като има предвид, че временният международен механизъм на ЕС и финансирането на проекти значително са допринесли да се избегне хуманитарно бедствено положение в ивицата Газа и в Западния бряг; като има предвид, че Комисията, програмата на ООН за развитие, Агенцията на ООН за подпомагане и работа с палестинските бежанци и Световната банка са замразили временно няколко инфраструктурни проекти поради невъзможността да се внасят суровини; като има предвид, че тези хуманитарни служби, агенции и организации са продължили своята дейност в ограничен мащаб независимо от всички пречки; като има предвид, че Европейският съюз продължава да предоставя хуманитарна помощ на населението и преки субсидии на служителите на Палестинската власт в ивицата Газа; като има предвид, че Палестинско-европейския механизъм за управление на социално-икономическата помощ (ПЕГАС) ще представлява нов механизъм за финансиране от страна на ЕС и на другите международни източници на помощи за Палестинските територии;

И.   като има предвид, че на конференцията, проведена в Анаполис, всички страни изразиха желанието си за започване на нови преговори с оглед на създаването на суверенна и жизнеспособна Палестинска държава, редом с израелската държава, в която да цари сигурност;

Й.   като има предвид, че участниците в международната конференция на донорите на средства за Палестинската държава, проведена през м. декември 2007 г. в Париж, поеха ангажимент да предоставят общо 7,4 милиарда щ.д. за оказване на подкрепа за изграждането на капацитет и икономическото възстановяване в Палестина през следващите три години;

К.   като има предвид, че специалният пратеник на Четворката определи като приоритетни четири проекта за икономическо развитие и институционално изграждане за Палестинските територии, включително възстановяването на съоръженията за пречистване на отпадни води в Бейт Лахия в северната част на ивицата Газа;

1.  Отново изразява дълбоката си загриженост във връзка с хуманитарната и политическа криза в ивицата Газа и нейните възможни тежки последици; счита, че неотдавнашните събития в Рафа, включително мирни събития и действия на насилие, са резултат от кризата в ивицата Газа;

2.  Изразява дълбокото си съчувствие към гражданското население, засегнато от насилието в Газа и в южната част на Израел;

3.  Отново отправя призива си за незабавно прекратяване на всички действия на насилие;

4.  Призовава Израел да преустанови военните си действия, при които загиват и са изложени на опасност граждани, както и извънсъдебните целенасочени убийства;

5.  Призовава Хамас, след незаконното завземане на ивицата Газа, да предотврати обстрелването с ракети на израелската територия от палестинските милиции в Газа;

6.  Счита, че политиката да се изолира ивицата Газа е претърпяла провал както от политическа, така и от хуманитарна гледна точка; отново отправя своя призив към всички страни изцяло да съблюдават международното право и преди всичко международното хуманитарно право;

7.  Счита за положителни действията на Египет във връзка с безредиците в Рафа, които предоставиха възможност на многобройни палестински семейства да получат достъп до стоки от първа необходимост с оглед на основните им потребности; призовава египетското правителство да продължава да изпълнява активна роля за поддържане на мира и сигурността в този район;

8.  Отново отправя призив за прекратяване на блокадата и за регулирано ново отваряне на контролно-пропускателните пунктове от и към Газа; призовава Израел да осигури движението на хора и стоки в Рафа, Карни и други контролно-пропускателни пунктове в съответствие със споразумението относно движението и достъпа; призовава за възобновяване на мисията на ЕС за оказване на гранично съдействие в Рафа; подкрепя изявлението на Върховния представител за ОВППС, че следва да се разгледа възможността за предоставяне от Съвета на нов мандат за тази мисия; в този контекст призовава за повишено международно присъствие в района;

9.  Приветства предложението от страна на Палестинската власт да поеме контрола върху пропускателните пунктове въз основа на споразумение, в което да участват Египет, Израел и Палестинската власт, и подкрепя неотдавнашната резолюция, приета от Арабската лига по този въпрос; въпреки това приканва Палестинската власт да спомогне за създаване на необходимите условия за привличане на участието в тази област на всички заинтересовани страни в ивицата Газа;

10.  Счита, че гражданското население не трябва да бъде обект на военни действия и на каквито и да е колективни наказателни санкции; призовава Израел да изпълни международните си задължения като окупационна сила в ивицата Газа; призовава Израел да гарантира непрекъснато и достатъчно предоставяне на хуманитарна помощ, хуманитарно съдействие и основни стоки и услуги, включително доставки на гориво и електроенергия, за ивицата Газа; изразява дълбоката си загриженост във връзка с решението на Израел да въведе ограничаване на електроенергийните доставки за ивицата Газа, постепенно нарастващо с пет процента всяка седмица, за което не може да се счита, че съответства на минималните хуманитарни потребности; приветства петицията от страна на 10 израелски организации за защита на правата на човека срещу ограничаването на доставките на гориво и електроенергия в ивицата Газа;

11.  Счита, че функционирането на публичните институции, които предоставят основни услуги, и дейността на международните хуманитарни служби, агенции и организации, които се стремят да подобрят условията на палестинците в ивицата Газа, изискват да се осъществи диалог между Палестинската власт и Хамас, въпреки настоящата политическа безизходица;

12.  Подчертава огромното значение на поддържането на постоянни географски и търговски взаимовръзки между ивицата Газа и Западния бряг и на тяхното мирно и трайно политическо обединяване и призовава Хамас да преразгледа своето становище в съответствие с принципите на Четворката и по-рано съгласуваните международни задължения, както и да подкрепя мирния процес и настоящите преговори;

13.  Отново отправя своя призив за незабавно освобождаване на ефрейтора от израелската армия Gilad Shalit, което би било възприето като израз на добра воля от страна на Хамас, както и за незабавното освобождаване от затвора на всички палестински бивши министри, членове на законодателния орган и кметове; признава значението на освобождаването на задържани лица с оглед на изграждането на доверие в контекста на настоящите преговори за мир;

14.  Напомня на страните за ангажиментите, поети от тях в Анаполис, за провеждане на преговори в дух на добра воля с цел до края на 2008 г. да се сключи мирен договор, с който да се разрешат всички неуредени въпроси, включително всички ключови въпроси, без изключение, както беше посочено в предишни споразумения; настоятелно призовава и двете страни да изпълнят своите задължения съгласно Пътната карта;

15.  Призовава Съвета и Комисията да продължат да гарантират, съвместно с международната общност, предоставянето на хуманитарна помощ от първа необходимост за палестинците в ивицата Газа, като се обърне специално внимание на потребностите на особено уязвимите групи; подчертава значението на новия механизъм за финансиране ПЕГАС; въпреки това изразява дълбоката си загриженост във връзка с разрушаването на съоръженията, финансирани в рамките на хуманитарната помощ или на финансирането на проекти от страна на ЕС, като то подкопава резултатите от съдействието от страна на ЕС и се отразява на съпричастността на обществеността в държавите-членки;

16.  Приветства резултатите от международната конференция на донорите на средства за Палестинската държава, проведена през декември 2007 г., а именно поемането на ангажимент за предоставяне на над 7,4 милиарда щ.д., и призовава всички донори да изпълнят своите ангажименти за оказване на подкрепа за изграждането на бъдещата Палестинска държава в съответствие с плана за реформи и развитие, представен от министър-председателя д-р Салам Фуад;

17.  Изразява сериозната си загриженост относно последиците за околната среда и човешкото здраве от липсата на успех по отношение на извършване на поддръжка на съоръженията за пречистване на отпадни води, и по-специално призовава всички страни да улеснят достъпа до стоки, които са необходими за ремонта и възстановяването на станцията в Бейт Лахия, както беше посочено от специалния пратеник на Четворката;

18.  Призовава за спешен и служещ за образец енергиен проект за Газа, евентуално в района на Рафа, с цел да се гарантира автономността и самостоятелността на производството на електроенергия и на обезсоляването на морската вода за населението;

19.  Приканва Работната група по въпросите на Близкия изток да разгледа, в сътрудничество с Комисията и заинтересованите международни организации, последиците от разрушаването на инфраструктурата в ивицата Газа, като се обърне специално внимание на съоръженията, финансирани в рамките на хуманитарната помощ или на финансирането на проекти от страна на Европейския съюз;

20.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на Върховния представител по Общата външна политика и политика на сигурност, на правителствата и парламентите на държавите-членки, на генералния секретар на ООН, на специалния пратеник на Четворката за разрешаване на конфликта в Близкия изток, на председателя на Евро-средиземноморската парламентарна асамблея, на председателя на Палестинската власт, на палестинския Законодателен съвет, на израелското правителство и Кнесет и на египетското правителство и парламент.

(1) ОВ C 298 E, 8.12.2006 г., стр. 223.
(2) ОВ C 314 E, 21.12.2006 г., стр. 324.
(3) Приети текстове, P6_TA(2007)0277.
(4) Приети текстове, P6_TA(2007)0350.
(5) Приети текстове, P6_TA(2007)0430.

Правна информация - Политика за поверителност