Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B6-0066/2008

Rozpravy :

PV 19/02/2008 - 4

Hlasování :

PV 21/02/2008 - 4.5
CRE 21/02/2008 - 4.5
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


Přijaté texty
PDF 135kWORD 60k
Čtvrtek, 21. února 2008 - Štrasburk
Situace v Gaze
P6_TA(2008)0064RC-B6-0066/2008

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 21. února 2008 o situaci v Gaze

Evropský parlament,

-   s ohledem na svá předchozí usnesení o Blízkém východu, zejména na usnesení ze dne 1. června 2006 o humanitární krizi na palestinském území a roli Unie(1), ze dne 16. listopadu 2006 o situaci v pásmu Gazy(2), ze dne 21. června 2007 o programu MEDA a finanční pomoci Palestině – hodnocení, provádění a kontrola(3), ze dne 12. července 2007 o situaci na Blízkém východu(4) a ze dne 11. října 2007 o humanitární situaci v Gaze(5),

-   s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 242 (S/RES/242) ze dne 22. listopadu 1967 a č. 338 (S/RES/338) ze dne 22. října 1973,

-   s ohledem na čtvrtou Ženevskou úmluvu (1949),

-   s ohledem na prohlášení z Annapolisu ze dne 27. listopadu 2007,

-   s ohledem na závěry Rady pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy ze dne 28. ledna 2008,

-   s ohledem na prohlášení o situaci v Gaze, které vydal Výbor pro politické záležitosti, bezpečnost a lidská práva Evropsko-středomořského parlamentního shromáždění dne 28. ledna 2008,

-   s ohledem na rezoluci Rady OSN pro lidská práva ze dne 24. ledna 2008 o porušování lidských práv v pásmu Gazy (A/HRC/S-6/L.1),

-   s ohledem na čl. 103 odst. 4 jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu, že humanitární situace v pásmu Gazy se v důsledku embarga na pohyb osob a zboží, částečného odepření přístupu k pitné vodě, potravinám a elektřině a nedostatku základního zboží a služeb dále zhoršila,

B.   vzhledem k tomu, že hraniční přechody do Gazy a z ní jsou již mnoho měsíců uzavřeny, a vzhledem k tomu, že embargo na pohyb osob a zboží ještě více ochromilo hospodářství v pásmu Gazy,

C.   vzhledem k tomu, že klíčová odvětví veřejných služeb, včetně zdravotnického a vzdělávacího systému, se v důsledku nedostatku základních materiálů, které jsou nezbytné pro zajištění jeho funkčnosti, potýkají s vážnými nedostatky, a vzhledem k tomu, že nedostatek léků a paliva k provozu generátorů v nemocnicích pásma Gazy ohrožuje životy Palestinců,

D.   vzhledem k tomu, že stovky tisíc Palestinců nedávno překročily hranici mezi pásmem Gazy a Egyptem poté, co byla stržena hraniční zeď, aby získaly zboží nezbytné pro uspokojení svých základních potřeb, a vzhledem k tomu, že egyptské síly postupně převzaly kontrolu nad situací a dne 3. února 2008 znovu uzavřely hranice, čímž zastavily volný pohyb Palestinců, jak to požadovaly izraelské orgány,

E.   vzhledem k tomu, že stržení části hraniční zdi a plotu je přímým důsledkem nesmírně vážné humanitární krize v Gaze, která vyústila v situaci, kdy se palestinské obyvatelstvo snaží domoci se své životně důležité potřeby: svobody pohybu,

F.   vzhledem k tomu, že po dlouhém období klidu byli při nedávném sebevražedném útoku ve městě Dimona zabiti a zraněni izraelští civilisté; vzhledem k tomu, že palestinské milice pokračovaly v odpalování raket z pásma Gazy na izraelské území; a vzhledem k tomu, že v pásmu Gazy pokračovaly vojenské operace, při nichž jsou zabíjeni a ohrožováni civilní obyvatelé, a že izraelská armáda pokračovala v cíleném zabíjení bez řádného soudu,

G.   vzhledem k tomu, že hrozí, že situace a nedávný vývoj v pásmu Gazy negativně ovlivní probíhající jednání mezi Izraelci a Palestinci a úsilí o uzavření dohody do konce roku 2008, jak bylo stanoveno zúčastněnými stranami na mezinárodním konferenci v Annapolisu dne 27. listopadu 2007,

H.   vzhledem k tomu, že Evropská unie poskytla Palestincům v posledních několika letech značnou finanční podporu; vzhledem k tomu, že dočasný mezinárodní mechanismus EU a financování projektů hrály významnou roli v úsilí zamezit humanitární katastrofě v pásmu Gazy a na západním břehu Jordánu; vzhledem k tomu, že Komise, Program OSN pro rozvoj, Úřad OSN pro palestinské uprchlíky na Blízkém východě (UNRWA) a Světová banka pozastavily několik projektů na výstavbu infrastruktury, neboť není možné do země dopravovat suroviny; vzhledem k tomu, že přes veškeré překážky humanitární úřady, agentury a organizace pokračovaly v omezeném rozsahu ve své práci; vzhledem  k tomu, že Evropská unie i nadále poskytuje humanitární pomoc palestinskému obyvatelstvu a přímé dotace zaměstnancům palestinské samosprávy v pásmu Gazy; vzhledem k tomu, že Palestinsko-evropský mechanismus pro řízení socio-ekonomické pomoci (PEGASE) bude představovat nový finanční mechanismus pro pomoc EU i další mezinárodní pomoc určenou palestinským územím,

I.   vzhledem k tomu, že na konferenci v Annapolisu vyjádřily všechny strany přání, aby byla znovu zahájena jednání o vytvoření suverénního a životaschopného palestinského státu v sousedství ničím neohrožovaného státu Izrael,

J.   vzhledem k tomu, že účastníci Mezinárodní dárcovské konference ve prospěch palestinského státu, která se konala v prosinci roku 2007 v Paříži, přislíbili celkovou částku ve výši 7,4 miliardy USD na podporu budování palestinských institucí a hospodářského oživení na příští tři roky,

K.   vzhledem k tomu, že zplnomocněný velvyslanec Kvartetu schválil čtyři prioritní programy hospodářského rozvoje a budování institucí pro palestinská území, včetně obnovení provozu čističky odpadních vod ve městě Beit Lahia na severu Gazy,

1.   znovu opakuje, že je hluboce znepokojen humanitární a politickou krizí v pásmu Gazy a jejími možnými dalšími závažnými důsledky; považuje nedávný vývoj v Rafahu, včetně klidného průběhu a násilných činů, za výsledek této krize;

2.   vyjadřuje hlubokou účast civilnímu obyvatelstvu zasaženému násilím v Gaze a jižním Izraeli;

3.   opakovaně vyzývá k okamžitému ukončení všech násilností;

4.   požaduje, aby Izrael upustil od vojenských akcí, které zabíjejí a ohrožují civilní obyvatelstvo, a ukončil cílené zabíjení bez řádného soudu;

5.   vyzývá Hamás, aby po nezákonném převzetí pásma Gazy zabránil tomu, aby palestinské militantní skupiny odpalovaly z pásma Gazy rakety na izraelské území;

6.   domnívá se, že politika izolace pásma Gazy selhala na politické i humanitární úrovni; znovu opakuje svůj apel na všechny zúčastněné strany, aby plně dodržovaly mezinárodní právo, a to zejména mezinárodní humanitární právo;

7.   oceňuje vstřícný postoj Egypta k nepokojům v Rafahu, díky kterému získalo mnoho palestinských rodin přístup k nezbytnému zboží pro uspokojení svých základních potřeb; důrazně vyzývá egyptskou vládu, aby i nadále hrála při udržování míru a stability v této oblasti aktivní roli;

8.   znovu vyzývá k ukončení blokády a opětovnému, kontrolovanému otevření hranic Gazy; vyzývá Izrael, aby zajistil pohyb osob a zboží přes přechod v Rafahu, Karni a další hraniční přechody v souladu s Dohodou o pohybu a přístupu; vyzývá k obnovení mise EU pro pomoc na hranicích v Rafahu; podporuje prohlášení vysokého představitele pro SZBP, že by Rada měla zvážit nový mandát pro tuto misi; vyzývá v této souvislosti  k posílení mezinárodní přítomnosti v této oblasti;

9.   vítá návrh palestinské samosprávy na převzetí kontroly nad hraničními přechody, a to na základě dohody mezi Egyptem, Izraelem a palestinskou samosprávou, a podporuje  v tomto ohledu nedávné usnesení přijaté Ligou arabských států; vyzývá nicméně palestinskou samosprávu, aby pomohla zajistit nezbytné podmínky, které v této souvislosti umožní v pásmu Gazy zapojení všech zainteresovaných stran;

10.   je přesvědčen, že civilní obyvatelstvo by mělo zůstat uchráněno před jakýmikoli vojenskými operacemi a kolektivním trestem; vyzývá Izrael, aby jako okupující mocnost plnil vůči pásmu Gazy své mezinárodní závazky; vyzývá Izrael, aby zaručil nepřetržitý a dostatečný průchod humanitární pomoci a základního zboží a služeb do pásma Gazy, včetně dodávek paliva a elektřiny; vyjadřuje vážné znepokojení nad rozhodnutím Izraele, že bude postupně snižovat dodávky elektřiny do pásmy Gazy o 5 % týdně, což nutně povede k tomu, že nebudou uspokojeny minimální humanitární potřeby; vítá petici 10 izraelských organizací na ochranu lidských práv proti přerušování dodávek paliva a elektřiny do pásma Gazy;

11.   domnívá se, že fungování veřejných institucí, které poskytují základní služby, a činnost mezinárodních humanitárních institucí, agentur a organizací, jež usilují o zlepšení podmínek Palestinců žijících v pásmu Gazy, vyžaduje navzdory tomu, že politická jednání uvízla na mrtvém bodě, dialog mezi palestinskou samosprávou a hnutím Hamás;

12.   zdůrazňuje velký význam stálého zeměpisného a obchodního propojení a mírového a trvalého politického znovusjednocení pásma Gazy a západního břehu Jordánu a vyzývá Hamás, aby přehodnotil svůj postoj v souladu se zásadami Kvartetu a přijatými mezinárodními závazky a aby podpořil mírový proces a probíhající jednání;

13.   znovu opakuje svou výzvu k okamžitému propuštění izraelského desátníka Gilada Šalita, které by bylo vnímáno jako vstřícný krok Hamásu, a všech uvězněných bývalých palestinských ministrů, zákonodárců a hodnostářů; poukazuje na význam propuštění všech zadržovaných pro budování důvěry v rámci stávajících mírových rozhovorů;

14.   připomíná smluvním stranám jejich závazky, které učinily v Annapolisu, že povedou jednání v dobré víře s cílem uzavřít mírovou dohodu k vyřešení všech nevyjasněných problémů, včetně těch nejzásadnějších, a to bez výjimky do konce roku 2008, jak je uvedeno v předchozích dohodách; naléhavě žádá obě strany, aby splnily své povinnosti vyplývající z tzv. "cestovní mapy";

15.   vyzývá Radu a Komisi, aby i nadále spolu s mezinárodním společenstvím zaručovaly základní humanitární pomoc pro Palestince žijící v pásmu Gazy se zvláštním zřetelem k potřebám nejvíce ohrožených skupin; zdůrazňuje význam nového mechanismu financování PEGASE; vyjadřuje přesto hluboké znepokojení nad ničením zařízení financovaných z prostředků Evropské unie, které jsou vyčleněny na humanitární pomoc či projekty, jenž podkopává účinnost pomoci EU a má vliv na solidaritu veřejnosti  v členských státech;

16.   vítá výsledek Mezinárodní dárcovské konference na podporu palestinského státu, která se konala v prosinci 2007 a na níž byly přislíbeny prostředky ve výši více než 7,4 miliard USD, a vyzývá všechny dárce, aby svému závazku dostáli, a podpořili tak snahu o vytvoření budoucího palestinského státu v souladu s rozvojovým a reformním plánem, který představil premiér Salam Fajjád;

17.   vyjadřuje vážné znepokojení nad ekologickými a zdravotními důsledky zanedbání údržby čističek odpadních vod a zejména vyzývá všechny strany, aby usnadnily přístup ke zboží potřebnému k opravě a rekonstrukci čističky odpadních vod ve městě Beit Lahia, jak zjistil zplnomocněný velvyslanec Kvartetu;

18.   žádá, aby byl bezodkladně vypracován vzorový energetický projekt pro pásmo Gazy, pokud možno pro oblast kolem města Rafah, s cílem zajistit místnímu obyvatelstvu nezávislost a soběstačnost ve výrobě elektrické energie a odsolování;

19.   vybízí svou pracovní skupinu pro Blízký východ, aby ve spolupráci s Komisí a příslušnými mezinárodními organizacemi prošetřila důsledky škod na infrastruktuře  v pásmu Gazy se zvláštním zřetelem na zařízení financovaná z prostředků Evropské unie, jež jsou vyčleněny na humanitární pomoc či projekty;

20.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vysokému představiteli pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi OSN, zplnomocněnému velvyslanci Kvartetu na Blízkém východě, předsedovi Evropsko-středomořského parlamentního shromáždění, prezidentovi palestinské samosprávy, Palestinské legislativní radě, vládě Izraele, Knesetu a egyptské vládě a parlamentu.

(1) Úř. věst. C 298 E, 8.12.2006, s. 223.
(2) Úř. věst. C 314 E, 21.12.2006, s. 324.
(3) Přijaté texty, P6_TA(2007)0277.
(4) Přijaté texty, P6_TA(2007)0350.
(5) Přijaté texty, P6_TA(2007)0430.

Právní upozornění - Ochrana soukromí