Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

RC-B6-0066/2008

Viták :

PV 19/02/2008 - 4

Szavazatok :

PV 21/02/2008 - 4.5
CRE 21/02/2008 - 4.5
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :


Elfogadott szövegek
PDF 216kWORD 57k
2008. február 21., Csütörtök - Strasbourg
Gázai övezet
P6_TA(2008)0064RC-B6-0066/2008

Az Európai Parlament 2008. február 21-i állásfoglalása a gázai övezeti helyzetről

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Közel-Kelettel kapcsolatos korábbi állásfoglalásaira, különösen a palesztin területeken kialakult humanitárius válságról és az EU szerepéről szóló 2006. június 1-jei(1), a Gázai övezet helyzetéről szóló 2006. november 16-i(2), a MEDA-programról és a "Palesztinának nyújtott pénzügyi támogatásról: értékelés, végrehajtás és ellenőrzés" című 2007. június 21-i(3), a Közel-Keletről szóló 2007. július 12-i(4), és a Gázai-övezet humanitárius helyzetéről szóló 2007. október 11-i(5) állásfoglalásaira,

–   tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsa 1967. november 22-i 242 (S/RES/242) sz. és az 1973. október 22-i 338 (S/RES/338) sz. határozatára,

–   tekintettel a Negyedik Genfi Egyezményre (1949),

–   tekintettel a 2007. november 27-i annapolisi nyilatkozatra,

–   tekintettel az Általános Ügyek és Külkapcsolatok Tanácsának 2008. január 28-i következtetéseire,

–   tekintettel az Euro-Mediterrán Parlamenti Közgyűlés politikai ügyekkel, biztonsággal és emberi jogokkal foglalkozó bizottságának a gázai helyzetről szóló 2008. január 28-i nyilatkozatára,

–   tekintettel az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának az emberi jogoknak a Gázai övezetben történő megsértéséről szóló 2008. január 24-i határozatára (A/HRC/S-6/L.1),

–   tekintettel eljárási szabályzata 103. cikkének (4) bekezdésére,

A.   mivel a személyek és áruk szabad mozgásának akadályozása, az ivóvízhez, élelmiszerhez és az elektromos áramhoz való hozzájutás részleges megtagadása, az alapvető javak és szolgáltatások hiánya következményeként a humanitárius helyzet a Gázai övezetben tovább romlott,

B.   mivel a gázai határátkelőket a belépés és a kilépés tekintetében egyaránt hónapokra lezárták, és mivel a személyek és áruk mozgásának akadályozása tovább bénította a Gázai övezet gazdaságát,

C.   mivel a közszolgáltatások fő ágazatai, többek között az egészségügyi és oktatási rendszerek súlyos hiányosságokban szenvednek, a működésükhöz szükséges alapvető árucikkek hiánya miatt, és mivel a gyógyszerek és a Gázai övezet kórházaiban a generátorok működtetéséhez szükséges üzemanyagok hiánya veszélyezteti a palesztinok életét,

D.   mivel nemrég palesztinok százezrei lépték át a Gázai övezet és Egyiptom közti határt a határfal lerombolása után az alapvető szükségleteik kielégítésére irányuló alapvető javakhoz való hozzájutás érdekében, mivel az egyiptomi erők fokozatosan visszanyerték uralmukat a helyzet felett, és 2008. február 3-án újból lezárták a határt ezzel eleget téve az izraeli hatóságok kérésének és véget vetve a palesztinok szabad mozgásának,

E.   mivel a határfal és kerítés egy részének lerombolása a rendkívül súlyos humanitárius válság közvetlen következménye, amely ahhoz vezetett, hogy a palesztin népesség arra vállalkozott, hogy a szabad mozgásra irányuló alapvető igényét érvényesítse,

F.   mivel terrorcselekmények nélkül eltelt hosszú idő után nemrég öngyilkos támadást hajtottak végre Dimonában, amelyben izraeli polgári személyek haltak és sérültek meg; mivel a palesztin milíciák folytatták a Gázai övezetből rakéták izraeli területre történő kilövését, és mivel a polgári személyeket meggyilkoló és veszélyeztető katonai műveletek, valamint az izraeli hadsereg törvénytelen célzott gyilkosságai folytatódtak a Gázai övezetben,

G.   mivel a helyzet és a Gázai övezet legutóbbi politikai fejleményei aláássák az izraeliek és palesztinok között folyó tárgyalásokat és az arra irányuló erőfeszítéseket, hogy 2008 végéig megállapodásra jussanak, ahogyan ezt a felek a 2007. november 27-i annapolisi nemzetközi konferencián kijelentették,

H.   mivel az Európai Unió jelentős pénzügyi támogatást nyújtott a palesztinok számára az elmúlt években; mivel az EU ideiglenes nemzetközi mechanizmusa és projektfinanszírozása jelentős szerepet játszott a Gázai övezet és Ciszjordánia humanitárius katasztrófájának megelőzésében; mivel a Bizottság, az ENSZ Fejlesztési Programja, az ENSZ Segélyezési és Munkaügyi Hivatala és a Világbank a nyersanyagok importálásának ellehetetlenülése miatt számos infrastrukturális projektet felfüggesztett; mivel a humanitárius irodák, ügynökségek és szervezetek minden akadály ellenére, bár korlátozott mértékben, de folytatják tevékenységüket; mivel az Európai Unió folytatja a palesztin nép számára a humanitárius segítségnyújtást és a Palesztin Hatóság gázai övezeti alkalmazottai közvetlen segélyezését; mivel a társadalmi-gazdasági segélyek kezelésére szolgáló palesztin-európai mechanizmus (PEGASE) lesz az új uniós finanszírozási mechanizmus, és a palesztin területek részére nyújtandó egyéb nemzetközi segítség programja,

I.   mivel az Annapolisban tartott konferencián mindegyik fél újra kívánta kezdeni a szuverén és életképes Palesztin Államnak a biztonságban lévő Izrael Állam mellett történő létrehozására irányuló tárgyalásokat,

J.   mivel a Palesztin Államot segítő donorok 2007 decemberében, Párizsban tartott nemzetközi konferenciájának résztvevői összesen 7,4 milliárd USD-t ígértek az elkövetkező három évre a palesztin intézmények kiépítésének és a gazdaság talpra állításának támogatása céljából,

K.   mivel a Kvartetthez delegált különleges megbízott négy kiemelt projektet határozott meg a palesztin területek gazdasági fejlődése és intézményfejlesztése terén, ideértve az Észak-Gázában, Beit Lahia városában található szennyvíz-tisztító telep helyreállítását,

1.   mély aggodalmát fejezi ki a Gázai övezetet sújtó humanitárius és politikai válsággal és annak további lehetséges súlyos következményeivel kapcsolatosan; a legutóbbi rafahi fejleményeket, beleértve a békés eseményeket és az erőszakos cselekményeket, a gázai övezeti válság következményének tartja;

2.   mély együttérzését fejezi ki az erőszakos cselekményeknek kitett gázai és dél-izraeli polgári lakosságnak;

3.   ismételten sürgeti az erőszakos cselekmények azonnali leállítását;

4.   felszólítja Izraelt, hogy szüntesse be a polgári személyek megöléséhez és veszélyeztetéséhez vezető katonai akciókat és a törvénytelen célzott gyilkosságokat;

5.   felszólítja a Hamászt, a Gázai övezet törvénytelen átvételét követően, hogy akadályozza meg, hogy a palesztin milíciák a Gázai övezetből izraeli területre rakétákat lőjenek ki;

6.   úgy véli, hogy a Gázai övezet elszigetelésének politikája mind politikai, mind humanitárius szempontból kudarcot vallott; ismételten felszólítja valamennyi felet, hogy teljes mértékben tartsák tiszteletben a nemzetközi jogot, nevezetesen a nemzetközi humanitárius jogot;

7.   kedvezőnek tartja a rafahi zavargásokra adott egyiptomi választ, amely számos palesztin család számára lehetővé tette, hogy alapvető szükségleteik ellátására elemi árucikkekhez jussanak; sürgeti az egyiptomi kormányt, hogy a továbbiakban is vállaljon aktív szerepet a térség békéjének és stabilitásának megőrzésében;

8.   ismételten felszólít a blokád megszüntetésére, valamint a Gázába való be- és kilépés ismételt, ellenőrzött megnyitására; felhívja Izraelt, hogy biztosítsa a személyek és áruk szabad mozgását a Rafah és Karni településeken található, valamint egyéb határátkelőhelyeken, a szabad mozgásról és hozzáférésről szóló megállapodással összhangban; felszólít a rafahi átkelőhelyen tevékenykedő európai uniós határsegély-misszió újbóli elindítására; támogatja az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát, amely szerint a misszió tekintetében fontolóra kell venni egy új tanácsi megbízatást; ebben az összefüggésben a térségben lévő fokozott nemzetközi jelenlétet szorgalmaz;

9.  Üdvözli a Palesztin Hatóság azon javaslatát a határátkelőhelyek ellenőrzésének átvételére, amely egy Egyiptom, Izrael és a Palesztin Hatóság közötti megállapodáson alapul, és e tekintetben támogatja az Arab Liga közelmúltbeli állásfoglalását; felkéri ugyanakkor a Palesztin Hatóságot, hogy működjön közre azon feltételek megteremtése érdekében, amelyek a Gázai övezetben érintett összes fél bevonásához szükségesek;

10.   úgy véli, hogy a polgári népességet ki kellene vonni a katonai intézkedések és a kollektív büntetések alól; felszólítja Izraelt, hogy megszállóként teljesítse nemzetközi kötelezettségeit a Gázai övezetben; felhívja Izraelt, hogy továbbra is biztosítsa a humanitárius segélyek, a humanitárius segítségnyújtás, az alapvető fogyasztási cikkek és a létfontosságú szolgáltatások, mint például az villamos energia és az üzemanyag folyamatos és elégséges bejutását a Gázai övezetbe; mély aggodalmát fejezi ki Izrael azon döntése miatt, amely szerint a Gázai övezet villamosenergia-ellátásának fokozatos, hetente öt százalékkal történő csökkentését kívánja bevezetni, ami nem tekinthető összeegyeztethetőnek a minimális humanitárius szükségletek kielégítésével; üdvözli 10 izraeli emberi jogi szervezet által a Gázai övezetben az üzemanyag és a villamos energia szolgáltatásának beszüntetése ellen írt petíciót;

11.   úgy véli, hogy a létfontosságú szolgáltatásokat nyújtó közintézmények működése, valamint a Gázai övezetben élő palesztinok életkörülményeinek javításán dolgozó nemzetközi humanitárius irodák, ügynökségek és szervezetek tevékenysége a politikai holtpont ellenére a Palesztin Hatóság és a Hamász közötti párbeszédet követeli meg;

12.   hangsúlyozza a Gázai övezet és Ciszjordánia állandó földrajzi és kereskedelmi összeköttetésének, valamint békés és tartós politikai újraegyesítésének nagy jelentőségét, és felhívja a Hamászt, hogy a Kvartett elveivel és a korábban elfogadott nemzetközi kötelezettségekkel összhangban vizsgálja felül az álláspontját, és hogy támogassa a békefolyamatot és a jelenleg folyó tárgyalásokat;

13.   ismételten felszólít az izraeli Gilád Sálit tizedes szabadon bocsátására, amit a Hamász jóindulatának megnyilvánulásaként fogadnának, és valamennyi bebörtönzött korábbi palesztin miniszter, jogalkotó és polgármester azonnali szabadon bocsátására; elismeri a fogva tartottak szabadon bocsátásának fontosságát a bizalom megszilárdítása terén a jelenlegi béketárgyalások összefüggésében;

14.   emlékezteti a feleket az általuk Annapolisban vállalt kötelezettségekre, miszerint jóhiszemű tárgyalásokat folytatnak egy valamennyi megoldatlan ügyet, köztük minden központi kérdést kivétel nélkül rendező békeszerződés – ahogyan az a korábbi megállapodásokban szerepel – 2008 végéig történő megkötése céljából; mindkét felet sürgeti, hogy az útitervben vállalt kötelezettségeiknek tegyenek eleget;

15.   felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy a nemzetközi közösséggel karöltve továbbra is nyújtson jelentős humanitárius segítséget a Gázai övezetben élő palesztin lakosságnak, különös tekintettel a kiemelten sebezhető csoportok igényeire; hangsúlyozza az új uniós finanszírozási mechanizmus, a PEGASE jelentőségét; mindazonáltal mély aggodalmát fejezi ki az Európai Unió által, humanitárius segítségnyújtás vagy projektfinanszírozás keretében finanszírozott létesítmények lerombolása miatt, ami aláássa az EU segítségnyújtásának hatékonyságát és kihat a tagállamok közvéleményének szolidaritására;

16.   üdvözli a 2007 decemberében megtartott, a Palesztin Államot segítő támogatók nemzetközi konferenciájának eredményét, azaz a több mint 7,4 milliárd USD-ről szóló ígéreteket, és felszólítja valamennyi adományozót, hogy teljesítsék ígéretüket a jövőbeni Palesztin Állam kiépítésének támogatása érdekében, a Salam Fajjád miniszterelnök által ismertetett reform- és fejlesztési tervvel összhangban;

17.   mély aggodalmát fejezi ki a szennyvíz-tisztító létesítmények karbantartása megtagadásának ökológiai és egészségügyi következményei miatt, és különösen felszólítja valamennyi felet, hogy tegyék lehetővé a Beit Lahia városában található szennyvíz-tisztító üzem javításához és helyreállításához szükséges árukhoz való hozzáférést, a Kvartetthez delegált különleges megbízott által megállapítottak értelmében;

18.   kéri, hogy Gáza számára lehetőség szerint a rafahi térségben haladéktalanul dolgozzanak ki egy példaértékű energetikai projektet a lakosság energiatermeléshez és vízsótlanításhoz kapcsolódó autonómiájának és önellátásának biztosítása érdekében;

19.   felhívja közel-keleti munkacsoportját, hogy a Bizottsággal és az érintett nemzetközi szervezetekkel együttműködésben vizsgálja meg a gázai övezeti infrastruktúra lerombolásának következményeit, különösen az Európai Unió által biztosított humanitárius segítségnyújtás vagy projektfinanszírozás keretében finanszírozott létesítmények tekintetében;

20.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a KKBP főképviselőjének, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, az ENSZ főtitkárának, a Kvartett közel-keleti megbízottjának, az Euro-Mediterrán Parlamenti Közgyűlés elnökének, a Palesztin Hatóság elnökének, a Palesztin Jogalkotó Tanácsnak, az izraeli parlamentnek és kormánynak, valamint Egyiptom kormányának és parlamentjének.

(1) HL C 298. E, 2006.12.8., 223. o..
(2) HL C 314. E, 2006.12.21., 324. o.
(3) Elfogadott szövegek, P6_TA(2007)0277
(4) Elfogadott szövegek, P6_TA(2007)0350
(5) Elfogadott szövegek, P6_TA(2007)0430

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat