Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B6-0066/2008

Debatai :

PV 19/02/2008 - 4

Balsavimas :

PV 21/02/2008 - 4.5
CRE 21/02/2008 - 4.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :


Priimti tekstai
PDF 211kWORD 59k
Ketvirtadienis, 2008 m. vasario 21 d. - Strasbūras
Padėtis Gazoje
P6_TA(2008)0064RC-B6-0066/2008

2008 m. vasario 21 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Gazos ruože

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Artimųjų Rytų, ypač į 2006 m. birželio 1 d. rezoliuciją dėl humanitarinės krizės Palestinos teritorijose ir Sąjungos vaidmens(1), į 2006 m. lapkričio 16 d. rezoliuciją dėl padėties Gazos ruože(2), į 2007 m. birželio 21 d. rezoliuciją dėl MEDA programos ir finansinės paramos Palestinai: vertinimas, įgyvendinimas ir kontrolė(3), į 2007 m. liepos 12 d. rezoliuciją dėl padėties Artimuosiuose Rytuose(4) ir į 2007 m. spalio 11 d. rezoliuciją dėl humanitarinės padėties Gazos ruože(5),

–   atsižvelgdamas į JT Saugumo Tarybos 1967 m. lapkričio 22 d. rezoliuciją Nr. 242 (S/RES/242) ir 1973 m. spalio 22 d. rezoliuciją Nr. 338 (S/RES/338),

–   atsižvelgdamas į Ketvirtąją Ženevos konvenciją (1949 m.),

–   atsižvelgdamas į 2007 m. lapkričio 27 d. paskelbtą Anapolio deklaraciją,

–   atsižvelgdamas į 2008 m. sausio 28 d. vykusio Išorės santykių tarybos posėdžio išvadas,

–   atsižvelgdamas į Europos ir Viduržemio jūros šalių parlamentinės asamblėjos Politikos komiteto 2008 m. sausio 28 d. paskelbtą pranešimą apie padėtį Gazoje,

–   atsižvelgdamas į 2008 m. sausio 24 d. JT Žmogaus teisių tarybos rezoliuciją dėl žmogaus teisių pažeidimų Gazos ruože (A/HRC/S-6/L.1),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 4 dalį,

A.   kadangi paskelbus asmenų ir prekių judėjimo embargą, iš dalies nutraukus geriamojo vandens, maisto ir elektros energijos tiekimą ir susidūrus su pagrindinių prekių ir paslaugų trūkumu humanitarinė padėtis Gazos ruože dar labiau pablogėjo,

B.   kadangi jau daug mėnesių uždaryti sienos kirtimo į Gazos ruožą ir iš jo punktai; kadangi paskelbus asmenų ir prekių judėjimo embargą Gazos ruožo ekonomika buvo dar labiau paralyžiuota,

C.   kadangi pagrindiniuose viešųjų paslaugų sektoriuose, įskaitant sveikatos apsaugos ir švietimo sistemas, susiduriama su dideliais nepritekliais, t. y. trūksta būtiniausių medžiagų minėtųjų sektorių veiklai užtikrinti; kadangi dėl medikamentų ir energijos, kuri būtina Gazos ruožo ligoninių generatoriams veikti, trūkumo kyla pavojus palestiniečių gyvybei,

D.   kadangi nugriovę dalį pasienyje pastatytos sienos šimtai tūkstančių palestiniečių kirto Gazos ruožo ir Egipto sieną norėdami apsirūpinti svarbiausiomis prekėmis, reikalingomis pagrindinėms reikmėms užtikrinti; kadangi Egipto pajėgos laipsniškai perėmė padėties kontrolę ir, atsižvelgusios į Izraelio valdžios institucijų reikalavimą, 2008 m. vasario 3 d. vėl uždarė sieną taip užkirsdamos kelią laisvam palestiniečių judėjimui,

E.   kadangi dalies pasienyje esančios sienos ir tvoros sugriovimas yra tiesioginė labai rimtos humanitarinės krizės Gazoje, kurios pasėkoje Palestinos gyventojai siekė atgauti gyvybiškai svarbią teisę laisvai judėti pasekmė,

F.   kadangi po ilgo laiko, per kurį panašūs įvykiai nesikartojo, Dimonoje surengtas savižudžio teroristo išpuolis, per kurį žuvo ir sužalota Izraelio civilių gyventojų; kadangi Palestinos kovotojai tęsia Izraelio teritorijos apšaudymą raketomis iš Gazos ruožo; kadangi Izraelio armija Gazos ruože nenutraukė karinių operacijų, per kurias žūsta civilių gyventojų ar keliama grėsmė jų gyvybei, ir tikslingai tęsia neteisėtas žudynes,

G.   kadangi dėl Gazos ruože susidariusios padėties ir pastarojo meto įvykių kyla grėsmė Izraelio ir Palestinos deryboms, taigi pastangos pasirašyti susitarimą iki 2008 m. pabaigos, kaip šalys buvo paskelbusios per 2007 m. lapkričio 27 d. tarptautinę Anapolio konferenciją, gali likti bevaisės,

H.   kadangi pastaraisiais metais Europos Sąjunga yra skyrusi palestiniečiams nemažą finansinę paramą; kadangi ES laikinoji tarptautinė priemonė ir finansuoti projektai buvo svarbūs siekiant išvengti humanitarinės katastrofos Gazos ruože ir Vakarų krante; kadangi Komisija, Jungtinių Tautų vystymo programa, Jungtinių Tautų pagalbos ir darbo Palestinos pabėgėliams Artimuosiuose Rytuose agentūra ir Pasaulio bankas sustabdė keletą infrastruktūros projektų, nes negalėjo importuoti žaliavų; kadangi šios humanitarinės tarnybos, agentūros ir organizacijos tęsė savo veiklą nepaisydamos jokių kliūčių; kadangi Europos Sąjunga toliau teikia humanitarinę pagalbą Palestinos žmonėms ir skiria tiesioginių subsidijų Gazos ruože dirbantiems Palestinos savivaldos tarnautojams; kadangi Palestinos ir Europos socialinės ir ekonominės pagalbos valdymo mechanizmas (PEGASE) bus nauju Palestinos teritorijoms teikiamos ES ir kitos tarptautinės pagalbos finansavimo mechanizmu,

I.   kadangi Anapolyje vykusioje konferencijoje visos šalys pareiškė norą iš naujo pradėti derybas siekdamos šalia saugios Izraelio valstybės įkurti savarankišką ir perspektyvią Palestinos valstybę,

J.   kadangi 2007 m. gruodžio mėn. Paryžiuje vykusios tarptautinės donorų konferencijos, skirtos Palestinos valstybės klausimams aptarti, dalyviai pažadėjo per ateinančius trejus metus skirti 7,4 mlrd. JAV dolerių Palestinos institucinei plėtrai skatinti ir ekonomikai atkurti,

K.   kadangi specialusis Didžiojo ketverto valstybių (toliau – Ketverto) pasiuntinys pranešė apie keturis prioritetinius Palestinos teritorijų ekonominės ir institucinės plėtros projektus, įskaitant šiaurinėje Gazos dalyje esančių Beit Lahios nuotekų valymo įrenginių atstatymą,

1.   pakartoja, kad yra labai susirūpinęs dėl humanitarinės ir politinės krizės Gazos ruože ir dėl galimų rimtų jos pasekmių; mano, kad pastarojo meto įvykiai Rafoje, įskaitant taikius renginius ir smurto proveržius, yra krizės Gazos ruože padarinys;

2.   reiškia nuoširdžią užuojautą per smurto išpuolius Gazoje ir Pietų Izraelyje nukentėjusiems civiliams gyventojams;

3.   pakartoja savo raginimą nedelsiant nutraukti visus smurtinius išpuolius;

4.   ragina Izraelį nutraukti karinius veiksmus, per kuriuos žūsta civiliai gyventojai arba keliamas pavojus jų gyvybei, ir tikslingai organizuojamas neteisėtas žudynes;

5.   ragina neteisėtai Gazos ruožą užėmusį judėjimą "Hamas" nutraukti Palestinos kovotojų vykdomą Izraelio teritorijos apšaudymą raketomis iš Gazos ruožo;

6.   mano, kad Gazos ruožo izoliavimo politika nesėkminga tiek politiniu, tiek humanitariniu lygmenimis; dar kartą pakartoja savo raginimą visoms šalims visapusiškai laikytis tarptautinės teisės, ypač tarptautinės humanitarinės teisės, nuostatų;

7.   palankiai vertina Egipto atsaką į neramumus Rafoje, kai daugybei palestiniečių šeimų buvo suteikta galimybė gauti svarbiausių prekių pagrindinėms reikmėms užtikrinti; primygtinai ragina Egipto vyriausybę toliau aktyviai dalyvauti stengiantis užtikrinti taiką ir stabilumą regione;

8.   pakartoja savo raginimą nutraukti blokadą, atidaryti sienos perėjimo į Gazos ruožą ar iš jo punktus ir juos kontroliuoti; ragina Izraelį laikytis susitarimo dėl judėjimo ir prieigos nuostatų ir užtikrinti asmenų bei prekių judėjimą kertant sieną Rafos, Karnio ir kituose pasienio punktuose; ragina atnaujinti ES pasienio pagalbos misiją Rafoje; pritaria vyriausiojo įgaliotinio J. Solanos pareiškimui, kuriame teigiama, kad Taryba turėtų svarstyti naujus misijos įgaliojimus; ragina tarptautinę bendruomenę aktyviau dalyvauti sprendžiant šį klausimą;

9.   pritaria Palestinos savivaldos pasiūlymui kontroliuoti sienos kirtimo punktus remiantis Egipto, Izraelio ir Palestinos savivaldos pasirašytu susitarimu ir rezoliucijai šiuo klausimu, kurią neseniai priėmė Arabų lygos šalys; nežiūrint į tai ragina Palestinos savivaldą dalyvauti užtikrinant sąlygas, kuriomis šioje veikloje galėtų dalyvauti visos su Gazos ruožu susijusios šalys;

10.   yra įsitikinęs, kad civiliai gyventojai neturėtų nukentėti nuo jokių karinių veiksmų ir jiems neturėtų būti taikomos jokios kolektyvinės bausmės; ragina Izraelį, kurio pajėgos okupavusios Gazos ruožą, laikytis tarptautinių įsipareigojimų; ragina Izraelį užtikrinti, kad Gazos ruožui būtų nuolat teikiama pakankama humanitarinė parama, humanitarinė pagalba ir svarbiausios prekės bei paslaugos, įskaitant kurą ir energijos produktus; reiškia didžiulį susirūpinimą dėl Izraelio priimto sprendimo kas savaitę 5 proc. mažinti Gazos ruožui teikiamos energijos kiekį, kadangi tai prieštarauja įsipareigojimui minimaliai užtikrinti humanitarines reikmes; palankiai vertina dešimties Izraelio žmogaus teisių organizacijų parengtą peticiją, kurioje protestuojama prieš kuro ir elektros energijos tiekimo Gazos ruožui apribojimą;

11.   mano, kad tai, jog nepaisant politinės aklavietės veikia viešosios institucijos, teikiančios svarbiausias paslaugas, ir tarptautiniai humanitarinės pagalbos biurai, agentūros ir organizacijos, kurios siekia gerinti sąlygas Gazos ruože gyvenantiems palestiniečiams, galėtų būti laikoma Palestinos savivaldos ir judėjimo "Hamas" dialogu;

12.   pabrėžia didelę nenutrūkstamų Gazos ruožo ir Vakarų kranto geografinių ir prekybos ryšių, taip pat taikios ilgalaikės Gazos ruožo ir Vakarų kranto sąjungos svarbą ir ragina judėjimą "Hamas" persvarstyti savo poziciją atsižvelgiant į Ketverto principus ir anksčiau patvirtintus tarptautinius įsipareigojimus bei paremti taikos procesą ir vykstančias derybas;

13.   dar kartą ragina judėjimą "Hamas" parodyti geranoriškumą ir nedelsiant išlaisvinti Izraelio kapralą Giladą Shalitą ir visus įkalintus buvusius Palestinos ministrus, įstatymų leidėjus ir merus; pripažįsta, kad sulaikytųjų išlaisvinimas labai svarbus skatinant pasitikėjimą dabartinėse taikos derybose;

14.   primena šalims, kad Anapolyje jų prisiimti įsipareigojimai garbingai derėtis siekiant sudaryti taikos sutartį, pagal kurią iki 2008 m. pabaigos būtų išspęstos visos dabartinės problemos ir visi be išimčių pagrindiniai klausimai, kaip numatyta pagal ankstesnius susitarimus; ragina abi šalis vykdyti veiksmų plane joms numatytus įsipareigojimus;

15.   ragina Tarybą ir Komisiją kartu su tarptautine bendruomene toliau užtikrinti pagrindinės humanitarinės pagalbos teikimą Gazos ruože gyvenantiems palestiniečiams, ypač atsižvelgiant į specialius itin pažeidžiamų gyventojų grupių poreikius; pabrėžia naujos finansavimo priemonės PEGASE svarbą; tačiau reiškia gilų susirūpinimą dėl to, kad griaunami pagal humanitarinės pagalbos arba Europos Sąjungos projektų finansavimo programas finansuojami įrenginiai, kadangi tai kenkia ES pagalbos veiksmingumui ir valstybių narių visuomenės solidarumui;

16.   palankiai vertina 2007 m gruodžio mėn. Tarptautinės donorų konferencijos, siekiant paremti Palestinos valstybę, rezultatus, t. y. įsipareigojimą skirti daugiau kaip 7,4 mlrd. JAV dolerių, ir ragina visus donorus vykdyti savo įsipareigojimus ir taip remti pastangas sukurti būsimą Palestinos valstybę pagal Ministro Pirmininko Dr. Salam Fayyado pateiktą Reformų ir vystymosi planą;

17.   reiškia didelį susirūpinimą dėl ekologinių pasekmių ir poveikio žmonių sveikatai, kuriuos lemia nesugebėjimas prižiūrėti nuotekų valymo įrenginių, ir ypač ragina visas šalis padėti parūpinti būtiniausių išteklių, reikalingų remontuoti ir atstatyti Beit Lahios įrenginius, kaip pabrėžė specialusis Ketverto pasiuntinys;

18.   ragina skubiai pateikti pavyzdinį energetikos sektoriaus projektą, skirtą Gazai ir galbūt Rafos vietovei, kad būtų užtikrintas Gazos gyventojų savarankiškumas ir jų gebėjimas patiems pasigaminti elektros energijos bei geriamojo vandens;

19.   ragina savo darbo grupę Artimųjų Rytų klausimams spręsti bendradarbiauti su Komisija ir susijusiomis tarptautinėmis organizacijomis ir ištirti Gazos ruožo infrastruktūros sunaikinimo pasekmes, ypač daug dėmesio skiriant įrenginiams, kurie remiami pagal humanitarinės pagalbos arba Europos Sąjungos projektų finansavimo programas;

20.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, vyriausiajam įgaliotiniui bendrai užsienio ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, JT Generaliniam Sekretoriui, Ketverto ypatingajam atstovui Artimuosiuose Rytuose, Europos ir Viduržemio jūros regiono parlamentinės asamblėjos pirmininkui, Palestinos savivaldos pirmininkui, Palestinos įstatymų leidybos tarybai, Izraelio vyriausybei, Knesetui bei Egipto vyriausybei ir parlamentui.

(1) OL C 298 E, 2006 12 8, p. 223.
(2) OL C 314 E, 2006 12 21, p. 324.
(3) Priimti tekstai, P6_TA(2007)0277.
(4) Priimti tekstai, P6_TA(2007)0350.
(5) Priimti tekstai, P6_TA(2007)0430.

Teisinė informacija - Privatumo politika