Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B6-0066/2008

Debates :

PV 19/02/2008 - 4

Balsojumi :

PV 21/02/2008 - 4.5
CRE 21/02/2008 - 4.5
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :


Pieņemtie teksti
PDF 229kWORD 74k
Ceturtdiena, 2008. gada 21. februāris - Strasbūra
Stāvoklis Gazā
P6_TA(2008)0064RC-B6-0066/2008

Eiropas Parlamenta 2008. gada 21. februāra rezolūcija par stāvokli Gazas joslā

Eiropas Parlaments,

-   ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Tuvajiem Austrumiem, jo īpaši 2006. gada 1. jūnija rezolūciju par humāno krīzi Palestīniešu teritorijās un ES lomu(1), 2006. gada 16. novembra rezolūciju par situāciju Gazas joslā(2), 2007. gada 21. jūnija rezolūciju par MEDA un finansiālā atbalsta Palestīnai novērtējumu, īstenošanu un pārbaudi(3), 2007. gada 12. jūlija rezolūciju par Tuvajiem austrumiem(4) un 2007. gada 11. oktobra rezolūciju par humāno situāciju Gazā(5),

-   ņemot vērā ANO Drošības padomes 1967. gada 22. novembra Rezolūciju Nr. 242(S/RES/242) un 1973. gada 22. oktobra Rezolūciju  338(S/RES/338),

-   ņemot vērā ceturto Ženēvas konvenciju (1949. gads),

-   ņemot vērā 2007. gada 27. novembra Anapolisas deklarāciju,

-   ņemot vērā Vispārējo lietu un ārējo attiecību padomes 2008. gada 28. janvāra sanāksmes secinājumus,

-   ņemot vērā Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu Parlamentārās asamblejas politisko lietu, drošības un cilvēktiesību komitejas 2008. gada 28. janvāra deklarāciju par situāciju Gazā,

-   ņemot vērā ANO Cilvēktiesību padomes 2008. gada 24. janvāra rezolūciju par cilvēktiesību pārkāpumiem Gazas joslā (A/HRC/S-6/L.1),

-   ņemot vērā Reglamenta 103. panta 4. punktu,

A.   tā kā cilvēku un preču kustībai noteiktais embargo, daļējs liegums piekļūt dzeramajam ūdenim, pārtikai un elektrībai un pirmās nepeiciešamības preču un pakalpojumu trūkums izraisījis humānās situācijas turpmāku pasliktināšanos Gazas joslā;

B.   tā ko robežšķērsošanas punkti, caur kuriem var nokļūt Gazā un izkļūt no tās, bijuši slēgti vairākus mēnešus, un tā kā cilvēku un preču kustībai noteiktais embargo vēl vairāk paralizējis saimniecisko dzīvi Gazas joslā;

C.   tā kā galvenie sabiedriskie pakalpojumi, tostarp veselības aprūpe un izglītības sistēma, saskaras ar ievērojamām grūtībām, jo nav to funkcionēšanai nepieciešamo svarīgāko materiālu, un tā kā, trūkstot zālēm un degvielai, lai darbinātu elektrības ģeneratorus slimnīcās Gazas joslā, tiek radīti draudi palestīniešu dzīvībai;

D.   tā kā nesen simtiem tūkstošu palestīniešu šķēŗsoja robežu starp Gazas joslu un Ēģipti, izlaužoties cauri robežas nožogojumam, lai iegūtu pamatvajadzību apmierināšanai nepieciešamās preces; un tā kā Ēģiptes drošības spēki pakāpeniski pārņēma kontroli pār situāciju un 2008. gada 3. februārī atkal slēdza robežu, tādējādi apturot palestīniešu brīvu pārvietošanos, kā to pieprasīja Izraēlas varas iestādes;

E.   tā kā robežas sienas un nožogojuma daļēja sagraušana ir tiešas sekas ārkārtīgi nopietnajai humānajai krīzei Gazā, kuras rezultātā palestīnieši pieprasa pamattiesības uz pārvietošanās brīvību;

F.   tā kā terorista pašnāvnieka uzbrukumā, kas nesen notika Dimonā pēc ilgāka laika, kad šādu uzbrukumu nebija, tika ievainoti un nogalināti Izraēlas civiliedzīvotāji; tā kā turpinājās raķešu raidīšana no Gazas uz Izraēlas teritoriju; tā kā Gazas joslā turpinājās Izraēlas armijas veiktās militārās operācijas, kurās tika nogalināti un apdraudēti civiliedzīvotāji, kā arī mērķtiecīgi izpildīt nāvessodus bez tiesas sprieduma;

G.   tā kā situācija Gazas joslā un jaunākie notikumi tajā var apdraudēt sarunas, kas norisinās starp Izraēlu un palestīniešiem, un centienus panākt vienošanos līdz 2008 gada beigām, kā paziņoja sarunu dalībnieki starptautiskajā konferencē Anapolisā 2007. gada 27. novembrī;

H.   tā kā Eiropas Savienība pēdējo gadu laikā palestīniešiem ir sniegusi ievērojami finansiālo atbalstu; tā kā ES pagaidu starptautiskajam mehānismam (TIM) un projektu finansējumam ir bijusi svarīga nozīme, lai izvairītos no humānās katastrofas Gazas joslā un Rietumkrastā; tā kā Komisija, Apvienoto Nāciju Organizācijas Attīstības programma, Apvienoto Nāciju Organizācijas Palīdzības aģentūra un Pasaules Banka apturējusi vairāku infrastruktūras projektu īstenošanu, jo nav iespējams ievest izejmateriālus; tā kā šīs humānās palīdzības iestādes, organizācijas un aģentūras, neraugoties uz šķēršļiem, turpinājušas darboties ierobežotā apjomā; tā kā Eiropas Savienība turpina sniegt humāno palīdzību palestīniešiem un tiešas dotācijas Palestīniešu pašpārvaldes darbiniekiem Gazas joslā; tā kā Palestīniešu un Eiropas kopējais mehānisms sociāli ekonomiskās palīdzības pārvaldībai (PEGASE) nodrošinās jaunu finansēšanas mehānismu ES un citas starptautiskas palīdzības sniegšanai palestīniešu teritorijām;

I.   tā kā Anapolisā notikušajā starptautiskajā konferencē visas puses pauda vēlmi sākt jaunas sarunas, lai izveidotu suverēnu un dzīvotspējīgu Palestīnas valsti blakus drošai Izraēlai;

J.   tā kā starptautiskās palīdzības sniedzēju konferences par nākamo Palestīnas valsti 2007. gada decembrī Parīzē apņēmās piešķirt 7,4 miljardus ASV dolāru Palestīniešu institūciju veidošanas atbalstam un ekonomikas atveseļošanai nākamo trīs gadu laikā;

K.   tā kā Kvarteta īpašais sūtnis identificējis četrus prioritāros projektus Palestīniešu teritorijas ekonomiskās attīstības un institūciju veidošanas nodrošināšanai, tostarp Beit Lahia notekūdeņū attīrīšanas iekārtu atjaunošanu Gazas joslas ziemeļos;

1.   atkārtoti pauž dziļas bažas par humāno krīzi Gazas joslā un turpmākajām iespējamajām smagajām sekām; uzskata, ka Gazas joslas krīzes rezultāts ir nesenie notikumi Rafā, tostarp miermīlīgas darbības un vardarbīgi akti;

2.   pauž visdziļāko līdzjūtību civiliedzīvotājiem, kurus ir skārusi vardarbība Gazā un Izraēlas dienvidu daļā;

3.   atkārtoti aicina nekavējoties izbeigt visa veida vardarbību;

4.   aicina Hamas pēc nelikumīgas Gazas joslas pārņemšanas nepieļaut, ka palestīniešu kaujinieki no Gazas joslas ar raķetēm apšauda Izraēlas teritoriju;

5.   aicina Izraēlu izbeigt militārās darbības, kurās nogalina un apdraud civiliedzīvotājus, un mērķtiecīgu ārpustiesas nāvessodu izpildi;

6.   uzskata, ka Gazas joslas izolēšanas politika ir bijusi neveiksmīga gan politiskā, gan humanitārajā līmenī; atkārtoti aicina visas puses pilnībā ievērot starptautiskās tiesības, īpaši starptautiskās humanitārās tiesības;

7.   atzinīgi vērtē Ēģiptes pozitīvo reakciju uz nekārtībām Rafā, kā rezultātā daudzas palestīniešu ģimenes varēja saņemt pamatvajadzību apmierināšanai nepieciešamās preces; aicina Ēģiptes valdību turpināt īstenot aktīvu nostāju miera un stabilitātes nodrošināšanā šajā reģionā;

8.   atkārtoti aicina pārtraukt blokādi un kontrolēti atvērt Gazas robežšķērsošanas punktus gan iebraukšanai, gan izbraukšanai; aicina Izraēlu nodrošināt Rafā, Karni un citās robežšķērsošanas vietās cilvēku pārvietošanās brīvību un preču apriti saskaņā ar Nolīgumu par pārvietošanos un piekļuvi; aicina atjaunot ES robežsardzes palīdzības misiju Rafā; atzinīgi vērtē ES KĀDP Augstā pārstāvja paziņojumu, ka jāapspriež jaunas Padomes pilnvaras šai misijai; tādēļ aicina palielināt starptautisko klātbūtni šajā reģionā;

9.   atzinīgi vērtē Palestīniešu pašpārvaldes priekšlikumu uzņemties robežšķērsošanas punktu kontroli, balstoties uz nolīgumu starp Ēģipti, Izraēlu un Palestīniešu pašpārvaldi, kā arī pauž atbalstu Arābu valstu līgas nesenajai rezolūcijai šajā sakarā; tomēr aicina Palestīniešu pašpārvaldi veicināt nepieciešamo nosacījumu izpildi, lai tajā iesaistītu visas attiecīgās puses no Gazas joslas;

10.   uzskata, ka pret civiliedzīvotājiem nedrīkst vērst militāras akcijas un kolektīvu sodīšanu; aicina Izraēlu kā okupācijas varu pildīt starptautiskās saistības Gazas joslā; aicina Izraēlu garantēt humānās palīdzības un galveno preču un pakalpojumu, tostarp degvielas un energoapgādes, nepārtrauktu un pietiekamu plūsmu Gazas joslā; pauž nopietnas bažas attiecībā uz Izraēlas lēmumu par energoapgādes samazināšanu Gazas joslā par 5 % nedēļā, kas nav atbilstīgi pašreizējām minimālajām humanitārajām vajadzībām; atzinīgi vērtē 10 Izraēlas cilvēktiesību organizāciju lūgumrakstu par degvielas un elektrības piegādes pārtraukumiem Gazas joslā;

11.   uzskata, ka lai, neraugoties uz politisko strupceļu, sekmētu to varas iestāžu darbu, kas nodrošina nepieciešamākos pakalpojumus, un starptautisko humānās palīdzības biroju, aģentūru un organizāciju darbību, ar kurām cenšas uzlabot visu Gazas joslā dzīvojošo palestīniešu dzīves apstākļus, ir nepieciešams dialogs starp Palestīniešu pašpārvaldi un Hamas;

12.   uzsver lielo nozīmi, kāda ir pastāvīgiem ģeogrāfiskiem un tirdzniecības sakariem starp Gazas joslu un Rietumkrastu, kā arī šo apgabalu miermīlīgai un paliekošai politiskai apvienošanai, un aicina Hamas pārskatīt savu nostāju atbilstīgi Kvarteta principiem un starptautiskajām saistībām, par kurām iepriekš panākta vienošanās, kā arī atbalstīt miera procesu un notiekošās sarunas;

13.   atkārtoti aicina nekavējoties atbrīvot Izraēlas armijas kaprāli Gilad Shalit un visus ieslodzītos bijušos palestīniešu ministrus, likumdevējus un pašpārvaldes vadītājus, kas tiks uzskatīts par labas gribas izpausmi no Hamas puses; atzīst, ka ir svarīgi atbrīvot ieslodzītos, lai iegūtu uzticību saistībā ar pašreizējām miera sarunām;

14.   atgādina pusēm, ka tās Anapolisas konferencē uzņēmās saistības godprātīgi risināt sarunas, lai līdz 2008. gada beigām noslēgtu miera līgumu, kas atrisinātu visus neskaidros jautājumus, tostarp visus galvenos jautājumus bez izņēmuma, kā noteikts iepriekšējos nolīgumos; mudina abas puses pildīt saistības saskaņā ar miera plānu;

15.   aicina Padomi un Komisiju kopā ar starptautisko sabiedrību arī turpmāk nodrošināt Gazas joslā dzīvojošiem palestīniešiem nepieciešamo humāno palīdzību, sevišķu uzmanību pievēršot vismazāk aizsargātu iedzīvotāju grupu vajadzībām; uzsver jaunā finansēšanas mehānisma PEGASE nozīmi; tomēr pauž nopietnas bažas par infrastruktūras iznīcināšanu, kuru finansēja saistībā ar humāno palīdzību vai Eiropas Savienības nodrošināto projektu finansējumu, kas mazina ES palīdzības efektivitāti un ietekmē sabiedrības solidaritāti dalībvalstīs;

16.   atzinīgi vērtē 2007. gada decembrī notikušās starptautiskās palīdzības sniedzēju konferences par nākamo Palestīnas valsti rezultātu, proti, apņemšanos piešķirt 7,4 miljardus ASV dolāru, un aicina palīdzības sniedzējus sniegt palīdzību, lai atbalstītu nākamās Palestīnas valsts veidošanu saskaņā ar premjerministra S. Fayyad sagatavoto reformu un attīstības plānu;

17.   pauž nopietnas bažas par ekoloģiskajām sekām un ietekmi uz cilvēku veselību, ko rada notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības pārtraukums, un jo īpaši aicina visas puses sekmēt pieeju aprīkojumam, kas nepieciešams Beit Lahia attīrīšanas iekārtu remontam un rekonstrukcijai kā norādījis Kvarteta īpašais sūtnis;

18.   prasa steidzami izstrādāt paraugprojektu, lai risinātu enerģētikas problēmu Gazā, iespējams, Rafas apgabalā, lai nodrošinātu Gazas iedzīvotājiem elektroenerģijas ražošanas autonomiju un ekonomisko neatkarību, kā arī atsāļošanu;

19.   aicina Tuvo Austrumu darba grupu sadarbībā ar Komisiju un attiecīgajām starptautiskajām organizācijām izpētīt infrastruktūras iznīcināšanas sekas Gazas joslā, īpašu uzmanību pievēršot struktūrām, kuras finansēja saistībā ar humāno palīdzību vai Eiropas Savienības nodrošināto projektu finansējumu;

20.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, kopējās ārpolitikas un drošības politikas augstajam pārstāvim, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, ANO ģenerālsekretāram, Kvarteta īpašajam sūtnim Tuvajos Austrumos, Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu Parlamentārās asamblejas priekšsēdētājam, Palestīniešu pašpārvaldes prezidentam, Palestīniešu likumdošanas padomei, Izraēlas valdībai un Knesetam un Ēģiptes valdībai un parlamentam.

(1) OV C 298 E, 8.12.2006., 223. lpp.
(2) OV C 314 E, 21.12.2006., 324. lpp.
(3) Pieņemtie teksti, P6_TA(2007)0277.
(4) Pieņemtie teksti, P6_TA(2007)0350.
(5) Pieņemtie teksti, P6_TA(2007)0430.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika