Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B6-0066/2008

Dezbateri :

PV 19/02/2008 - 4

Voturi :

PV 21/02/2008 - 4.5
CRE 21/02/2008 - 4.5
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :


Texte adoptate
PDF 292kWORD 73k
Joi, 21 februarie 2008 - Strasbourg
Situaţia din Fâşia Gaza
P6_TA(2008)0064RC-B6-0066/2008

Rezoluţia Parlamentului European din 21 februarie 2008 privind situaţia din Fâşia Gaza

Parlamentul European,

–   având în vedere rezoluţiile sale anterioare cu privire la Orientul Mijlociu, în special cele din 1 iunie 2006 privind criza umanitară din teritoriile palestiniene şi rolul UE(1), din 16 noiembrie 2006 privind situaţia din Fâşia Gaza(2), din 21 iunie 2007 privind MEDA şi asistenţa financiară acordată Palestinei - evaluare, aplicare şi control(3), din 12 iulie 2007 privind Orientul Mijlociu(4) şi din 11 octombrie 2007 privind situaţia umanitară din Gaza(5),

–   având în vedere Rezoluţiile Consiliului de Securitate al ONU 242 (S/RES/242) din 22 noiembrie 1967 şi 338 (S/RES/338) din 22 octombrie 1973,

–   având în vedere cea de-a patra Convenţie de la Geneva (1949),

–   având în vedere Declaraţia de la Annapolis din 27 noiembrie 2007,

–   având în vedere concluziile Consiliului Afaceri Generale şi Relaţii Externe din 28 ianuarie 2008,

–   având în vedere Declaraţia privind situaţia în Fâşia Gaza din partea Comitetului pentru afaceri politice, securitate şi drepturile omului al Adunării parlamentare euro-mediteraneene din 28 ianuarie 2008,

–   având în vedere rezoluţia Consiliului ONU pentru Drepturile Omului din 24 ianuarie 2008, cu privire la încălcările drepturilor omului în Fâşia Gaza (A/HRC/S-6/L.1),

–   având în vedere articolul 103 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A.   întrucât, ca urmare a embargoului asupra circulaţiei persoanelor şi a mărfurilor, a restricţiei parţiale a accesului la apa potabilă, alimente şi energie electrică, precum şi a lipsei bunurilor şi serviciilor de bază, situaţia umanitară din Fâşia Gaza a continuat să se deterioreze;

B.   întrucât punctele de trecere a frontierelor înspre şi dinspre Gaza au fost închise de câteva luni, şi întrucât embargoul asupra circulaţiei persoanelor şi mărfurilor a continuat să paralizeze economia în Fâşia Gaza;

C.   întrucât sectoarele cheie ale serviciilor publice, printre care sistemul sănătăţii şi al educaţiei, se confruntă cu numeroase deficienţe din cauza absenţei materialelor de bază necesare funcţionării lor, şi întrucât lipsa medicamentelor şi a carburantului care asigură funcţionarea generatoarelor în spitalele din Fâşia Gaza pune în pericol vieţile palestinienilor;

D.   întrucât sute de mii de palestinieni au trecut recent frontiera dintre Fâşia Gaza şi Egipt, după ce au distrus secţiuni din zidul frontalier, în scopul aprovizionării cu produse pentru satisfacerea nevoilor de bază, şi întrucât forţele egiptene au reluat treptat controlul asupra situaţiei şi au reînchis frontiera la 3 februarie 2008, punând capăt liberei circulaţii a palestinienilor, conform solicitărilor din partea autorităţilor israeliene;

E.   întrucât distrugerea parţială a zidului frontalier este o consecinţă directă a crizei umanitare extrem de grave din Gaza, având ca rezultat o serie de eforturi din partea populaţiei palestiniene în direcţia susţinerii nevoii sale vitale pentru libertatea de circulaţie;

F.   întrucât recentul atac terorist sinucigaş care a avut loc în Dimona s-a soldat cu uciderea şi rănirea de civili israelieni, după o lungă perioadă în care nu s-au înregistrat evenimente de acest tip, întrucât lansarea rachetelor de către miliţiile palestiniene dinspre Fâşia Gaza înspre teritoriul israelian a continuat; şi întrucât operaţiunile militare soldate cu uciderea şi punerea în pericol a civililor şi asasinatele extrajudiciare cu ţintă precisă având ca autor armata israeliană au continuat în Fâşia Gaza;

G.   întrucât situaţia şi recentele evoluţii din Fâşia Gaza ameninţă să submineze negocierile în curs dintre israelieni şi palestinieni, precum şi eforturile de a încheia un acord până la sfârşitul lui 2008, conform declaraţiilor participanţilor la Conferinţa internaţională de la Annapolis, din 27 noiembrie 2007;

H.   întrucât Uniunea Europeană a asigurat un important sprijin financiar palestinienilor în ultimii ani; întrucât mecanismul internaţional temporar al UE şi finanţarea proiectelor au jucat un rol important în evitarea unei catastrofe umanitare în Fâşia Gaza şi în Cisiordania; întrucât Comisia, Programul Organizaţiei Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, Agenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite de Ajutor şi Lucrări şi Banca Mondială au întrerupt o serie de proiecte de infrastructură din cauza imposibilităţii de a importa materii prime; întrucât aceste birouri, agenţii şi organizaţii umanitare şi-au continuat activităţile la scară redusă, în ciuda tuturor obstacolelor; întrucât Uniunea Europeană continuă să furnizeze asistenţă umanitară populaţiei palestiniene şi subvenţii directe personalului Autorităţii Palestiniene din Fâşia Gaza; întrucât Mecanismul palestiniano-european pentru gestionarea ajutorului socio-economic (PEGASE) va constitui un nou mecanism de finanţare pentru UE şi o altă modalitate de asistenţă internaţională pentru teritoriile palestiniene;

I.   întrucât la conferinţa care a avut loc la Annapolis, toate părţile şi-au exprimat dorinţa redemarării negocierilor în vederea instituirii unui stat palestinian suveran şi viabil, alături de un stat israelian sigur;

J.   întrucât participanţii la Conferinţa internaţională a donatorilor pentru statul palestinian, care a avut loc în decembrie 2007 la Paris, s-au angajat să contribuie cu o sumă totală de 7,4 miliarde dolari SUA la sprijinirea construcţiei instituţionale şi a refacerii economice în Palestina în următorii trei ani;

K.   întrucât Trimisul special al Cvartetului a identificat patru proiecte prioritare destinate dezvoltării economice şi construcţiei instituţionale pentru teritoriile palestiniene, printre care şi restaurarea instalaţiei de tratare a apelor reziduale de la Beit Lahia, în nordul Gazei,

1.   îşi manifestă o dată în plus profunda îngrijorare în legătură cu criza politică şi umanitară din Fâşia Gaza şi cu posibilele consecinţe grave ale acesteia în viitor; consideră că recentele evoluţii din Rafah, atât evenimentele paşnice, cât şi actele de violenţă, sunt rezultatul crizei din Fâşia Gaza;

2.   îşi exprimă profunda simpatie faţă de populaţia civilă afectată de violenţele din Gaza şi sudul Israelului;

3.   face un nou apel la încetarea imediată a tuturor actelor de violenţă;

4.   cere Israelului să înceteze acţiunile militare soldate cu uciderea şi punerea în pericol a populaţiei civile, precum şi asasinatele extrajudiciare cu ţintă precisă;

5.   cere Hamas, după preluarea ilegală a controlului asupra Fâşiei Gaza, să împiedice lansarea rachetelor de către miliţiile palestiniene dinspre Fâşia Gaza înspre teritoriul israelian;

6.   este încredinţat că politica de izolare a Fâşiei Gaza a eşuat atât la nivel politic, cât şi la nivel umanitar; face un nou apel către toate părţile implicate să respecte pe deplin dreptul internaţional, îndeosebi dreptul internaţionale umanitar;

7.   apreciază ca pozitivă reacţia Egiptului faţă de tulburările de la Rafah, care a permis multor familii de palestinieni să aibă acces la produse pentru satisfacerea nevoilor de bază; îndeamnă guvernul egiptean să joace în continuare un rol activ în menţinerea păcii şi stabilităţii în regiune;

8.   îşi reafirmă apelul pentru încetarea blocadei şi pentru redeschiderea controlată a punctelor de trecere înspre şi dinspre Gaza; solicită Israelului să asigure circulaţia persoanelor şi a mărfurilor în Rafah, Karni şi în alte puncte de trecere, în conformitate cu Acordul privind circulaţia şi accesul; solicită reluarea Misiunii UE de asistenţă frontalieră de la Rafah; susţine declaraţia Înaltului Reprezentant Solana, conform căreia Consiliul ar trebui să aibă în vedere reînnoirea mandatului Misiunii; în acest context, solicită intensificarea prezenţei internaţionale în regiune;

9.   salută propunerea Autorităţii Palestiniene de a prelua controlul asupra punctelor de trecere, pe baza unui acord cu participarea Egiptului, Israelului şi a Autorităţii Palestiniene şi susţine recenta rezoluţie adoptată de Liga Arabă în această privinţă; invită totuşi Autoritatea Palestiniană să ajute la crearea condiţiilor necesare pentru a angaja toate părţile implicate din Fâşia Gaza în această chestiune;

10.   este încredinţat că populaţia civilă ar trebui să fie ferită de orice acţiune militară şi de orice sancţiune colectivă; cere Israelului să-şi îndeplinească obligaţiile internaţionale în Fâşia Gaza, în calitatea sa de putere ocupantă; solicită Israelului să garanteze continuitatea şi suficienţa fluxului de ajutoare umanitare, de asistenţă umanitară şi de produse şi servicii de strictă necesitate, inclusiv furnizarea de combustibil şi energie electrică, către Fâşia Gaza; îşi exprimă preocuparea serioasă faţă de decizia Israelului de a reduce treptat furnizarea de energie electrică către Fâşia Gaza cu 5% pe săptămână, acţiune care nu poate fi considerată în acord cu satisfacerea necesităţilor umanitare minime; salută petiţia depusă de 10 organizaţii israeliene pentru drepturile omului împotriva întreruperilor furnizării de carburant şi energie electrică în Fâşia Gaza;

11.   consideră că se impune, în interesul funcţionării instituţiilor publice care furnizează servicii de bază şi a operaţiunilor oficiilor, agenţiilor şi organizaţiilor internaţionale care doresc ameliorarea condiţiilor de viaţă ale palestinienilor din Fâşia Gaza, iniţierea dialogului între Autoritatea Palestiniană şi Hamas, în ciuda blocajului politic;

12.   accentuează importanţa deosebită a unei legături permanente geografice şi comerciale între Fâşia Gaza şi Cisiordania, precum şi a reunificării paşnice şi de durată a acestora şi solicită Hamas să-şi revizuiască poziţia în conformitate cu principiile Cvartetului şi cu obligaţiile internaţionale acceptate anterior şi să sprijine procesul de pace şi negocierile în curs;

13.   face un nou apel pentru eliberarea imediată a caporalului israelian Gilad Shalit, care va fi privită ca un act de bună-credinţă din partea Hamas, precum şi eliberarea tuturor deţinuţilor palestinieni foşti miniştri, deputaţi şi primari; recunoaşte importanţa eliberării deţinuţilor pentru crearea unui climat de încredere în contextul actualelor negocieri de pace;

14.   reaminteşte părţilor angajamentele asumate la Annapolis de a manifesta bună-credinţă pe parcursul negocierilor în vederea încheierii unui tratat de pace până la sfârşitul anului 2008, care să rezolve toate chestiunile rămase nesoluţionate, inclusiv toate chestiunile esenţiale, fără excepţie, după cum se menţionează în acordurile precedente; îndeamnă ambele părţi să-şi îndeplinească obligaţiile care decurg din Foaia de parcurs;

15.   solicită Consiliului şi Comisiei să garanteze în continuare, împreună cu comunitatea internaţională, ajutoarele umanitare de strictă necesitate pentru palestinienii din Fâşia Gaza, acordând o atenţie deosebită nevoilor categoriilor deosebit de vulnerabile; subliniază importanţa noului mecanism de finanţare PEGASE; îşi exprimă totuşi profunda îngrijorare faţă de distrugerea facilităţilor finanţate în cadrul ajutorului umanitar sau în cadrul proiectelor susţinute din fonduri ale Uniunii Europene, care afectează eficienţa asistenţei oferite de UE şi solidaritatea publicului din statele membre;

16.   salută rezultatul din decembrie 2007 al Conferinţei internaţionale a donatorilor pentru viitorul stat palestinian, şi anume angajamentul de a dona peste 7,4 miliarde de dolari SUA şi invită toţi donatorii să-şi concretizeze angajamentele de a susţine eforturile de edificare a viitorului stat palestinian în conformitate cu Planul de reformă şi dezvoltare prezentat de primul ministru Dr. Salam Fayyad;

17.   îşi exprimă profunda îngrijorare în legătură cu consecinţele ecologice şi igienico-sanitare ale neexecutării lucrărilor de întreţinere a instalaţiilor de tratare a apelor reziduale şi solicită în special tuturor părţilor să înlesnească accesul la echipamentele necesare pentru repararea şi reconstruirea instalaţiei de la Beit Lahia, după cum precizează Trimisul special al Cvartetului;

18.   solicită un proiect energetic urgent şi exemplar pentru Gaza, pe cât posibil în regiunea Rafah, pentru a garanta autonomia şi auto-suficienţa producţiei de electricitate şi a desalinizării pentru populaţie;

19.   invită Grupul de lucru pentru Orientul Mijlociu să examineze, împreună cu Comisia şi organizaţiile internaţionale implicate, consecinţele distrugerii infrastructurii în Fâşia Gaza, îndeosebi a facilităţilor finanţate în cadrul ajutorului umanitar sau în cadrul proiectelor susţinute din fonduri ale Uniunii Europene;

20.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului, Comisiei, Înaltului Reprezentant pentru politica externă şi de securitate comună guvernelor şi parlamentelor statelor membre, Secretarului General al ONU, Trimisului special pe lângă Cvartetul pentru Orientul Mijlociu, Preşedintele Adunării parlamentare euro-mediteraneene, Preşedintele Autorităţii Palestiniene, Consiliului legislativ palestinian, Guvernului Israelului, Knesset-ului şi Guvernului şi Parlamentului Egiptului.

(1) JO C 298 E, 8.12.2006, p. 223.
(2) JO C 314 E, 21.12.2006, p. 324.
(3) Texte adoptate, P6_TA(2007)0277.
(4) Texte adoptate, P6_TA(2007)0350.
(5) Texte adoptate, P6_TA(2007)0430.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate