Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/2531(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B6-0078/2008

Внесени текстове :

B6-0078/2008

Разисквания :

PV 20/02/2008 - 14
CRE 20/02/2008 - 14

Гласувания :

PV 21/02/2008 - 4.8

Приети текстове :

P6_TA(2008)0067

Приети текстове
PDF 295kWORD 37k
Четвъртък, 21 февруари 2008 г. - Страсбург
Научно сътрудничество с Африка
P6_TA(2008)0067B6-0078/2008

Резолюция на Европейския парламент от 21 февруари 2008 г. относно важността да се поддържат мерки за подобряване на международното научно сътрудничество с Африка

Европейският парламент,

–   като взе предвид срещата на върха ЕС-Африка от 8 и 9 декември 2007 г., Стратегическото партньорство между ЕС и Африка и Плана за действие (2008-2010);

–   като взе предвид резолюцията си от 31 януари 2008 г. относно Европейското изследователско пространство: Нови перспективи(1);

–   като взе предвид ролята на енергийната технология в борбата срещу изменението на климата;

–   като взе предвид член 103, параграф 2 от своя правилник,

1.  Признава засилващата се тенденция сред политическите стратези на Африка да превърнат в приоритет науката, технологията и иновациите за развитието;

2.  Отчита ценния принос на Новото партньорство за развитие на Африка (NEPAD), консолидирания му план за действие по отношение на науката и технологията и програмите на Африканския Съюз за наука и технология и призовава за тяхното по-добро изпълнение и по-пълно развитие, както и за подобряване на необходимите мерки;

3.  Подчертава необходимостта от увеличаване на ангажираността на африкански учени със съвместни международни научни и изследователски проекти, за да се запазят и развият научноизследователските знания в Африка, и по-конкретно в сектори като осигуряване на прехраната, здравеопазване и енергетика;

4.  Припомня специалното място, отделено на пренебрегваните заболявания в Седмата рамкова програма за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности(2), и счита, че следва да се постави особен акцент върху изследванията на СПИН в африканските страни;

5.  Призовава за укрепване на съществуващата изследователска инфраструктура в съответствие с указанията на Африканския Съюз и научната общественост на Африка, включително службата за наука и технология на Новото партньорство за развитие на Африка, програмите на Африканския Съюз и научноизследователските и развойни проекти, и по-конкретно в сектори като осигуряване на прехраната, здравеопазване и енергетика;

6.  Призовава държавите-членки да насърчават такова сътрудничество с Африка в областта на науката и технологията, което бързо да осигури истинско и всеобхватно развитие на знанията и технологиите в самите африкански страни;

7.  Отбелязва, че научният прогрес допринася за икономическото и социално развитие, предвидено в Целите за развитие на хилядолетието; призовава специално Европейския Съюз да постави изменението на климата във фокуса на научно-технологическото сътрудничество с Африка, като обръща внимание главно на огромните възобновяеми енергийни ресурси на Африка, и най-вече на слънчевата енергия;

8.  Призовава настоятелно държавите-членки да насърчават трансфера на знания и технологии между ЕС и Африка, заедно с проекти за научноизследователска и развойна дейност, в съответствие с нова съгласувана рамка за действие, за да се постигнат близките и дългосрочните цели за устойчиво развитие, като съобразно с това се развиват политиката и ресурсите;

9.  Призовава Европейския Съюз и държавите-членки да осигурят по-голяма съгласуваност между международната политика на ЕС за наука и технология и основните потребности на африканските страни, като по такъв начин доведат до развитието на нова глобална рамка за наука и дипломация с Африка;

10.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, парламентите на държавите-членки и на ООН.

(1) Приети текстове, P6_TA(2008)0029
(2) ОВ L 412, 30.12.2006 г., стр.1

Правна информация - Политика за поверителност