Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/2531(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B6-0078/2008

Předložené texty :

B6-0078/2008

Rozpravy :

PV 20/02/2008 - 14
CRE 20/02/2008 - 14

Hlasování :

PV 21/02/2008 - 4.8

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0067

Přijaté texty
PDF 201kWORD 38k
Čtvrtek, 21. února 2008 - Štrasburk
Vědecká spolupráce s Afrikou
P6_TA(2008)0067B6-0078/2008

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 21. února 2008 o důležitosti podpůrných opatření na zlepšení mezinárodní vědecké spolupráce s Afrikou

Evropský parlament,

-   s ohledem na nedávný summit EU-Afrika, který se uskutečnil ve dnech 8 a 9 prosince 2007, na strategické partnerství EU-Afrika a na akční plán EU-Afrika (2008–2010),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 31. ledna 2008 o Evropském výzkumném prostoru: nových perspektivách(1),

-   s ohledem na roli energetické technologie v boji proti změně klimatu,

-   s ohledem na čl. 103 odst. 2 jednacího řádu

1.   uznává rostoucí tendence mezi tvůrci politik v Africe upřednostňovat vědu, technologii a inovaci pro rozvoj;

2.   uznává cenný příspěvek Nového partnerství pro rozvoj Afriky (NEPAD), jeho konsolidovaného akčního plánu pro vědu a technologii a vědeckého a technologického programu Africké unie a vyzývá k jejich intenzivnějšímu provádění a plnějšímu rozvoji a k zlepšení opatření;

3.   zdůrazňuje potřebu zvýšit účast afrických vědců na mezinárodní vědecké spolupráci a na projektech v oblasti výzkumu a vývoje za účelem udržení a rozvíjení znalostí v oblasti výzkumu a vývoje v Africe, zejména v konkrétních odvětvích jako jsou potraviny, zdravotnictví a energetika;

4.   připomíná zvláštní důležitost opomíjených nemocí v rámci 7. rámcového programu pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace(2) a usuzuje, že by měl být kladen zvláštní důraz na výzkum HIV/AIDS v afrických zemích;

5.   vyzývá k posílení současné infrastruktury pro výzkum na základě údajů Africké unie a africké vědecké komunity včetně úřadu NEPAD pro vědecké a technologické programy Africké unie, projekty pro výzkum a vývoj, zejména v konkrétních odvětvích jako jsou potraviny, zdravotnictví a energetika;

6.   naléhá na členské státy, aby podpořily spolupráci s Afrikou v oblasti vědy a technologie, čímž se rychle zajistí opravdový a komplexní rozvoj znalostí a technologií v samotných afrických zemích;

7.   konstatuje, že vědecký postup přispívá k hospodářskému a sociálnímu rozvoji, jak byl stanoven v rozvojových cílech tisíciletí; vyzývá Evropskou unii zejména k tomu, aby učinila změny klimatu prioritou při spolupráci v oblasti vědy a technologie v Africe, což se týká především ohromných zdrojů obnovitelné, zejména sluneční, energie, které jsou v Africe k dispozici;

8.   naléhá na Komisi a členské státy, aby podporovaly výměnu znalostí a technologií mezi EU a Afrikou, spolu s projekty na výzkum a vývoj, v to v rámci nového soudržného rámce činností za účelem dosažení okamžitých a dlouhodobých cílů trvale udržitelného rozvoje, a aby rozvíjely odpovídajícím způsobem politiky a zdroje;

9.   vyzývá Evropskou unii a členské státy, aby posílily soudržnost mezi mezinárodní politikou EU v oblasti vědy a technologie a základními potřebami afrických zemí, což by vedlo k rozvoji nového celosvětového rámce pro vědu a diplomacii s Afrikou;

10.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, parlamentům členských států a Organizaci spojených národů.

(1) Přijaté texty, P6_TA(2008)0029.
(2) Úř. věst. L 412, 30.12.2006, s. 1.

Právní upozornění - Ochrana soukromí