Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/2531(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B6-0078/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B6-0078/2008

Keskustelut :

PV 20/02/2008 - 14
CRE 20/02/2008 - 14

Äänestykset :

PV 21/02/2008 - 4.8

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0067

Hyväksytyt tekstit
PDF 108kWORD 36k
Torstai 21. helmikuuta 2008 - Strasbourg
Tieteellinen yhteistyö Afrikan kanssa
P6_TA(2008)0067B6-0078/2008

Euroopan parlamentin päätöslauselma 21. helmikuuta 2008 Afrikan maiden kanssa toteutettavan kansainvälisen tieteellisen yhteistyön edistämisen merkityksestä

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon 8. ja 9. joulukuuta 2007 pidetyn EU:n ja Afrikan välisen huippukokouksen, EU:n ja Afrikan välisen strategisen kumppanuuden sekä EU:n ja Afrikan välisen toimintasuunnitelman (2008–2010),

–   ottaa huomioon 31. tammikuuta 2008 antamansa päätöslauselman eurooppalaisesta tutkimusalueesta: Uudet näkymät(1),

–   ottaa huomioon energiapolitiikan merkityksen ilmastonmuutoksen torjunnassa,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan,

1.   panee merkille, että yhä useammat afrikkalaiset poliitikot asettavat tieteen ja teknologian sekä kehitykseen perustuvat innovaatiot etusijalle;

2.   tunnustaa Uusi kumppanuus Afrikan kehittämiseksi -ohjelman (Nepad-kumppanuusohjelma) huomattavan merkityksen, tieteen ja teknologian yhdistetyn toimintasuunnitelman sekä Afrikan unionin tieteen ja teknologian ohjelmat; vaatii näiden entistä tehokkaampaa täytäntöönpanoa ja täysipainoisempaa kehittämistä, ja että asiaa koskevia toimenpiteitä parannetaan;

3.   korostaa, että afrikkalaisten tiedemiesten osallistumista on lisättävä yhteisiin tutkimusta ja kehitystä (T&K) koskeviin hankkeisiin, jotta T&K--toimintaa voidaan ylläpitää ja kehittää Afrikassa etenkin elintarvike-, terveyden- ja energiahuollon aloilla;

4.   muistuttaa, että erityistä huomiota olisi kiinnitettävä hoitamattomiin sairauksiin seitsemännen tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelman yhteydessä(2) ja että olisi panostettava HIV:ä ja aidsia Afrikan maissa koskevaan tutkimukseen;

5.   vaatii vahvistamaan olemassa olevia tutkimuksen infrastruktuureja Afrikan unionin ja Afrikan tiedeyhteisön esittämien suuntaviivojen mukaisesti, mukaan luettuna Nepad-kumppanuusohjelman tiede- ja tekniikkakeskus, Afrikan unionin ohjelmat sekä T&K-hankkeet etenkin elintarvike-, terveyden- ja energiahuollon aloilla;

6.   kehottaa jäsenvaltioita edistämään Afrikan kanssa toteutettavaa yhteistyötä tieteen ja teknologian alalla, jotta voidaan pikaisesti saavuttaa asianmukainen ja kattava tietämyksen ja teknologian taso Afrikan maissa;

7.   muistuttaa, että tieteen kehitys myötävaikuttaa omalta osaltaan vuosituhattavoitteita koskevaan taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen kehitykseen; kehottaa Euroopan unionia erityisesti käsittelemään ilmastonmuutosta ensisijaisena asiana Afrikan maiden kanssa toteutettavassa yhteistyössä tieteen ja tekniikan alalla ja kiinnittämään ensisijaisesti huomiota Afrikassa oleviin valtaviin uusiutuviin energianlähteisiin ja etenkin aurinkoenergiaan;

8.   kehottaa jäsenvaltioita edistämään EU:n ja Afrikan maiden välistä tiedon ja teknologian vaihtoa sekä tutkimus- ja kehittämishankkeita uuden yhtenäisen kehyksen alaisuudessa tarkoituksena saavuttaa kestävän kehityksen keskipitkän ja pitkän aikavälin tavoitteet ja kehittää toimia ja resursseja niiden mukaisesti;

9.   kehottaa Euroopan unionia ja sen jäsenvaltioita varmistamaan aiempaa parempi johdonmukaisuus EU:n kansainvälisen tiede- ja teknologiapolitiikan ja Afrikan maiden perustarpeiden välillä ja näin huolehtimaan siitä, että kehitetään uudet globaalit puitteet Afrikan kanssa käytävälle yhteistyölle tieteen ja diplomatian alalla;

10.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden parlamenteille ja Yhdistyneille kansakunnille.

(1) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0029.
(2) EUVL L 412, 30.12.2006, s. 1.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö