Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2008/2531(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B6-0078/2008

Pateikti tekstai :

B6-0078/2008

Debatai :

PV 20/02/2008 - 14
CRE 20/02/2008 - 14

Balsavimas :

PV 21/02/2008 - 4.8

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0067

Priimti tekstai
PDF 195kWORD 36k
Ketvirtadienis, 2008 m. vasario 21 d. - Strasbūras
Mokslinis bendradarbiavimas su Afrika
P6_TA(2008)0067B6-0078/2008

2008 m. vasario 21 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pagalbinių priemonių, skirtų gerinti tarptautiniam moksliniam bendradarbiavimui su Afrika, svarbos

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į 2007 m. gruodžio 8 – 9 d. vykusį ES ir Afrikos vadovų susitikimą, ES ir Afrikos strateginį bendradarbiavimą bei ES ir Afrikos veiksmų planą (2008–2010 m.),

–   atsižvelgdamas į savo 2008 m. sausio 31 d. rezoliuciją "Europos mokslinių tyrimų erdvė. Naujos perspektyvos"(1),

–   atsižvelgdamas į energetikos technologijų svarbą kovojant su klimato kaita,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalį,

1.   pripažįsta vis didėjantį Afrikos politiką formuojančių asmenų poreikį suteikti pirmenybę mokslui ir technologijoms bei plėtros naujovėms;

2.   pripažįsta vertingą Naujosios Afrikos vystymo partnerystės (NEPAD) indėlį, bendrą jos mokslo ir technologijų veiksmų planą bei Afrikos Sąjungos (AS) mokslo ir technologijų programas ir ragina juos geriau įgyvendinti ir plačiau vystyti bei gerinti atitinkamas priemones;

3.   pabrėžia, kad reikia gerinti Afrikos mokslininkų dalyvavimą bendruose tarptautiniuose projektuose ir mokslinių tyrimų bei taikomosios veiklos projektuose, siekiant išlaikyti bei gerinti Afrikos mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos žinias, ypač specifiniuose sektoriuose – maisto, sveikatos ir energetikos;

4.   primena, kad 7-ojoje mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos septintosios bendrojoje programoje(2) ypatinga svarba teikiama apleistoms ligoms, ir mano, kad Afrikos šalyse ypač daug dėmesio reikėtų skirti AIDS moksliniams tyrimams;

5.   ragina stiprinti esamą infrastruktūrą atsižvelgiant į AS ir Afrikos mokslo bendruomenės, taip pat NEPAD mokslo ir technologijų skyriaus, AS programų ir mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros projektų, nurodymus, ypač specifiniuose sektoriuose – maisto, sveikatos ir energetikos;

6.   ragina valstybes nares skatinti bendradarbiavimą su Afrika mokslo ir technologijų srityje, užtikrinant greitą, tikrą ir visapusį pačių Afrikos šalių žinių ir technologijų vystymąsi;

7.   pažymi, kad mokslo pažanga prisideda prie ekonominio ir socialinio vystymosi, numatyto Tūkstantmečio vystymosi tiksluose; ypač ragina ES bendradarbiaujant su Afrika mokslo ir technologijų srityje suteikti pirmenybę klimato kaitos problemai, pirmiausiai ypatingą dėmesį skirti didžiuliams Afrikoje esantiems atsinaujinančios energijos ištekliams, ypač saulės energijai;

8.   ragina valstybes nares pagal naują nuoseklią veiksmų struktūrą, kuria siekiama trumpalaikių ir ilgalaikių tvaraus vystymosi tikslų, skatinti žinių ir technologijų perdavimą iš ES į Afriką kartu su mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos projektais ir atitinkamai plėtoti politiką ir išteklius;

9.   ragina ES ir valstybes nares užtikrinti didesnį ES tarptautinės mokslo ir technologijų politikos ir Afrikos šalių pagrindinių poreikių atitikimą ir siekti sukurti naują visapusį mokslo ir diplomatinių santykių su Afrika pagrindą;

10.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai valstybių narių parlamentams ir Jungtinėms Tautoms.

(1) Priimti tekstai, P6_TA(2008)0029.
(2) OL L 412, 2006 12 30, p. 1.

Teisinė informacija - Privatumo politika