Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2008/2531(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B6-0078/2008

Ingediende teksten :

B6-0078/2008

Debatten :

PV 20/02/2008 - 14
CRE 20/02/2008 - 14

Stemmingen :

PV 21/02/2008 - 4.8

Aangenomen teksten :

P6_TA(2008)0067

Aangenomen teksten
PDF 110kWORD 33k
Donderdag 21 februari 2008 - Straatsburg
Wetenschappelijke samenwerking met Afrika
P6_TA(2008)0067B6-0078/2008

Resolutie van het Europees Parlement van 21 februari 2008 over het belang van steunmaatregelen ter verbetering van de internationale wetenschappelijke samenwerking met Afrika

Het Europees Parlement,

–   gezien de jongste EU-Afrika-Top van 8 en 9 december 2007, het strategisch partnerschap EU-Afrika en het Actieplan (2008-2010),

–   onder verwijzing naar zijn resolutie van 31 januari 2008 over de Europese onderzoeksruimte: nieuwe perspectieven(1),

–   gezien de rol van de energietechnologie in de strijd tegen klimaatverandering,

–   gelet op artikel 103, lid 2 van zijn Reglement,

1.   stelt vast dat Afrikaanse politici steeds vaker prioriteit geven aan wetenschap en technologie (W & T) en aan innovatie ten behoeve van ontwikkeling;

2.   erkent de waardevolle bijdrage van het Nieuwe partnerschap voor de ontwikkeling van Afrika (NEPAD), zijn geconsolideerd actieplan voor W & T en de W&T-programma's van de Afrikaanse Unie en dringt aan op versterkte tenuitvoerlegging en een betere ontwikkeling van deze programma's en op een verbetering van de maatregelen;

3.   onderstreept de noodzaak om de participatie van Afrikaanse wetenschappers in internationale samenwerkingsprojecten op het gebied van wetenschap en onderzoek en ontwikkeling (O&O) te vergroten om O&O-kennis in Afrika te houden en te ontwikkelen, met name in specifieke sectoren, zoals voeding, gezondheid en energie;

4.   wijst erop dat verwaarloosde ziekten in het zevende kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie(2) een bijzondere positie innemen, en is van mening dat bijzondere aandacht moet worden geschonken aan hethiv/aids-onderzoek in Afrikaanse landen;

5.   dringt aan op een versterking van de bestaande onderzoeksinfrastructuur op aanraden van de Afrikaanse Unie en de Afrikaanse wetenschappelijke gemeenschap, waaronder het NEPAD-bureau voor wetenschaps- en technologie, de programma's van de Afrikaanse Unie, en O&O-projecten, met name in specifieke sectoren zoals voeding, gezondheid en energie;

6.   dringt er bij de lidstaten met nadruk op aan de W&T-samenwerking met Afrika te bevorderen waardoor snel kan worden gezorgd voor een echte en uitgebreide ontwikkeling van kennis en technologieën in de Afrikaanse landen zelf;

7.   stelt vast dat de wetenschappelijke vooruitgang bijdraagt aan de economische en sociale ontwikkeling, die in de Millenniumdoelstellingen wordt nagestreefd; dringt er met name bij de Europese Unie op aan klimaatverandering de hoogste prioriteit te geven in haar W&T-samenwerking met Afrika en vooral gebruik te maken van de enorme hernieuwbare energiebronnen waarover Afrika beschikt, met name zonne-energie;

8.   dringt er bij de lidstaten met nadruk op aan de overdracht van kennis en technologie tussen de EU en Afrika te bevorderen, alsmede O&O-projecten in het kader van nieuwe coherente maatregelen voor de verwezenlijking van de rechtstreekse en langetermijndoelen voor duurzame ontwikkeling, en adequate beleidsvormen en hulpbronnen te ontwikkelen;

9.   dringt er bij de Europese Unie en de lidstaten op aan de coherentie tussen het internationale wetenschaps- en technologiebeleid van de EU en de basisbehoeften van Afrikaanse landen te versterken, en zo te komen tot de ontwikkeling van een nieuw wereldwijd kader voor wetenschap en diplomatie met Afrika;

10.   verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de parlementen van de lidstaten alsmede aan de Verenigde Naties.

(1) Aangenomen teksten, P6_TA(2008)0029.
(2) PB L 412 van 30.12.2006, blz. 1.

Juridische mededeling - Privacybeleid