Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2008/2531(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B6-0078/2008

Texte depuse :

B6-0078/2008

Dezbateri :

PV 20/02/2008 - 14
CRE 20/02/2008 - 14

Voturi :

PV 21/02/2008 - 4.8

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0067

Texte adoptate
PDF 196kWORD 39k
Joi, 21 februarie 2008 - Strasbourg
Cooperarea ştiinţifică cu Africa
P6_TA(2008)0067B6-0078/2008

Rezoluţia Parlamentului European din 21 februarie 2008 privind importanţa măsurilor de sprijin pentru îmbunătăţirea cooperării ştiinţifice internaţionale cu Africa

Parlamentul European,

–   având în vedere recenta reuniune la nivel înalt UE-Africa din 8 şi 9 decembrie 2007, Parteneriatul strategic UE-Africa şi Planul de acţiune (2008 - 2010),

–   având în vedere rezoluţia sa din 31 ianuarie 2008 privind Spaţiul European de Cercetare: noi perspective(1),

–   având în vedere rolul pe care îl are tehnologia din domeniul energiei în lupta împotriva schimbărilor climatice,

–   având în vedere articolul 103 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

1.   ia act de tendinţa tot mai accentuată în rândul factorilor de decizie politică din Africa de a acorda prioritate ştiinţei, tehnologiei şi inovaţiei pentru dezvoltare;

2.   recunoaşte contribuţia importantă a Noului parteneriat pentru dezvoltarea Africii (NEPAD), a planului consolidat de acţiune în domeniul ştiinţei şi tehnologiei din cadrul acestuia şi a programelor Uniunii Africane în domeniul ştiinţei şi tehnologiei şi solicită o mai bună aplicare şi dezvoltare a acestora, precum şi îmbunătăţirea măsurilor corespunzătoare;

3.   subliniază nevoia unui grad crescut de implicare a oamenilor de ştiinţă africani în proiectele internaţionale de colaborare în domeniul ştiinţei şi al cercetării şi dezvoltării, pentru a se păstra şi dezvolta cunoştinţele în domeniul cercetării şi dezvoltării în Africa, în special în sectoare specifice, cum ar fi cele ale produselor alimentare, sănătăţii şi energiei;

4.   reaminteşte că al Şaptelea program cadru pentru cercetare, dezvoltare tehnologică şi activităţi demonstrative(2) a acordat o importanţă deosebită bolilor neglijate şi consideră că ar trebui să se pună un accent deosebit pe cercetarea în domeniul SIDA în ţările africane;

5.   solicită consolidarea infrastructurii de cercetare existente, în conformitate cu indicaţiile Uniunii Africane şi ale comunităţii ştiinţifice africane, inclusiv ale biroului NEPAD pentru ştiinţă şi tehnologie, ale programelor Uniunii Africane şi ale proiectelor de cercetare şi dezvoltare, în special în sectoare specifice, cum ar fi cele ale produselor alimentare, sănătăţii şi energiei;

6.   îndeamnă statele membre să promoveze cooperarea cu Africa în domeniul ştiinţei şi tehnologiei, care va asigura în cel mai scurt timp o dezvoltare reală şi profundă a cunoaşterii şi tehnologiilor în ţările africane;

7.   observă că progresul ştiinţific contribuie la dezvoltarea economică şi socială prevăzută de Obiectivele de dezvoltare ale mileniului; invită, în mod deosebit, Uniunea Europeană să acorde prioritate schimbărilor climatice în cadrul cooperării sale cu Africa în domeniul ştiinţei şi tehnologiei, valorificând în primul rând imensele surse de energie regenerabilă disponibile în Africa, în special energia solară;

8.   îndeamnă statele membre să promoveze transferul de cunoştinţe şi tehnologie între UE şi Africa precum şi proiectele de cercetare şi dezvoltare, pe baza unui nou cadru coerent de acţiune pentru îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare durabilă, imediate şi pe termen lung, şi pentru dezvoltarea corespunzătoare a politicilor şi a resurselor;

9.   invită Uniunea Europeană şi statele membre să asigure o mai mare coerenţă între politica internaţională a UE în domeniul ştiinţei şi tehnologiei şi nevoile fundamentale ale ţărilor africane, fapt care ar duce la elaborarea unui nou cadru global pentru ştiinţă şi diplomaţie cu Africa;

10.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului, Comisiei, parlamentelor statelor membre şi Organizaţiei Naţiunilor Unite.

(1) Texte adoptate, P6_TA(2008)0029.
(2) JO L 412, 30.12.2006, p. 1.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate