Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/2531(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B6-0078/2008

Ingivna texter :

B6-0078/2008

Debatter :

PV 20/02/2008 - 14
CRE 20/02/2008 - 14

Omröstningar :

PV 21/02/2008 - 4.8

Antagna texter :

P6_TA(2008)0067

Antagna texter
PDF 107kWORD 43k
Torsdagen den 21 februari 2008 - Strasbourg
Vetenskapligt samarbete med Afrika
P6_TA(2008)0067B6-0078/2008

Europaparlamentets resolution av den 21 februari 2008 om vikten av stödåtgärder för att förbättra det internationella vetenskapliga samarbetet med Afrika

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av det toppmöte som nyligen anordnats mellan EU och Afrika den 8-9 december 2007, och med beaktande av det strategiska partnerskapet mellan EU och Afrika samt handlingsplanen (2008–2010),

–   med beaktande av sin resolution av den 31 januari 2008 om Europeiska området för forskningsverksamhet: Nya utsikter(1),

–   med beaktande av energiteknikens roll i kampen mot klimatförändringar,

–   med beaktande av artikel 103.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

1.  Europaparlamentet är medvetet om att politiska beslutsfattare i Afrika i allt högre grad prioriterar vetenskap, teknik och innovation till förmån för utveckling.

2.  Europaparlamentet anser att det nya partnerskapet för Afrikas utveckling (Nepad), dess konsoliderade handlingsplan för vetenskap och teknik och Afrikanska unionens program för vetenskap och teknik utgör viktiga bidrag som i större grad bör genomföras och utvecklas. Parlamentet efterlyser även en förbättring av relevanta åtgärder.

3.  Europaparlamentet understryker behovet av att öka de afrikanska forskarnas deltagande i internationella samarbetsprojekt om vetenskap, forskning och utveckling i syfte att upprätthålla och utveckla kunskap om forskning och utveckling Afrika, i synnerhet inom särskilda sektorer, såsom livsmedel, hälsa och energi.

4.  Europaparlamentet påminner om att försummade sjukdomar särskilt uppmärksammas inom det sjunde ramprogrammet för forskning, teknisk utveckling och demonstration(2), och anser att särskilt vikt bör fästas vid forskning om hiv/aids i de afrikanska länderna.

5.  Europaparlamentet begär att befintlig forskningsinfrastruktur förbättras i enlighet med rekommendationer från Afrikanska unionen och Afrikanska vetenskapssamfundet, inbegripet Nepad:s kontor för vetenskap och teknik, Afrikanska unionens program samt forsknings- och utvecklingsprojekt, i synnerhet inom särskilda sektorer såsom livsmedel, hälsa och energi.

6.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att främja vetenskapligt och tekniskt samarbete med Afrika, dvs. ett samarbete som snabbt garanterar en verklig och omfattande utveckling av kunskap och teknik i de afrikanska länderna.

7.  Europaparlamentet konstaterar att vetenskapliga framsteg bidrar till den ekonomiska och sociala utveckling som eftersträvas enligt millennieutvecklingsmålen. Parlamentet uppmanar särskilt Europeiska unionen att prioritera klimatförändringen i sitt vetenskapliga och tekniska samarbete med Afrika, med särskild vikt vid utnyttjandet av de förnybara energikällorna i Afrika, särskilt solenergi.

8.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att främja överföring av kunskap och teknik mellan EU och Afrika tillsammans med forsknings- och utvecklingsprojekt, inom ramen för en ny sammanhängande handlingsram, i syfte att uppnå omedelbara och långsiktiga mål för hållbar utveckling och därefter utveckla politiken och resurserna på lämpligt sätt.

9.  Europaparlamentet uppmanar Europeiska unionen och medlemsstaterna att se till att EU:s internationella politik för vetenskap och teknik är bättre anpassad till de grundläggande behoven i de afrikanska länderna och på detta sätt bidrar till utvecklingen av en ny övergripande ram för vetenskap och diplomati med Afrika.

10.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas parlament och FN.

(1) Antagna texter, P6_TA(2008)0029.
(2) EUT L 412, 30.12.2006, s. 1.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy