Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B6-0079/2008

Rozpravy :

PV 21/02/2008 - 9.1
CRE 21/02/2008 - 9.1

Hlasování :

PV 21/02/2008 - 10.1

Přijaté texty :


Přijaté texty
PDF 130kWORD 55k
Čtvrtek, 21. února 2008 - Štrasburk
Východní Timor
P6_TA(2008)0070RC-B6-0079/2008

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 21. února 2008 o Východním Timoru

Evropský parlament,

-   s ohledem na svá předchozí usnesení o Východním Timoru,

-   s ohledem na informace, které Radě bezpečnosti OSN (na 5432. schůzi) poskytl zvláštní zástupce generálního tajemníka OSN,

-   s ohledem na zprávu své delegace ke sledování průběhu voleb v Demokratické republice Východní Timor konaných ve dnech 27. června až 2. července 2007, kterou vedla Ana Gomesová,

-   s ohledem na prohlášení portugalského předsednictví jménem Evropské unie ze dne 5. července 2007 o volbách do zákonodárných orgánů ve Východním Timoru,

-   s ohledem na prohlášení Rady bezpečnosti OSN ze dne 11. února 2008 odsuzující útok na prezidenta Východního Timoru José Ramose Hortu,

-   s ohledem na prohlášení Javiera Solany, vysokého představitele EU pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku, ze dne 11. února 2008, ve kterém odsoudil vražedné útoky ve Východním Timoru,

-   s ohledem na čl. 115 odst. 5 jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu, že propuštění téměř 600 východotimorských vojáků v dubnu 2006 v reakci na jejich protesty vedlo k velice vážné bezpečnostní krizi v zemi, která se vyznačuje ozbrojenými potyčkami (mezi ozbrojenými silami a propuštěnými vojáky a také potyčkami s policejními silami), narušením policie, násilnými protesty a obecně rozšířeným skupinovým násilím, při nichž mnoho lidí zemřelo, mnohem více jich bylo zraněno a 150 000 osob opustilo své domovy, přičemž polovina z nich zůstává stále vysídlena a žije v táborech,

B.   vzhledem k tomu, že bezpečnostní krize vedla v červnu 2006 k pádu vlády v čele s předsedou vlády Mari Alkatirim a ke jmenování dočasné vlády vedené Josém Ramosem Hortou,

C.   vzhledem k tomu, že dřívější předseda vlády a nositel Nobelovy ceny José Ramos Horta byl dne 9. května 2007 zvolen prezidentem Východního Timoru a po volbách do zákonodárných orgánů konaných dne 30. června 2007 se stal dne 6. srpna 2007 předsedou vlády bývalý prezident Kay Rala Xanana Gusmao, což vedlo k naději, že se situace  v zemi konečně ustálí a demokraticky zvolené orgány si získají plný respekt,

D.   vzhledem k tomu, že přestože proběhly svobodné a poklidné parlamentní volby a mezinárodní společenství pod záštitou OSN zareagovalo na žádost východotimorských orgánů a začalo intenzivněji poskytovat svou pomoc, politická nestabilita ve Východním Timoru nadále pokračovala,

E.   vzhledem k tomu, že k nestabilitě došlo z velké části v důsledku porušování právních předpisů ze strany vedení neloajálních vojáků sloužících Alfredu Reinadovi, bývalému majorovi na útěku, který uprchl v roce 2006 z vězení a stal se příkladem pro násilné gangy mladých lidí v hlavním městě,

F.   vzhledem k tomu, že tyto povstalecké skupiny dne 11. února 2008 postřelily a vážně zranily prezidenta Ramose Hortu, který je nyní v kritickém stavu hospitalizován  v australské nemocnici, a zároveň v samostatném, avšak koordinovaném útoku na vedení země a státní orgány střílely na předsedu vládu Xananu Gusmãa,

G.   vzhledem k tomu, že východotimorský pralament vyhlásil výjimečný stav, který stále platí; vzhledem k tomu, že vláda požádala o posílení mezinárodních mírových sil, které jsou nyní ve Východním Timoru zastoupeny v počtu 1600 vojáků,

H.   vzhledem k tomu, že násilné útoky proti hlavním východotimorským státním orgánům a demokraticky zvoleným vůdcům lze považovat za pokračování krize z dubna 2006, což je důkazem toho, že i přes snahy vnitrostátních orgánů, mise OSN ve Východním Timoru (UNMIT) a mezinárodních sil není ve Východním Timoru dodnes zajištěna účinná národní bezpečnost a právní stát,

I.   vzhledem k tomu, že kvalifikovaní pozorovatelé poukázali na to, že při útocích provedených dne 11. února 2008 nebyla reakce mezinárodní policie OSN (UNIPOLu) a dalších mezinárodních sil dostatečně rychlá a adekvátní, s výjimkou účinného zásahu portugalské republikánské národní gardy, která zareagovala ihned poté, co byla vyzvána,

J.   vzhledem k tomu, že k útokům došlo poté, co se prezident Ramos Horta osobně zapojil do snahy nalézt řešení u jednacího stolu s povstalci, a vzhledem k tomu, že doposud není jasné, jak na sebe jednotlivé události přesně navazovaly, a o úloze národních a mezinárodních bezpečnostních složek panuje stále řada otevřených otázek,

K.   vzhledem k tomu, že neutěšený stav, v němž se i přes příjmy z těžby ropy nachází hospodářství Východního Timoru, kdy 40 % obyvatel žije pod hranicí chudoby, přičemž 60 % z nich je mladších 18 let, úroveň nezaměstnanosti se pohybuje kolem 80 % a míra negramotnosti je vysoká, je příčinou velice nestabilních sociálních podmínek a potenciálních občanských nepokojů,

L.   vzhledem k tomu, že se EU a OSN veřejně zavázaly podporovat ve Východním Timoru nezávislost, demokracii a právní stát, což vyžaduje konsolidaci státních orgánů, řádnou správu věcí veřejných, náležité využívání státních fondů ve prospěch boje s chudobou a nezaměstnaností a podporu rozvoje a sociální spravedlnosti a příkladné chování ze strany sousedních zemí Východního Timoru,

M.   vzhledem k tomu, že Východní Timor je řádným členem skupiny států AKT, a Evropská unie má tudíž zvláštní odpovědnost přispívat ke konsolidaci jeho demokratické vlády a napomáhat orgánům v jejich významném úsilí o vybudování nezbytných kapacit,

N.   vzhledem k tomu, že by se mělo přihlédnout k nezadatelným svrchovaným právům občanů Východního Timoru, zejména na jejich přírodní zdroje,

1.   důrazně odsuzuje pokus o atentát na prezidenta Ramose Hortu a přeje mu úplné uzdravení a brzký návrat do funkce hlavy státu;

2.   důrazně odsuzuje současně provedený útok na předsedu vládu Xananu Gusmaa, kterému se naštěstí podařilo vyváznout bez zranění, a doufá, že se vládě Východního Timoru společně s prezidentem a národním parlamentem Východního Timoru podaří překonat tato vážná ohrožení stability Východního Timoru a společně zajistit dodržování zásad právního státu a řádné fungování demokratických institucí v souladu s ústavou;

3.   naléhavě žádá všechny zúčastněné strany ve Východním Timoru, aby upustily od násilí, aby se zapojily do dialogu a podílely se na demokratickém procesu v mezích právního a ústavního rámce, a přispěly tak k obnovení sociální a politické stability;

4.   vyjadřuje znepokojení nad signálem beztrestnosti a nerespektování právního státu, který ve snaze o podporu národního usmíření mohly svým nejednoznačným postojem vyslat východotimorské úřady, UNMIT a mezinárodní bezpečnostní síly ve vztahu k lidem povolaným před spravedlnost;

5.   odsuzuje všechny ve Východním Timoru, kteří se pokusí zneužít křehké situace panující od útoků z 11. února 2008, a naléhá na všechny zúčastněné strany, aby respektovaly politické orgány, které vzešly z prezidentských a parlamentních voleb v roce 2007, a plně s nimi spolupracovaly;

6.   žádá, aby bylo v mezích ústavního a právního rámce Východního Timoru a s využitím nezbytné mezinárodní spolupráce a podpory provedeno důkladné šetření s cílem objasnit podrobnosti zřejmého pokusu o státní převrat a nezdaru bezpečnostního systému země předat spravedlnosti osoby, jež tyto útoky spáchaly; vítá zahájení společného vyšetřování těchto útoků ze strany OSN a východotimorské policie;

7.   naléhavě žádá politické síly Východního Timoru, a to jak ty, které vládnou, tak ty, jež jsou v opozici, aby se zapojily do úsilí vynaloženého napříč stranami a neprodleně dosáhly národního porozumění s ohledem na základní otázky fungování státu, jako je úloha ozbrojených sil a posílení soudního systému; nabízí východotimorským parlamentním stranám při tomto úsilí svou podporu;

8.   připomíná, že klíčovou úlohu v procesu konsolidace státu Východní Timor, v jeho nezávislosti a suverenitě, jakož i v posilování demokracie tohoto mladého státu, hraje mezinárodní společenství, a zejména OSN a její Rada bezpečnosti;

9.   zdůrazňuje, že při respektování a podpoře stability východotimorské společnosti a konsolidaci jejích národních demokratických institucí hraje významnou roli chování zemí sousedících s Východním Timorem; bere na vědomí pozitivní postoj Indonésie od uznání nezávislosti Východního Timoru a rozhodnutí Austrálie a ostatních přispět  s pomocí;

10.   vyzývá Radu a Komisi, aby naléhaly na východotimorské orgány a UNMIT, aby zakázaly, rozpustily a odzbrojily všechny polovojenské skupiny, ozbrojené gangy a ozbrojené civilisty, a aby při všech oficiálních setkáních s OSN a s vládou Východního Timoru, i na nejvyšší úrovni, upozornily na znepokojení Evropy nad kapacitou bezpečnostních složek a dodržováním právního státu;

11.   vyzývá mezinárodní instituce, aby poskytly širší podporu potřebné reformě křehkého a zpolitizovaného východotimorského bezpečnostního sektoru, neboť ten je nezbytný pro dobré fungování demokratického a bezpečného státu, a to v podobě širokého konzultačního procesu a systematického a komplexního přístupu, jak to doporučuje rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1704(2006) a následné zprávy OSN; vyzývá vládu Východního Timoru, aby dala tomuto úkolu vysokou prioritu a vybízí ji, aby při vedení vnitrostátních konzultací o reformě bezpečnostního sektoru využila odborných znalostí útvaru OSN pro podporu bezpečnostního sektoru; vyzývá Radu, Komisi a další mezinárodní dárce, aby vytvořili mechanismus ke zlepšení koordinace pomoci bezpečnostnímu sektoru; žádá UNMIT, aby útvaru pro podporu bezpečnostního sektoru poskytla zdroje a pracovníky, a podpořila tak konzultační proces a komplexní hodnocení;

12.   doporučuje, aby východotimorské orgány s podporou ze strany mezinárodních sil v zemi, bude-li tato podpora nezbytná, s okamžitou platností dodržovaly a plně vymáhaly rozhodnutí a nařízení soudů;

13.   vyzývá východotimorské instituce a UNMIT, aby podporovaly dodržování zásady právního státu, bojovaly proti beztrestnosti za páchání zločinů a zajistily dodržování mezinárodních norem v oblasti lidských práv v celém Východním Timoru, zejména ze strany policie a ozbrojených sil;

14.   znovu uznává, že Východní Timor potřebuje politickou, technickou a finanční podporu při budování infrastruktury a správních struktur nezbytných pro opětovné spuštění jeho rozvojového plánu i při posilování východotimorského hospodářství a při podpoře zaměstnanosti; žádá mezinárodní společenství, aby pokračovalo ve své podpoře zaměřené na zmírnění chudoby ve Východním Timoru a poskytovalo pomoc při obnově fyzických i správních struktur nezbytných pro jeho hospodářský rozvoj;

15.   vyzývá Evropskou unii a mezinárodní společenství, a zvláště sousedící země sdružení ASEAN, aby zachovaly a posílily podporu nezbytnou k upevnění demokracie a demokratické kultury ve Východním Timoru a zaměřily se přitom na kulturu systému více politických stran, svobody vyjadřování a na budování státních institucí – jmenovitě parlamentu, vlády, soudnictví, bezpečnostních složek, obrany a donucovacích orgánů – a aby byly nápomocny při realizaci naléhavého úkolu rozšíření mediálního pokrytí po celé zemi, jakož i při posilování sítí vzdělávání a zdravotnické péče a infrastruktury  v oblasti bydlení, hygienických zařízení a zásobování vodou;

16.   vyzývá Komisi, aby urychlila a dokončila zřizování plně funkční delegace v Dilí;

17.   doporučuje vyslat do Východního Timoru parlamentní delegaci ad hoc, jež by nově posoudila politickou situaci, vyjádřila solidaritu demokratickým silám a institucím a obnovila nabídku Parlamentu spočívající v poskytnutí pomoci demokratickému fungování parlamentu Východního Timoru;

18.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, prezidentovi, vládě a parlamentu Východního Timoru, vysokému představiteli EU pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku, vládám zemí AKT, vládám a parlamentům členských států, vládám Austrálie a Indonésie, generálnímu tajemníkovi a sekretariátu ASEAN, generálnímu tajemníkovi OSN, zvláštnímu zástupci generálního tajemníka OSN pro Východní Timor a Radě bezpečnosti OSN.

Právní upozornění - Ochrana soukromí