Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B6-0079/2008

Debatai :

PV 21/02/2008 - 9.1
CRE 21/02/2008 - 9.1

Balsavimas :

PV 21/02/2008 - 10.1

Priimti tekstai :


Priimti tekstai
PDF 209kWORD 54k
Ketvirtadienis, 2008 m. vasario 21 d. - Strasbūras
Rytų Timoras
P6_TA(2008)0070RC-B6-0079/2008

2008 m. vasario 21 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Rytų Timoro

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Rytų Timoro,

–   atsižvelgdamas į informaciją, kurią Saugumo Tarybos 5432-ame posėdyje pateikė Jungtinių Tautų (JT) Generalinio Sekretoriaus specialusis atstovas,

–   atsižvelgdamas į Europos Parlamento 2007 m. birželio 27 d. – liepos 2 d. vykusios rinkimų stebėjimo misijos Rytų Timoro Demokratinėje Respublikoje, kuriai vadovavo Ana Gomes, ataskaitą,

–   atsižvelgdamas į 2007 m. liepos 5 d. pareiškimą dėl Rytų Timore vykusių parlamento rinkimų, kurį Europos Sąjungos vardu padarė pirmininkavusi Portugalija,

–   atsižvelgdamas į JT Saugumo Tarybos 2008 m. vasario 11 d. pareiškimą, kuriame smerkiamas prieš Rytų Timoro prezidentą José Ramosą Hortą įvykdytas pasikėsinimas,

–   atsižvelgdamas į 2008 m. vasario 11 d. ES vyriausiojo įgaliotinio bendros užsienio ir saugumo politikos klausimais Javiero Solanos pranešimą, smerkiantį pasikėsinimus nužudyti Rytų Timore,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį,

A.   kadangi Rytų Timore susidarė rimta saugumo krizė dėl to, kad 2006 m. balandžio mėn. po įvykusių streikų buvo atleista iš tarnybos apie 600 kareivių; šios krizės metu vyko ginkluoti karinių pajėgų, atleistų kariškių ir policijos susidūrimai, iširo policijos pajėgos, vyko riaušės ir siautėjo gaujos, daugybė žmonių žuvo, dar daugiau buvo sužeista, 150 000 gyventojų paliko namus ir pusė šių žmonių vis dar tebegyvena perkeltųjų asmenų stovyklose,

B.   kadangi dėl šios saugumo krizės 2006 m. birželio mėn. iširo ministro pirmininko Mari Alkatiri vyriausybė ir buvo paskirta laikinoji vyriausybė, kuriai vadovavo José Ramos Horta,

C.   kadangi 2007 m. gegužės 9 d. buvęs ministras pirmininkas ir Nobelio premijos laureatas José Ramos Horta buvo išrinktas Rytų Timoro prezidentu, o po 2007 m. birželio 30 d. parlamento rinkimų šalies ministru pirmininku 2007 m. rugpjūčio 6 d. tapo buvęs prezidentas Kay Rala Xanana Gusmão, o tai teikia vilčių, kad šalies padėtis galiausiai stabilizuosis ir bus laikomasi demokratinių institucijų veikimo principo,

D.   kadangi nepaisant laisvų ir taikių prezidento bei parlamento rinkimų ir, Rytų Timoro valdžios institucijų prašymu, intensyvesnio JT remiamo tarptautinės bendruomenės dalyvavimo, Rytų Timore vis dar tęsiasi politinis nestabilumas,

E.   kadangi šiam nestabilumui daug įtakos turėjo atviras teisinės valstybės principų nepaisymas, kurį demonstravo maištininkų vadas buvęs majoras Alfredo Reinado, kuris 2006 m. pabėgo iš kalėjimo ir tapo ideologiniu įkvėpėju sostinėje siautėjančioms žiaurioms paauglių gaujoms,

F.   kadangi 2008 m. vasario 11 d. šios maištininkų grupuotės šovė į Rytų Timoro prezidentą Ramosą Hortą ir rimtai jį sužeidė; prezidentas šiuo metu kritinės būklės guli Australijos ligoninėje; maištininkai taip pat pasikėsino į ministrą pirmininką Xananą Gusmão, taip vykdydami atskirus, bet koordinuotus išpuolius prieš šalies ir valstybės institucijų vadovus,

G.   kadangi Rytų Timoro parlamentas paskelbė nepaprastąją padėtį, kuri vis dar tęsiasi; kadangi šalies vyriausybė paprašė, kad būtų atsiųstas pastiprinimas jau esančioms Rytų Timore 1600 tarptautinių taikdarių pajėgoms,

H.   kadangi žiaurūs prieš Rytų Timoro valstybės institucijas ir demokratiškai išrinktus lyderius nukreipti išpuoliai – tai 2006 m. balandžio mėn. krizės tęsinys, o tai aiškiai rodo, kad nepaisant šalies valdžios institucijų, JT misijos Rytų Timore (JTMRT) ir tarptautinių pajėgų pastangų, Rytų Timore vis dar nėra veiksmingos krašto saugumo sistemos ir nesilaikoma teisinės valstybės principo,

I.   kadangi kompetentingi stebėtojai atkreipė dėmesį į tai, kad į 2008 m. vasario 11 d. išpuolius nesugebėjo tinkamai ir greitai reaguoti JT tarptautinės policijos ir kitos tarptautinės pajėgos, išskyrus Portugalijos nacionalinę respublikos gvardiją, kuri iškart ėmėsi veiksmų, kai to buvo paprašyta,

J.   kadangi išpuoliai įvyko po to, kai Prezidentas J. Ramos-Horta pats asmeniškai ėmėsi pastangų siekdamas rasti tinkamą sprendimą dėl maištininkų; kadangi tikroji įvykių eiga vis dar lieka neaiški, o nacionalinių ir tarptautinių saugumo pajėgų vaidmuo kelia daug neatsakytų klausimų,

K.   kadangi dėl prastos, nepaisant iš naftos gaunamų pajamų, Rytų Timoro ekonomikos padėties, įskaitant tai, jog 40 proc. gyventojų gyvena žemiau skurdo ribos, 60 proc. sudaro asmenys, kurie yra 18 metų ir jaunesni, dėl masinio beveik 80 proc. nedarbo, ir didelio neraštingumo susidaro labai nestabilios socialinės sąlygos ir kyla pilietinių neramumų grėsmė,

L.   kadangi ES ir JT viešai įsipareigojusios remti Rytų Timoro nepriklausomybę, demokratiją ir teisinę valstybę, o norint tai pasiekti, reikia stiprinti valstybės institucijas ir gerą valdymą, tinkamai naudoti valstybės lėšas siekiant kovoti su skurdu ir nedarbu bei skatinti vystymąsi ir socialinį teisingumą, taip pat svarbu, kad Rytų Timoro kaimyninės šalys rodytų tinkamą pavyzdį,

M.   kadangi Rytų Timoras yra visateisis AKR valstybių grupės narys, ir todėl ES tenka ypatinga atsakomybė prisidėti stiprinant šios šalies demokratinį valdymą ir padėti jos institucijoms plėtoti reikalingus pajėgumus,

N.   kadangi turėtų būti atsižvelgta į neatimamas Rytų Timoro žmonių suverenias teises, visų pirma susijusias su šalies gamtiniais ištekliais,

1.   griežtai smerkia pasikėsinimą į Prezidento J. Ramoso Hortos gyvybę ir linki jam visiškai pasveikti bei netrukus grįžti į šalies vadovo postą;

2.   griežtai smerkia tuo pačiu metu įvykdytą išpuolį prieš ministrą pirmininką Xananą Gusmão, kuris, laimei, nenukentėjo, ir tikisi, kad vyriausybė kartu su Rytų Timoro prezidentu ir parlamentu sugebės įveikti šią Rytų Timoro stabilumui iškilusią grėsmę ir bendradarbiauti siekdami pagal Konstituciją užtikrinti, kad būtų laikomasi įstatymų ir tvarkos ir kad tinkamai veiktų demokratinės institucijos;

3.   ragina visas Rytų Timoro konflikto šalis susilaikyti nuo smurto, užmegzti dialogą ir dalyvauti vadovaujantis teisine ir konstitucine tvarka vyksiančiame demokratiniame procese ir taip padėti atkurti socialinį ir politinį stabilumą;

4.   reiškia susirūpinimą dėl to, kad siekiant nacionalinio susitaikymo, dviprasmiškai besielgiantys Rytų Timoro valdžios atstovai, JTMRT ir tarptautinės saugumo pajėgos galėjo kalbėti apie nebaudžiamumą ir teisinės valstybės principų nesilaikymą tų žmonių, kurie turi stoti prieš teismą, atžvilgiu;

5.   smerkia visus, kurie stengsis Rytų Timore pasinaudoti po 2008 m. vasario 11 d. išpuolių susidariusia nestabilia padėtimi, ir ragina visas šalis gerbti ir kuo glaudžiau bendradarbiauti su politiniais organais, suformuotais po 2007 m. prezidento ir parlamento rinkimų;

6.   ragina išsamiai ištirti Rytų Timoro konstitucinę ir teisinę sistemą, pasinaudojant būtinu tarptautiniu bendradarbiavimu bei parama, skirta siekiant detaliai išsiaiškinti akivaizdų bandymą įvykdyti valstybės perversmą ir šalies saugumo sistemos nesugebėjimą nuteisti šių išpuolių vykdytojų; džiaugiasi, kad Jungtinės Tautos ir Rytų Timoro policija pradėjo bendrą išpuolių tyrimą;

7.   ragina pagrindines politines Rytų Timoro jėgas, esančias valdžioje ir opozicijoje, prisidėti prie visų partijų pastangų kuo skubiau siekti nacionalinio susitarimo pagrindiniais valstybės funkcionavimo klausimais, pvz., dėl ginkluotųjų pajėgų vaidmens, policijos ir teismų sistemos stiprinimo; paremia šias Rytų Timoro parlamentinių partijų pastangas;

8.   primena, kad tarptautinės bendruomenės, visų pirma JT ir jų Saugumo Tarybos vaidmuo, labai svarbus Rytų Timoro valstybės kūrimo procesui, nepriklausomybei, suverenitetui, taip pat siekiant šioje naujoje valstybėje sustiprinti demokratiją;

9.   pabrėžia, kad svarbu, jog kaimyninės Rytų Timoro šalys gerbtų ir pritartų Rytų Timoro visuomenės stabilumui ir jos nacionalinių demokratinių institucijų susivienijimui bendrai veiklai; pripažįsta teigiamą Indonezijos požiūrį nuo tada, kai buvo pripažinta Rytų Timoro nepriklausomybė ir Australija bei kitos šalys nusprendė padėti;

10.   ragina Tarybą ir Komisiją reikalauti, kad Rytų Timoro valdžios institucijos ir JTMRT uždraustų visas sukarintas grupuotes, ginkluotas gaujas, jas išformuotų bei, kaip ir ginkluotus civilius, nuginkluotų ir visuose, taip pat ir aukščiausiojo lygio, oficialiuose susitikimuose su Jungtinėmis Tautomis ir Rytų Timoro vyriausybe reikštų Europos susirūpinimą dėl gebėjimo užtikrinti saugumą ir dėl pagarbos teisinei valstybei;

11.   ragina tarptautines institucijas, teikiant išsamias konsultacijas ir vadovaujantis sisteminiu ir visapusiu požiūriu, kaip rekomenduojama JT Saugumo tarybos rezoliucijoje Nr. 1704(2006) ir vėlesniuose JT pranešimuose, užtikrinti bendrą paramą siekiant, kad Rytų Timoras galėtų pertvarkyti nestabilų ir politizuotą saugumo sektorių, kuris būtinas tinkamai funkcionuojančiai demokratinei ir saugiai valstybei; ragina Rytų Timoro vyriausybę šiam uždaviniui teikti pirmenybę; skatina Vakarų Timoro vyriausybę panaudoti JT Saugumo sektoriaus Paramos skyriaus sukauptą patirtį vadovaujant nacionalinėms konsultacijoms dėl saugumo sektoriaus pertvarkos; ragina Tarybą, Komisiją ir kitus tarptautinės paramos teikėjus sukurti sistemą, kurią taikant būtų geriau koordinuojama pagalba saugumo sektoriui; ragina JTMRT aprūpinti Saugumo sektoriaus Paramos skyrių ištekliais ir personalu, kad jis galėtų padėti konsultavimo procese ir vykdyti išsamią peržiūrą;

12.   rekomenduoja, kad Rytų Timoro valdžios institucijos, jei reikia, gavusios tarptautinių šalyje esančių pajėgų paramą, skubiai atsižvelgtų ir visiškai įgyvendintų tribunolų sprendimus ir įsakymus;

13.   ragina Rytų Timoro valstybės institucijas ir JTMRT palaikyti teisinę valstybę, kovoti su nebaudžiamumu ir užtikrinti, kad visi, ypač policija ir ginkluotosios pajėgos, Rytų Timore laikytųsi tarptautinių žmogaus teisių standartų;

14.   patvirtina, kad pripažįsta, jog Rytų Timorui reikia politinės, techninės ir finansinės paramos atkuriant infrastruktūrą ir administracines institucijas, kurios būtinos siekiant, kad vėl būtų toliau įgyvendinamas Rytų Timoro plėtros planas, kad būtų atgaivinta Rytų Timoro ekonomika ir skatinamas užimtumas; ragina tarptautinę bendruomenę toliau teikti paramą siekiant sumažinti skurdą Rytų Timore ir pagalbą siekiant atkurti fizines ir administracines institucijas, būtinas šalies ekonomikos raidai;

15.   ragina ES ir tarptautinę bendruomenę, ypač kaimynines bei Pietryčių Azijos valstybių asociacijos (ASEAN) šalis, toliau teikti bei didinti paramą, reikalingą siekiant Rytų Timore įtvirtinti demokratiją ir demokratijos kultūrą, didžiausią dėmesį skiriant daugiapartinei kultūrai, žodžio laisvei ir institucijų (parlamento, vyriausybės, teismų ir saugumo, gynybos bei teisėsaugos agentūrų) kūrimui, padėti nedelsiant užtikrinti, kad žiniasklaidos informacija būtų teikiama visoje šalyje, taip pat stiprinti švietimo ir sveikatos apsaugos įstaigų tinklą ir būsto infrastruktūrą, sanitariją bei aprūpinimą vandeniu;

16.   ragina Komisiją greičiau sudaryti delegaciją, kuri pradėtų tinkamai veikti Dilyje;

17.   rekomenduoja į Rytų Timorą siųsti Europos Parlamento ad hoc delegaciją, kuri įvertintų politinę padėtį, išreikštų solidarumą demokratinėms jėgoms ir institucijoms bei vėl pasiūlytų Parlamento pagalbą siekiant demokratinio Rytų Timoro parlamento funkcionavimo;

18.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Rytų Timoro prezidentui, parlamentui ir vyriausybei, ES vyriausiajam įgaliotiniui bendros užsienio ir saugumo politikos klausimais, AKR šalių vyriausybėms, ES valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Australijos ir Indonezijos vyriausybėms, Pietryčių Azijos valstybių asociacijos (ASEAN) generaliniam sekretoriui ir sekretoriatui, JT Generaliniam Sekretoriui, ypatingajam JT Generalinio Sekretoriaus atstovui Rytų Timorui ir JT Saugumo Tarybai.

Teisinė informacija - Privatumo politika