Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B6-0081/2008

Разисквания :

PV 21/02/2008 - 9.2
CRE 21/02/2008 - 9.2

Гласувания :

PV 21/02/2008 - 10.2
CRE 21/02/2008 - 10.2

Приети текстове :


Приети текстове
PDF 272kWORD 50k
Четвъртък, 21 февруари 2008 г. - Страсбург
Беларус
P6_TA(2008)0071RC-B6-0081/2008

Резолюция на Европейския парламент от 21 февруари 2008 г. за Беларус

Европейският парламент,

–   като взе предвид своите предишни резолюции относно положението в Беларус, и по-специално своята резолюция от 6 април 2006 г. относно положението в Беларус след изборите за президент от 19 март 2006 г.(1),

–   като взе предвид декларацията на Комисията от 21 ноември 2006 г. относно готовността на Европейския съюз да поднови своите отношения с Беларус и нейния народ в рамките на европейската политика на добросъседство (ЕПД),

–   като взе предвид своята награда "Сахаров" за свобода на мисълта, която беше присъдена на Асоциацията на журналистите в Беларус на 14 декември 2004 г. и на Александър Милинкевич на 13 декември 2006 г.,

–   като взе предвид член 115, параграф 5 от своя правилник,

A.   като има предвид, че многократно е осъждал неуспешните президентски, парламентарни и местни избори в Беларус;

Б.   като има предвид, че е призовал Комисията и Съвета да направят предложения за оказване на още по-силен натиск върху режима на Лукашенко в рамките на международни организации и поиска да бъде представен пълен пакет от конкретни и целенасочени санкции, които да санкционират сериозно извършителите на потисничество, без да причиняват допълнително страдание на гражданите на Беларус;

В.   като има предвид, че е осъдил по-специално факта, че в Беларус не се обръща внимание и се пренебрегва местната демокрация, която е крайъгълен камък на всяко демократично управление и израз на волята на обикновените хора да постигнат своите истински надежди и очаквания;

Г.   като има предвид, че непрестанният политически и административен натиск, упражняван над неправителствени организации в Беларус, застрашава тяхното съществуване и подкопава тяхната независимост;

Д.   като има предвид, че през януари 2008 г. в Минск се проведоха поредица от протести на предприемачи и че лидерите на тези демонстрации бяха задържани и в много случаи бити;

Е.   като има предвид положителното развитие отбелязано напоследък по отношение на установяването на делегация на Европейската комисия в Минск;

1.  Изразява дълбоко съжаление, че положението на демокрацията, правата на човека и правовата държава в Беларус не се подобрява; подчертава, че продължаващите произволни арести на членове на гражданското общество и опозиционни активисти, по-специално временното задържане на Александър Милинкевич, както и ограничителните мерки, наложени на независимите медии, противоречат на използваната напоследък реторика от правителството на Беларус относно тяхното желание за подобряване на отношенията с Европейския съюз;

2.  Изразява съжаление по повод осъждането на журналиста Александър Здвижков на три години лишаване от свобода, като счита тази наказателна мярка за несправедливо сурова и призовава правителството на Беларус да преразгледа това решение;

3.  Отбелязва неотдавнашното освобождаване на няколко активисти на демократичната опозиция, включително лидерите на младежката организация на Беларуския народен фронт и "Млад фронт";същевременно осъжда ареста на гореспоменатите активисти, които бяха задържани в затвор в продължение на 15 дни и бяха застрашени от изключване от университета, след мирните демонстрации от 16 януари 2008 г. в Минск, отбелязали деня за солидарност с хвърлените в затвора беларуски опозиционни активисти и със семействата на изчезнали видни беларуси;

4.  Настойчиво призовава беларуските власти да освободят незабавно и безусловно оставащия политически затворник, Александър Казулин, както и да прекратят използването на сплашване, тормоз, целеви арести и политически мотивирани съдебни преследвания срещу активистите на демократичната опозиция и на гражданското общество в Беларус;

5.  Приветства неотдавнашното развитие относно споразуменията за установяване на делегация на Комисията в Минск, като положителна стъпка към подновяване на диалога с Европейския съюз; насърчава Комисията да използва изцяло потенциала на откриването на делегацията;

6.  Напомня, че на 21 ноември 2006 г. Европейският съюз изрази своята готовност да поднови своите отношения с Беларус и с нейния народ в рамките на европейската политика на добросъседство, веднага щом правителството на Беларус демонстрира, че зачита демократичните ценности и основните права на беларуския народ;

7.  Подчертава, че за да може да влезе в същински диалог с ЕС, е необходимо Беларус да изпълни оставащите условия, предвидени в неофициалния документ, озаглавен "Какво би могъл да даде Европейският съюз на Беларус", които включват освобождаване на всички политически затворници, премахване на смъртното наказание, гаранции за свобода на медиите и свобода на изразяване, независимост на съдебната система и зачитане на демократичните ценности и на основните права на беларуския народ;

8.  Осъжда факта, че Беларус е единственото страна в Европа, която все още практикува смъртното наказание, което противоречи на европейските ценности;

9.  Настойчиво призовава беларуските власти на отменят Декрет № 70 от 8 февруари 2008 г., чиито разпоредби нарушават правото на образование на гражданите на Беларус чрез създаването на бариери при влизане във висши учебни заведения;

10.  Настойчиво призовава властите на Беларус да прилагат стандартите на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) при организирането на предстоящите парламентарни избори, насрочени за 28 септември 2008 г.; призовава правителството да даде на представители на демократичната опозиция достъп до районните избирателни комисии, да разреши регистрирането на всички кандидати в изборите и на техните наблюдатели, както и да не възпрепятства една всеобхватна и пълна международна мисия за наблюдение на изборите;

11.  Призовава Съвета и Комисията да предприемат следващи мерки за улесняване и либерализиране на визовите процедури за беларуски граждани, тъй като единствено такова действие може да спомогне за постигане на главната цел на политиката на ЕС спрямо Беларус, а именно, демократизирането на тази страна и улесняването и засилването на контактите между народите; настойчиво ги призовава в тази връзка да обмислят възможността за отменяне на таксите за визи за беларуски граждани, влизащи в шенгенска територия, което е единственият начин да се предотврати все по-нарастващата изолация на Беларус и нейните граждани;

12.  Призовава държавите-членки от Шенгенското пространство да използват всички налични средства (разходи за национални визи) да улеснят движението на гражданите на Беларус в рамките на територията на всяка държава-членка;

13.  Призовава Съвета, Комисията и международната общност като цяло, да разширят своята подкрепа за гражданското общество на Беларус и по-специално да увеличат финансовата помощ за независимите медии, неправителствените организации и беларуските студенти, учещи в чужбина; приветства финансовата подкрепа, оказана от Комисията на Европейския хуманитарен университет във Вилнюс (Литва); призовава Съвета и Комисията да обмислят отпускането на финансова помощ за съществуващия проект за създаване на независим беларуски телевизионен канал Belsat;

14.  Изказва своята солидарност с обединената демократична опозиция на Беларус и с лидера на демократичното движение Александър Милинкевич, както и с всички граждани на Беларус, които се стремят към един независима, открита и демократична Беларус, основана на върховенството на закона; насърчава лидерите на опозицията да покажат единство и решителност в предстоящите парламентарни избори;

15.  Изразява съжаление по повод решението на властите на Беларус да откажат многократно входни визи на членове на Европейския парламент и на национални парламентаристи през последните няколко години; призовава властите на Беларус да не създават допълнителни пречки пред делегацията на Европейския парламент за отношения с Беларус да посети страната и натрупа непосредствен опит и наблюдения в Беларус;

16.  Осъжда ограниченията, наложени от беларуските власти спрямо чуждестранни духовни лица, целящи ограничаване на техния достъп до страната за служба към религиозни организации, и призовава беларуските власти да преустановят тези ограничения;

17.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, на Комисията, на парламентите и правителствата на държавите-членки, на генералния секретар на Обединените нации, на Парламентарните асамблеи на ОССЕ и Съвета на Европа, както и на властите на Беларус.

(1) ОВ С 293 Е, 2.12.2006 г., стр. 304.

Правна информация - Политика за поверителност