Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B6-0081/2008

Debates :

PV 21/02/2008 - 9.2
CRE 21/02/2008 - 9.2

Balsojumi :

PV 21/02/2008 - 10.2
CRE 21/02/2008 - 10.2

Pieņemtie teksti :


Pieņemtie teksti
PDF 203kWORD 45k
Ceturtdiena, 2008. gada 21. februāris - Strasbūra
Baltkrievija
P6_TA(2008)0071RC-B6-0081/2008

Eiropas Parlamenta 2008. gada 21. februāra rezolūcija par Baltkrieviju

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā tā iepriekšējās rezolūcijas par situāciju Baltkrievijā, īpaši 2006. gada 6. aprīļa rezolūciju par situāciju Baltkrievijā pēc 2006. gada 19. marta prezidenta vēlēšanām(1),

–   ņemot vērā Eiropas Komisijas 2006. gada 21. novembra deklarāciju par Eiropas Savienības gatavību saistībā ar Eiropas kaimiņattiecību politiku atjaunot attiecības ar Baltkrieviju un tās iedzīvotājiem;

–   ņemot vērā Saharova balvu par domas brīvību, ko 2004. gada 14. decembrī piešķīra Baltkrievijas Žurnālistu apvienībai un 2006. gada 13. decembrī Aleksandram Miļinkēvičam;

–   ņemot vērā Reglamenta 115. panta 5. punktu,

A.   tā kā Eiropas Parlaments ir vairākkārt asi nosodījis neveiksmīgās prezidenta, parlamenta un pašvaldību vēlēšanas Baltkrievijā,

B.   tā kā tas ir aicinājis Padomi un Komisiju iesniegt priekšlikumus, lai starptautiskās organizācijās turpinātu izdarīt spiedienu uz A. Lukašenko režīmu un ir pieprasījis īstenot specifisk un uz mērķi vērstu sankciju kopumu, kas stingri sodītu apspiešanā vainīgās personas, nepasliktinot Baltkrievijas iedzīvotāju situāciju;

C.   tā kā tas ir jo īpaši nosodījis to, ka Baltkrievijā netiek ievērota un tiek ignorēta vietējā demokrātija, kas ir jebkuras demokrātiskas valsts pārvaldes stūrakmens un kas pauž vienkāršo iedzīvotāju vēlmi piepildīt savas patiesākās cerības un vēlmes;

D.   tā kā nepārtrauktais politiskais un administratīvais spiediens uz Baltkrievijas nevalstiskajām organizācijām apdraud šo organizāciju pastāvēšanu un mazina viņu neatkarību;

E.   tā kā 2008. gada janvārī Minskā notika vairākas uzņēmēju rīkotas protesta akcijas un šo demonstrāciju vadītāji tika aizturēti un nereti sisti;

F.   tā kā nesen ir notikuši pozitīvi pavērsieni saistībā ar Eiropas Komisijas delegācijas Minskā atvēršanu,

1.   pauž dziļu nožēlu par to, ka situācija demokrātijas, cilvēktiesību un tiesiskuma jomā Baltkrievijā neuzlabojas; norāda, ka aizvien notiekošie patvaļīgie pilsoniskās sabiedrības locekļu un opozīcijas aktīvistu aresti, īpaši Aleksandra Miļinkēviča pagaidu arests, un neatkarīgo plašsaziņas līdzekļu darbības aizliegums ir pretrunā nesenajiem Baltkrievijas valdības apgalvojumiem par vēlmi uzlabot attiecības ar Eiropas Savienību;

2.   pauž dziļu nožēlu par to, ka žurnālistam Aliaksandr Zdvizhkov ir piespriesti trīs gadi cietumsoda, uzskatot, ka sods ir pārāk bargs, un aicina Baltkrievijas valdību pārskatīt šo lēmumu;

3.   ņem vērā to, ka nesen atbrīvoti vairāki demokrātiskās opozīcijas aktīvisti, tostarp Baltkrievijas Tautas frontes jauniešu kustības un Jaunās frontes (Malady Front) vadītāji, bet nosoda to, ka pēc 2008. gada 16. janvāra Minskā notikušās manifestācijas, kuras mērķis bija demonstrēt solidaritāti ar apcietinājumā esošajiem Baltkrievijas opozīcijas aktīvistiem un bez vēsts pazudušo pazīstamo baltkrievu ģimenēm, šie aktīvisti tika arestēti, 15 dienas atradās apcietinājumā un viņiem draudēja izslēgšana no universitātes;

4.   mudina Baltkrievijas valsts iestādes nekavējoties un bez nosacījumiem atbrīvot vēl neatbrīvoto politieslodzīto Alyaksandr Kazulin un pārtraukt izmantot iebiedēšanu, vajāšanu, mērķtiecīgus arestus un politiski motivētas kriminālvajāšanas pret demokrātiskās opozīcijas aktīvistiem un Baltkrievijas pilsonisko sabiedrību;

5.   atzinīgi vērtē nesenos pavērsienus attiecībā uz nolīgumiem par Eiropas Komisijas delegācijas izveidi Minskā, uzskatot to par pozitīvu soli ceļā uz dialoga ar Eiropas Savienību atjaunošanu; aicina Komisiju pilnībā izmantot visas iespējas, ko piedāvā delegācijas atvēršana;

6.   atgādina, ka Eiropas Savienība 2006. gada 21. novembrī paziņoja par gatavību saistībā ar Eiropas kaimiņattiecību politiku atjaunot attiecības ar Baltkrieviju un tās iedzīvotājiem, tiklīdz Baltkrievijas valdība var pierādīt, ka tā ievēro demokrātiskas vērtības un Baltkrievijas iedzīvotāju pamattiesības;

7.   uzsver, ka, lai varētu iesaistīties vērā ņemamā dialogā ar ES, Baltkrievijai ir jāīsteno atlikušie nosacījumi, kas ietverti neoficiālajā dokumentā "Ko ES var sniegt Baltkrievijai", tostarp jāatbrīvo politieslodzītie, jāaizliedz nāvessods, jānodrošina neatkarīgu plašsaziņas līdzekļu darbība un vārda brīvība, tiesu iestāžu neatkarība un demokrātisko vērtību un Baltkrievijas iedzīvotāju pamattiesību ievērošana;

8.   nosoda to, ka Baltkrievija ir vienīgā valsts Eiropā, kurā vēl aizvien tiek piespriests nāvessods, kas ir pretrunā Eiropas vērtībām;

9.   mudina Baltkrievijas varas iestādes atcelt 2008. gada 8. februāra Dekrētu Nr. 70, kura noteikumi pārkāpj Baltkrievijas iedzīvotāju tiesības uz piekļuvi izglītībai un rada šķēršļus iestāties augstākās izglītības iestādēs;

10.   mudina Baltkrievijas varas iestādes, organizējot 2008. gada 28. septembrī paredzētās parlamenta vēlēšanas, ievērot Eiropas Drošības un Sadarbības Organizācijas (EDSO) standartus; aicina valdību nodrošināt demokrātiskās opozīcijas pārstāvjiem iespēju piedalīties vēlēšanu apgabalu komisijās, ļaut reģistrēties visiem deputātu kandidātiem un novērotājiem un neradīt šķēršļus plašu un pilnīgu starptautisko vēlēšanu novērošanas misiju īstenošanai;

11.   aicina Padomi un Komisiju veikt tālākus pasākumus, lai atvieglotu un liberalizētu vīzu režīmu Baltkrievijas pilsoņiem, jo tikai šāda rīcība var palīdzēt izpildīt galveno ES politikas mērķi saistībā ar Baltkrieviju, proti, atvieglot un veicināt cilvēku savstarpējos kontaktus un panākt valsts demokratizāciju; tādēļ aicina apsvērt iespēju atcelt maksu par vīzu tiem Baltkrievijas pilsoņiem, kas ieceļo Šengenas zonā, jo tas ir vienīgais veids, kā nepieļaut Baltkrievijas un tās iedzīvotāju tālāku izolāciju;

12.   aicina Šengenas zonas dalībvalstis izmantot pieejamos līdzekļus (valsts nodeva par vīzu), lai atvieglotu Baltkrievijas pilsoņu pārvietošanos attiecīgās dalībvalsts teritorijā;

13.   aicina Padomi, Komisiju un starptautisko kopienu sniegt lielāku atbalstu Baltkrievijas pilsoniskajai sabiedrībai un jo īpaši palielināt finansiālo palīdzību neatkarīgajiem plašsaziņas līdzekļiem, nevalstiskajām organizācijām un ārzemēs studējošajiem Baltkrievijas studentiem; atzinīgi vērtē Komisijas finansiālo atbalstu Eiropas Humanitārajai universitātei Viļņā, Lietuvā; aicina Padomi un Komisiju apsvērt iespēju sniegt finansiālu atbalstu tiem pastāvošajiem projektiem, kuru mērķis ir radīt neatkarīgu Baltkrievijas televīzijas kanālu Belsat;

14.   pauž solidaritāti Baltkrievijas demokrātiskajai opozīcijai un šīs kustības līderim Aleksandram Miļinkēvičam, kā arī visiem Baltkrievijas iedzīvotājiem, kuri tiecas pēc neatkarīgas, atvērtas un demokrātiskas Baltkrievijas, kurā valda tiesiskums; aicina opozīcijas vadītājus demonstrēt vienotību un apņēmību gaidāmajās parlamenta vēlēšanās;

15.   nosoda Baltkrievijas varas iestāžu lēmumu ne reizi vien pēdējo gadu laikā nepiešķirt ieceļošanas vīzas Eiropas Parlamenta un dalībvalstu parlamentu deputātiem; aicina Baltkrievijas varas iestādes turpmāk vairs neradīt šķēršļus Eiropas Parlamenta delegācijai attiecībām ar Baltkrieviju apmeklēt valsti un gūt nepastarpinātu pieredzi un novērojumus Baltkrievijā;

16.   nosoda Baltkrievijas varas iestāžu radītos ierobežojumus ārvalstu garīdzniekiem, kuru mērķis ir ierobežot viņu iekļūšanu valstī, lai darbotos reliģiskās organizācijās, un aicina Baltkrievijas varas iestādes atcelt šos ierobežojumus;

17.   uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, dalībvalstu parlamentiem un valdībām, Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāram EDSO Parlamentārajai asamblejai, Eiropas Padomei un Baltkrievijas varas iestādēm.

(1) OV C 293 E, 02.12.2006., 304. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika