Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B6-0081/2008

Dezbateri :

PV 21/02/2008 - 9.2
CRE 21/02/2008 - 9.2

Voturi :

PV 21/02/2008 - 10.2
CRE 21/02/2008 - 10.2

Texte adoptate :


Texte adoptate
PDF 268kWORD 49k
Joi, 21 februarie 2008 - Strasbourg
Belarus
P6_TA(2008)0071RC-B6-0081/2008

Rezoluţia Parlamentului European din 21 februarie 2008 privind Belarus

Parlamentul European,

–   având în vedere rezoluţiile sale anterioare privind situaţia din Belarus, în special rezoluţia sa din 6 aprilie 2006 asupra situaţiei din Belarus după alegerile prezidenţiale din 19 martie 2006(1),

–   având în vedere declaraţia Comisiei din 21 noiembrie 2006 privind disponibilitatea Uniunii Europene de a reînnoi relaţiile sale cu Belarus şi cu poporul acestuia în cadrul Politicii Europene de Vecinătate (PEV),

–   având în vedere faptul că Premiul Sakharov pentru libertatea de gândire a fost acordat în 14 decembrie 2004 Asociaţiei Jurnaliştilor din Belarus şi în 13 decembrie 2006 lui Aleksander Milinkevich,

–   având în vedere articolul 115 alineatul (5) din Regulamentul său de procedură,

A.   întrucât a condamnat în mod repetat eşecul alegerilor prezidenţiale, parlamentare şi locale din Belarus;

B.   întrucât a invitat Consiliul şi Comisia să înainteze propuneri în vederea exercitării unei mai mari presiuni asupra regimului Lukashenko în cadrul organizaţiilor internaţionale şi a solicitat să fie prezentat un pachet integral de sancţiuni specifice şi cu destinaţie precisă, care să îi pedepsească aspru pe autorii actelor de opresiune, fără a spori suferinţele cetăţenilor din Belarus;

C.   întrucât a condamnat în special faptul că democraţia locală - piatra de temelie a oricărei guvernări democratice şi expresia voinţei oamenilor de rând de a-şi îndeplini speranţele şi aşteptările reale - este desconsiderată şi neglijată în Belarus;

D.   întrucât presiunea politică şi administrativă constantă exercitată asupra organizaţiilor neguvernamentale din Belarus pune în pericol existenţa acestora şi le subminează independenţa;

E.   întrucât în ianuarie 2008 au avut loc proteste ale oamenilor de afaceri din Minsk, iar liderii acestor demonstraţii au fost deţinuţi şi adesea bătuţi;

F.   întrucât recent s-au înregistrat evoluţii pozitive în ceea ce priveşte înfiinţarea Delegaţiei Comisiei la Minsk,

1.   îşi manifestă regretul profund faţă de faptul că situaţia democraţiei, a drepturilor omului şi a statului de drept nu dă semne de îmbunătăţire în Belarus; subliniază că seria de arestări arbitrare ale unor membri ai societăţii civile şi ale unor activişti ai opoziţiei, în special privarea temporară de libertate a lui Aleksander Milinkevich, precum şi limitarea libertăţii mass-mediei independente, contrazic discursul recent al guvernului belarus privind dorinţa sa de a-şi îmbunătăţi relaţiile cu Uniunea Europeană;

2.   îşi exprimă regretul faţă de condamnarea jurnalistului Aliaksandr Zdvizhkou la trei ani de închisoare, considerând că sancţiunea este prea aspră şi invită guvernul belarus să reconsidere decizia;

3.   ia notă de eliberarea recentă a numeroşi activişti ai opoziţiei democrate, în special liderii Mişcării Tineret a Frontului Popular Belarus şi ai Frontului Tinerilor (Malady Front) şi condamnă în acelaşi timp arestarea acestor activişti, care au fost deţinuţi 15 zile în închisoare şi exmatriculaţi din universitate ca urmare a demonstraţiilor paşnice organizate la 16 ianuarie 2008 în Minsk pentru a comemora ziua solidarităţii cu activiştii din opoziţia belarusă aflaţi în închisoare şi cu familiile personalităţilor belaruse dispărute;

4.   îndeamnă autorităţile belaruse să elibereze imediat şi necondiţionat ultimul deţinut politic, Alyaksandr Kazulin, şi să înceteze orice act de intimidare sau de hărţuire, orice arestare cu ţintă precisă şi orice acţiuni de urmărire motivate politic la adresa activiştilor opoziţiei democrate şi a societăţii civile din Belarus;

5.   salută evoluţiile recente în ceea ce priveşte acordurile privind înfiinţarea Delegaţiei Comisiei la Minsk ca fiind un progres pozitiv pe calea reînnoirii dialogului cu Uniunea Europeană; încurajează Comisia să utilizeze pe deplin potenţialul pe care îl are înfiinţarea delegaţiei;

6.   reaminteşte că la 21 noiembrie 2006 Uniunea Europeană a declarat este dispusă să-şi reînnoiască relaţiile cu Belarus şi cu poporul acestuia în cadrul (PEV) imediat ce guvernul belarus va demonstra că valorile democratice şi drepturile fundamentale ale poporului belarus sunt respectate;

7.   subliniază că, pentru a se angaja într-un dialog important cu UE, Belarus trebuie să pună în aplicare restul condiţiilor stabilite în documentul neoficial intitulat "Ce ar putea oferi UE Republicii Belarus", printre care se numără eliberarea tuturor deţinuţilor politici, abolirea pedepsei cu moartea, garantarea libertăţii presei şi a libertăţii de exprimare, independenţa sistemului judiciar şi respectarea valorilor democratice şi a drepturilor fundamentale ale poporului belarus;

8.   condamnă faptul că Belarus este ultima ţară din Europa care mai practică pedeapsa cu moartea, ceea ce contravine valorilor europene;

9.   îndeamnă autorităţile belaruse să revoce Decretul nr. 70 din 8 februarie 2008, ale cărui dispoziţii încalcă dreptul la educaţie al cetăţenilor belaruşi prin crearea unor bariere în calea admiterii în instituţiile de învăţământ superior;

10.   îndeamnă autorităţile din Belarus să pună în aplicare normele Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE) cu ocazia organizării viitoarelor alegeri parlamentare, programate pentru 28 septembrie 2008; invită guvernul să permită accesul reprezentanţilor opoziţiei democrate în comisiile electorale locale, să permită înregistrarea tuturor candidaţilor parlamentari şi a observatorilor acestora şi să nu împiedice o misiune internaţională, globală şi completă, de observare a alegerilor;

11.   invită Consiliul şi Comisia să ia măsuri suplimentare pentru facilitarea şi liberalizarea procedurilor de acordare a vizelor pentru cetăţenii din Belarus, deoarece numai o asemenea acţiune poate contribui la realizarea principalului obiectiv al politicii UE în raport cu Belarus, adică facilitarea şi intensificarea contactelor dintre popoare şi democratizarea ţării; le îndeamnă, în acest context, să ia în considerare posibilităţile de eliminare a taxelor de viză pentru cetăţenii din Belarus care intră în spaţiul Schengen, aceasta fiind singura modalitate de a împiedica izolarea din ce în ce mai pronunţată a Belarusului şi a cetăţenilor săi;

12.   invită statele membre din spaţiul Schengen să folosească toate instrumentele care le stau la dispoziţie (taxe de viză naţionale) pentru a facilita mişcarea cetăţenilor din Belarus pe teritoriul fiecărui stat membru;

13.   invită Consiliul şi Comsia, precum şi comunitatea internaţională, în ansamblul ei, să ofere mai mult sprijin societăţii civile din Belarus şi, mai ales, să crească ajutoarele financiare acordate organizaţiilor mass-media independente, organizaţiilor neguvernamentale şi studenţilor din Belarus care studiază în străinătate; salută sprijinul financiar acordat de Comisie Universităţii Europene de Ştiinţe Umaniste din Vilnius (Lituania); invită Consiliul şi Comisia să ia în considerare acordarea unui sprijin financiar proiectului existent care urmăreşte înfiinţarea unui canal de televiziune independent în Belarus, Belsat;

14.   îşi exprimă solidaritatea cu opoziţia democrată unită din Belarus şi cu liderul respectivei mişcări, Alexander Milinkevici, precum şi cu toţi cetăţenii din Belarus care luptă pentru o ţară independentă, deschisă şi democratică, având la bază statul de drept; încurajează liderii opoziţiei să dea dovadă de unitate şi fermitate în cadrul viitoarelor alegeri parlamentare;

15.   deplânge decizia autorităţilor din Belarus de a refuza în repetate rânduri, pe parcursul ultimilor doi ani, acordarea vizelor pentru deputaţii în Parlamentul European şi pentru parlamentarii naţionali; invită autorităţile din Belarus să nu continue să împiedice Delegaţia Parlamentului European pentru relaţiile cu Belarus să viziteze ţara, să facă observaţii directe şi să culeagă informaţii la faţa locului în Belarus;

16.   condamnă restricţiile impuse de autorităţile din Belarus clericilor străini cu scopul de a limita accesul acestora în ţară pentru a participa la activităţile organizaţiilor religioase şi invită autorităţile din Belarus să elimine aceste restricţii;

17.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului, Comisiei, parlamentelor şi guvernelor statelor membre, Secretarului General al Organizaţiei Naţiunilor Unite, Adunărilor Parlamentare ale OSCE şi Consiliului Europei, precum şi autorităţilor din Belarus.

(1) JO C 293 E, 2.12.2006, p. 304.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate