Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2007/0002(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0487/2007

Esitatud tekstid :

A6-0487/2007

Arutelud :

PV 11/03/2008 - 22
CRE 11/03/2008 - 22

Hääletused :

PV 12/03/2008 - 5.2
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0090

Vastuvõetud tekstid
PDF 185kWORD 53k
Kolmapäev, 12. märts 2008 - Strasbourg
Energiastatistika ***I
P6_TA(2008)0090A6-0487/2007
Resolutsioon
 Tekst

Euroopa Parlamendi 12. märtsi 2008. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus energiastatistika kohta (KOM(2006)0850 – C6-0035/2007 – 2007/0002(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2006)0850);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2, mille alusel esitas komisjon ettepaneku Euroopa Parlamendile (C6-0035/2007);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 285 lõiget 1;

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

–   võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit (A6-0487/2007),

1.   kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 12. märtsil 2008. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr .../2008 energiastatistika kohta
P6_TC1-COD(2007)0002

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi esimese lugemise seisukoht lõplikule õigusaktile, määrusele (EÜ) nr ... /2008.)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika