Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2007/0281(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0046/2008

Előterjesztett szövegek :

A6-0046/2008

Viták :

PV 11/03/2008 - 16
CRE 11/03/2008 - 16

Szavazatok :

PV 12/03/2008 - 5.4
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2008)0092

Elfogadott szövegek
PDF 451kWORD 64k
2008. március 12., Szerda - Strasbourg
A mezőgazdasági piacok közös szervezése valamint egyes egyedi rendelkezések a nemzeti tejkvóták vonatkozásában*
P6_TA(2008)0092A6-0046/2008

Az Európai Parlament 2008. március 12-i jogalkotási állásfoglalása a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló 1234/2007/EK rendeletnek (az egységes közös piacszervezésről szóló rendeletnek) a nemzeti tejkvóták tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2007)0802 – C6-0015/2008 – 2007/0281(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2007)0802),

–   tekintettel az EK-Szerződés 37. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0015/2008),

–   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

–   tekintettel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság jelentésére (A6-0046/2008),

1.   jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2.   felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően változtassa meg javaslatát az EK-Szerződés 250. cikkének (2) bekezdésével összhangban;

3.   felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet, ha az általa jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

4.   felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra abban az esetben, ha lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

5.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament állásfoglalását a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Bizottság által javasolt szöveg   A Parlament módosításai
Módosítás: 1
(3) PREAMBULUMBEKEZDÉS
(3)  A Tanács felkérte a Bizottságot, hogy készítsen egy jelentést a piaci kilátásokról, amikor a tej- és tejtermékpiacok közös szervezésének 2003-as reformját teljes mértékben végrehajtották, felmérve a kiegészítő kvóták allokációjának helyénvalóságát.
(3)  A Tanács felkérte a Bizottságot, hogy készítsen jelentést a piaci kilátásokról, amikor a tej- és tejtermékpiacok közös szervezésének 2003-as reformját teljes mértékben végrehajtották, amely jelentés alapján határozatot hoznak.
Módosítás: 2
(4) PREAMBULUMBEKEZDÉS
(4)  Ez a jelentés elkészült és arra a következtetésre jutott, hogy a közösségi és a világpiac jelenlegi és 2014-ig előre jelzett helyzete lehetővé teszi a kvóta 2%-os emelését, elősegítve a Közösségen belül több tej termelését a tejtermékek iránti piaci igények kielégítése érdekében.
(4)  Ez a jelentés elkészült és arra a következtetésre jutott, hogy a közösségi és a világpiac jelenlegi és 2014-ig előre jelzett helyzete lehetővé teheti a kvóta emelését, elősegítve a Közösségen belül több tej termelését a tejtermékek iránti piaci igények kielégítése érdekében.
Módosítás: 3
(4A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)
(4a)  A tejkvótákat uniós szinten nem használják ki.
Módosítás: 4
(4B) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)
(4b)  Az Európai Parlament a takarmány- és élelmiszerárak emelkedéséről szóló 2007. október 25-i állásfoglalásában1 kérte a Bizottságot, hogy mielőbb javasolja a tejkvóták ideiglenes emelését a belső piaci árak stabilizálása érdekében.
__________
1 Ezen a napon elfogadott szövegek, P6_TA(2007)0480.
Módosítás: 5
(4C) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)
(4c)  Az Európai Parlament felkérte a Bizottságot, hogy hozzon létre egy tejalap-átalakítási programot.
Módosítás: 6
(4D) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)
(4d)  Az Európai Unióban a tejtermékek jelenlegi piaci helyzete növekedési lehetőségeket kínál azon termelők számára, akik ezt kívánják, mivel a termelés nem elegendő az állandóan növekvő kereslet kielégítésére.
Módosítás: 7
(5) PREAMBULUMBEKEZDÉS
(5)  Indokolt ezért az 1234/2007/EK rendelet IX. mellékletében szereplő összes tagállami kvóta 2%-os megemelése 2008. április 1-jei hatállyal.
(5)  Indokolt ezért a tagállamoknak megengedni, hogy saját kvótájukat, mint ahogyan az az 1234/2007/EK rendelet IX. mellékletében szerepel, 2008. április 1-i hatállyal a nekik jelenleg kiosztott kvótákon felül 2%-kal önkéntes alapon megemeljék, egyidejűleg elismerve, hogy jelenleg nem minden tagállam használja ki teljesen a neki kiosztott kvótákat és hogy egyes tagállamok a megemelt kvótákat nem fogják kihasználni.
Módosítás: 8
(5A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)
(5a)  A tejkvóták 2008. április 1-jei hatállyal történő megemelése nem teszi lehetővé, hogy a tej és tejtermékek piacának a KAP megfelelő működésének ellenőrzése keretében történő felülvizsgálata eredményeit előre gyanítsuk.
Módosítás: 9
(5B) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)
(5b)  A tejkvóták 2008/2009-es kvótaévben történő megemelése jelenleg nem veszélyezteti az EU tejpiacának stabilitását, és nem csökkenti a kvótáknak a tejpiac stabilizálása és a termelés jövedelmezőségének biztosítása terén betöltött szerepét.
Módosítás: 10
(5C) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)
(5c)  Meg kell vizsgálni a termelői viselkedést is, mivel az Európai Unió különböző tagállamaiban a kvóták jelentős alulteljesítése fordul elő.
Módosítás: 11
(5D) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)
(5d)  További kutatásokat kell végezni a tejpiac fogyasztóinak viselkedéséről, mivel e piac nagyon érzékeny a változásokra. A Bizottságnak haladéktalanul intézkedéseket kellene hoznia annak érdekében, hogy a kutatás bővüljön e területen.
Módosítás: 12
(6A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)
(6a)  A nemzetközi piacok és az Unió számos ágazati piaca az utóbbi hetekben – a termelés növelése nélkül – máris gyengülő tendenciát mutat, amit az árutőzsdék részvényárfolyamainak esése is tükröz. Ezért időszerű meghatározni a kvóták 2%-os növelésének középtávú hatásait.
Módosítás: 13
(6B) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)
(6b)  A tejtermelés döntő jelentőségű az Európai Unió hátrányos helyzetű térségeinek jövedelemtermelése szempontjából, mivel a mezőgazdasági termelésben nagyon gyakran nem állnak rendelkezésre egyenértékű alternatívák. Ezért különös figyelmet kell szentelni a hozzáadott értéket és a regionális tejtermelés fenntarthatóságát befolyásoló kereskedelmi intézkedések konkrét hatásainak, mivel utóbbi elengedhetetlen a mezőgazdasági ágazat számára.
Módosítás: 14
-1. CIKK (új)
78. cikk (1) bekezdés (1234/2007/EK rendelet)
-1. cikk
Az 1234/2007/EK rendelet 78. cikkének (1) bekezdése az alábbi albekezdéssel egészül ki:
"A 2008/2009-es kvótaévben többletilletéket kell fizetni a II. alszakasszal összhangban megállapított nemzeti kvótán felül értékesített tej és tejtermékek után, amennyiben uniós szintű kiegyenlítést követően még mindig többlet áll fenn.".
Módosítás: 15
1. CIKK
Az 1234/2007/EK rendelet IX. mellékletének 1. pontja helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.
A tagállamok kvótáját 2008. április 1-től önkéntes alapon 2%-kal megemelik. Az 1234/2007/EK rendelet IX. mellékletének 1. pontját ennek megfelelően ki kell igazítani.
Módosítás: 16
1A. CIKK (új)
1a. cikk
A Bizottság legkésőbb 2009. január 1-ig előterjeszti a tejkvóták megemelésének gazdasági, szociális és ökológiai hatásairól szóló elemzését, amelyben különösen figyelembe veszi a hegyvidéki térségeket és más, kedvezőtlenebb termelési feltételekkel rendelkező régiókat.
Módosítás: 17
1B. CIKK (új)
1b. cikk
A Bizottság legkésőbb 2009. január 1-ig jelentést terjeszt elő a tejpiac fogyasztóinak viselkedéséről és a tejtermelés sajátos adottságairól a hátrányos helyzetű régiókban.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat