Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2007/0281(CNS)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A6-0046/2008

Testi mressqa :

A6-0046/2008

Dibattiti :

PV 11/03/2008 - 16
CRE 11/03/2008 - 16

Votazzjonijiet :

PV 12/03/2008 - 5.4
Spjegazzjoni tal-votazzjoni
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P6_TA(2008)0092

Testi adottati
PDF 462kWORD 69k
L-Erbgħa, 12 ta' Marzu 2008 - Strasburgu
Organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dispożizzjonijiet speċifiċi (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) *
P6_TA(2008)0092A6-0046/2008

Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Marzu 2008 dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1234/2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) rigward il-kwoti nazzjonali tal-ħalib (COM(2007)0802 – C6-0015/2008 – 2007/0281(CNS))

(Proċedura ta' konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Kunsill (COM(2007)0802),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 37 tat-Trattat KE, skond liema artikolu ġie kkonsultat mill-Kunsill (C6-0015/2008),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 51 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali (A6-0046/2008),

1.  Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif emendata;

2.  Jistieden lill-Kummissjoni sabiex konsegwentement tbiddel il-proposta tagħha, skond l-Artikolu 250(2) tat-Trattat KE;

3.  Jistieden lill-Kunsill sabiex jinfurmah jekk ikollu l-ħsieb li jitbiegħed mit-test approvat mill-Parlament;

4.  Jitlob lill-Kunsill biex jerġa' jikkonsultah jekk ikollu l-ħsieb li jemenda l-proposta tal-Kummissjoni b'mod sustanzjali;

5.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

Test propost mill-Kummissjoni   Emendi tal-Parlament
Emenda 1
PREMESSA 3
(3)  Il-Kunsill talab li l-Kummissjoni twettaq rapport ta' prospettiva dwar is-suq meta kienu ġew implimentati għal kollox ir-riformi ta' l-2003 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-swieq tal-ħalib u l-prodotti tal-ħalib bil-ħsieb li jiġi evalwat jekk l-allokazzjoni ta" kwoti addizzjonali kinitx xierqa.
(3)  Il-Kunsill talab li l-Kummissjoni twettaq rapport ta' prospettiva dwar is-suq meta kienu ġew implimentati għal kollox ir-riformi ta' l-2003 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-swieq tal-ħalib u l-prodotti tal-ħalib, u fuq il-bażi ta' dan ir-rapport għandha tittieħed deċiżjoni.
Emenda 2
PREMESSA 4
(4)  Dan ir-rapport sar u kkonkluda li s-sitwazzjoni attwali tas-swieq tal-Komunità u tad-dinja u s-sitwazzjoni tagħhom prevista għall-perjodu sa" l-2014, jiġġustifikaw żieda addizzjonali ta" 2 % fil-kwota biex iktar ħalib ikun jista" jkun prodott fil-Komunità biex jgħin biex jintlaħqu r-rekwiżiti tas-suq emerġenti għal-prodotti tal-ħalib.
(4)  Dan ir-rapport sar u kkonkluda li s-sitwazzjoni attwali tas-swieq tal-Komunità u tad-dinja u s-sitwazzjoni tagħhom prevista għall-perjodu sa l-2014, jistgħu jiġġustifikaw żieda addizzjonali fil-kwota.
Emenda 3
PREMESSA 4 A (ġdida)
(4a)  Il-kwoti tal-ħalib ma jintużawx biżżejjed fil-livell ta" l-UE.
Emenda 4
PREMESSA 4 B (ġdida)
(4b)  Il-Parlament Ewropew, fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta' Ottubru 2007 dwar prezzijiet ta' l-għalf u ta' l-ikel li qed jogħlew1, talab lill-Kummissjoni biex tipproponi b'urġenza żieda temporanja fil-kwoti tal-ħalib sabiex jiġu stabbilizzati l-prezzijiet fis-suq intern.
__________
1Testi Adottati, P6_TA(2007)0480.
Emenda 5
PREMESSA 4 C (ġdida)
(4c)  Il-Parlament Ewropew talab lill-Kummissjoni sabiex tħejji programm ta" ristrutturazzjoni tal-fondi maħsuba għas-settur tal-ħalib.
Emenda 6
PREMESSA 4 d (ġdida)
(4d)  Is-sitwazzjoni attwali tas-suq tal-prodotti tal-ħalib fl-Unjoni toffri prospettivi ta' tkabbir għall-produtturi li jixtiequ dan, meta wieħed iqis l-insuffiċjenza tal-produzzjoni meta mqabbla mat-talba li dejjem tiżdied.
Emenda 7
PREMESSA 5
(5)  Għalhekk, huwa xieraq li ssir żieda ta" 2 % fil-kwoti ta" l-Istati Membri kollha kif jidher fl-Anness IX għar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 mill-1 ta" April 2008.
(5)  Għalhekk, huwa xieraq li l-Istati Membri ikunu awtorizzati jżidu l-kwoti tagħhom, fuq bażi mhux obbbligatorja, kif jidher fl-Anness IX għar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 bi 2% iktar mill-allokazzjoni kurrenti tagħhom mill-1 ta" April 2008, filwaqt li jkun rikonoxxut li mhux l-Istati Membri kollha bħalissa jużaw l-allokazzjonijiet tagħhom għall-kwoti u li xi Stati Membri mhux se jużaw iż-żieda fil-kwoti.
Emenda 8
PREMESSA 5 A (ġdida)
(5a)  Iż-żieda fil-kwoti tal-ħalib mill-1 ta' April 2008 'l quddiem ma tippermettix li wieħed jistma minn qabel ir-riżultati ta' l-eżami mill-ġdid tas-suq tal-ħalib u tal-prodotti tal-ħalib fil-qafas tal-Kontroll tas-Saħħa tal-Politika Agrikola Komuni.
Emenda 9
PREMESSA 5 B (ġdida)
(5b)  Iż-żieda fil-kwoti tal-ħalib matul is-sena ta' kwota 2008/2009 bħalissa ma tikkostitwixxix theddida għall-istabbilità tas-suq tal-ħalib ta' l-UE u l-kwoti m'għandhomx l-għan li jistabbilizzaw lis-suq tal-ħalib u li jiggarantixxu l-profittabilità tal-produzzjoni.
Emenda 10
PREMESSA 5 C (ġdida)
(5c)  Għandha tiġi wkoll eżaminata l-imġiba tal-produtturi, peress li f'xi Stati Membri ta' l-Unjoni Ewropea il-kwoti qed jintużaw ħafna inqas milli suppost.
Emenda 11
PREMESSA 5 D (ġdida)
(5d)  Hu neċessarju li tiżdied ir-riċerka dwar l-imġiba tal-konsumaturi fis-suq tal-ħalib peress li dan is-suq hu sensittiv ħafna għall-bidliet. Il-Kummissjoni għandha tieħu miżuri immedjatament sabiex tiżdied ir-riċerka f'dan il-qasam.
Emenda 12
PREMESSA 6 A (ġdida)
(6a)  Dawn l-aħħar ġimgħat, it-tendenza tas-swieq internazzjonali u ta' ħafna swieq ta' l-Unjoni, mingħajr żieda fil-produzzjoni, diġà qed turi tnaqqis evidenti fil-kwotazzjonijiet tal-boroż tal-merkanziji. Għalhekk, hu f'waqtu li jiġu determinati l-effetti fuq perjodu ta' żmien medju ta' żieda ta' 2% fil-kwoti.
Emenda 13
PREMESSA 6 B (ġdida)
(6b)  Il-produzzjoni tal-ħalib tokkupa post determinanti fil-ħolqien ta' qligħ fir-reġjuni żvantaġġjati ta' l-Unjoni Ewropea, għaliex ħafna drabi ma jkunx hemm alternattivi ekwivalenti fil-qasam tal-produzzjoni agrikola. Għandha tingħata attenzjoni partikulari wkoll lill-effetti speċifiċi tal-miżuri li għandhom applikazzjoni kummerċjali fuq il-valur miżjud u ż-żamma ta' produzzjoni reġjonali sostenibbli tal-ħalib, li hi essenzjali għas-settur agrikolu.
Emenda 14
ARTIKOLU -1 (ġdid)
Artikolu 78, paragrafu 1, subparagrafu 2a (ġdid) (Regolament (KE) Nru 1234/2007)
Artikolu -1
Fl-Artikolu 78(1) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007, qed jiżdied is-subparagrafu li ġej:
"Għas-sena ta' kwota 2008/09, ser ikun hemm taxxa fuq il-produzzjoni żejda tal-ħalib u ta' prodotti oħra tal-ħalib ikkummerċjalizzati li jaqbżu l-kwota nazzjonali, kif inhu stabbilit bi qbil mas-Sotto-taqsima II jekk, wara li ssir firxa bbilanċjata madwar l-UE, ikun għad baqa" żżejjed.".
Emenda 15
ARTIKOLU 1
Il-Punt 1 ta" l-Anness IX għar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 jinbidel fit-test fl-Anness għal dan ir-Regolament.
Il-kwoti ta' l-Istati Membri jiżdiedu bi 2% fuq bażi volontarja mill-1 ta' April 2008. Il-Punt 1 ta' l-Anness IX għar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 għandu jiġi aġġustat konsegwentement.
Emenda 16
ARTIKOLU 1 A (ġdid)
Artikolu 1a
Il-Kummissjoni, sa mhux aktar tard mill-1 ta' Jannar 2009, għandha tippreżenta analiżi tar-riżultati ekonomiċi, soċjali u ambjentali taż-żieda fil-kwoti tal-ħalib, b'kunsiderazzjoni partikolarment taz-zoni muntanjużi u r-reġjuni l-oħra sottomessi għal kundizzjonijiet ta' produzzjoni komparattivament iktar żvantaġġjati.
Emenda 17
ARTIKOLU 1 B (ġdid)
Artikolu 1b
Il-Kummissjoni, sa mhux aktar tard mill-1 ta' Jannar 2009, għandha tippreżenta rapport dwar l-imġiba tal-konsumaturi fis-suq tal-ħalib kif ukoll dwar l-elementi speċifiċi tal-produzzjoni tal-ħalib fir-reġjuni żvantaġġjati.
Avviż legali - Politika tal-privatezza