Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2007/0281(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0046/2008

Texte depuse :

A6-0046/2008

Dezbateri :

PV 11/03/2008 - 16
CRE 11/03/2008 - 16

Voturi :

PV 12/03/2008 - 5.4
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0092

Texte adoptate
PDF 374kWORD 72k
Miercuri, 12 martie 2008 - Strasbourg
Organizarea comună a piețelor agricole şi dispoziţii specifice pentru anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP)*
P6_TA(2008)0092A6-0046/2008

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 12 martie 2008 referitoare la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice pentru anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) în ceea ce privește cotele naționale de lapte (COM(2007)0802 – C6-0015/2008 – 2007/0281(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2007)0802),

–   având în vedere articolul 37 din Tratatul CE, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C6-0015/2008),

–   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (A6-0046/2008),

1.   aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.   invită Comisia să-și modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 250 alineatul (2) din tratatul CE;

3.   invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

4.   solicită Consiliului să îl consulte din nou, în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea Comisiei;

5.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția Parlamentului.

Text propus de Comisie   Amendamentele Parlamentului
Amendamentul 1
CONSIDERENTUL 3
(3)  Consiliul a solicitat Comisiei să facă un raport privind potențialul pieței de îndată ce reformele din 2003 cu privire la organizarea comună a piețelor de lapte și de produse lactate au fost puse pe deplin în aplicare, pentru a se evalua dacă alocarea de cote suplimentare este oportună.
(3)  Consiliul a solicitat Comisiei să facă un raport privind potențialul pieței de îndată ce reformele din 2003 cu privire la organizarea comună a piețelor de lapte și de produse lactate au fost puse pe deplin în aplicare, urmând ca pe baza acelui raport să se ia o decizie.
Amendamentul 2
CONSIDERENTUL 4
(4)  Prezentul raport a fost întocmit și a concluzionat că situația actuală a pieței comunitare și a celei mondiale, precum și estimările referitoare la situația acestora până în 2014 justifică o creștere suplimentară a cotelor de 2% în vederea facilitării producției de cantități mai mari de lapte în interiorul Comunității și respectării noilor cerințe de piață în materie de produse lactate.
(4)  Prezentul raport a fost întocmit și a concluzionat că situația actuală a pieței comunitare și a celei mondiale, precum și estimările referitoare la situația acestora până în 2014 pot justifica o creștere suplimentară a cotelor în vederea facilitării producției de cantități mai mari de lapte în interiorul Comunității și respectării noilor cerințe de piață în materie de produse lactate.
Amendamentul 3
CONSIDERENTUL 4A (nou)
(4a)  Cotele de lapte nu sunt utilizate integral la nivelul Uniunii Europene.
Amendamentul 4
CONSIDERENTUL 4B(nou)
(4b)  În rezoluția sa din 25 octombrie 2007 privind creșterea prețurilor la furaje și la produsele alimentare1, Parlamentul European a invitat Comisia să prezinte de urgență o propunere privind creșterea pe termen limitat a cotelor de lapte, în vederea stabilizării prețurilor pe piața internă.
__________
1 Texte adoptate, P6_TA(2007)0480.
Amendamentul 5
CONSIDERENTUL 4C (nou)
(4c)  Parlamentul European a solicitat Comisiei elaborarea unui program de restructurare a fondurilor destinate sectorului laptelui.
Amendamentul 6
CONSIDERENTUL 4D (nou)
(4d)  Situația actuală a pieței produselor lactate din Uniunea Europeană oferă perspective de creștere pentru producătorii care doresc acest lucru, deoarece producția nu este suficientă pentru satisfacerea cererii în permanentă creștere.
Amendamentul 7
CONSIDERENTUL 5
(5)  Prin urmare, este necesar să se mărească, cu 2%, cotele tuturor statelor membre prevăzute în anexa IX la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 începând de la 1 aprilie 2008.
(5)  Prin urmare, este necesar să se permită statelor membre să își mărească, cu 2%, dincolo de alocarea actuală, din inițiativă proprie, cotele lor prevăzute în anexa IX la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 începând de la 1 aprilie 2008, recunoscând, în același timp, că nu toate statele membre utilizează integral, în prezent, alocările de cote și că unele state membre nu vor utiliza mărirea cotelor.
Amendamentul 8
CONSIDERENTUL 5A (nou)
(5a)  Creșterea cotelor de lapte, începând cu 1 aprilie 2008, nu permite preconizarea rezultatelor revizuirii pieței laptelui și a produselor lactate, efectuată în cadrul "evaluării stării de sănătate" aferente politicii agricole comune.
Amendamentul 9
CONSIDERENTUL 5B (nou)
(5b)  Creșterea cotelor de lapte în perioada contingentară 2008/2009 nu periclitează în prezent stabilitatea pieței laptelui din Uniune și nici nu diminuează rolul cotelor ca instrument de stabilizare a pieței laptelui și de garantare a rentabilității producției.
Amendamentul 10
CONSIDERENTUL 5C (nou)
(5c)  Ar trebui analizat și comportamentul producătorilor, deoarece unele state membre sunt în situația de sub-realizare a cotelor.
Amendamentul 11
CONSIDERENTUL 5D (nou)
(5d)  Este necesar să se intensifice cercetările privind comportamentul consumatorilor în cadrul pieței laptelui, întrucât această piață este foarte sensibilă la fluctuații. Comisia ar trebui să acționeze în regim de urgență pentru a intensifica cercetările în acest domeniu.
Amendamentul 12
CONSIDERENTUL 6A (nou)
(6a)  În condițiile unei lipsei a excedentului de producție, tendința piețelor internaționale și a multor piețe din UE este, în ultimele săptămâni, către cotații vizibil mai scăzute la bursele de mărfuri. Prin urmare, este indicat să se calculeze efectele pe termen mediu ale unei creșteri cu 2% a cotelor.
Amendamentul 13
CONSIDERENTUL 6B (nou)
(6b)  Ca sursă de venit, producția de lapte este de o importanță decisivă în regiunile defavorizate ale Uniunii Europene, deoarece acolo lipsesc foarte des alternative de o importanță comparabilă în ceea ce privește producția agricolă. De aceea, trebuie să se acorde o atenție specială efectelor specifice ale acestor măsuri privind piața laptelui asupra valorii adăugate și a menținerii unei producții de lapte durabile pe plan regional și esenţiale pentru sectorul agricol.
Amendamentul 14
ARTICOLUL -1 (nou)
Articolul 78 alineatul (1) paragraful 2a (nou) (Regulamentul (CE) nr. 1234/2007)
Articolul -1
În Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, la articolul 78 alineatul (1) se adaugă următorul paragraf:
"Pentru perioada contingentară 2008/2009, se percepe o taxă pe excedent pentru laptele și produsele lactate comercializate peste cota națională stabilită conform subsecțiunii II, în cazul în care, după efectuarea contabilizării la nivel comunitar, reiese în continuare un excedent."
Amendamentul 15
ARTICOLUL 1
Punctul 1 din anexa IX la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 se înlocuiește cu textul din anexa la prezentul regulament.
Cotele statelor membre pot fi mărite, din proprie inițiativă, cu 2% începând cu 1 aprilie 2008. Punctul 1 din anexa IX la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 este adaptat în consecință.
Amendamentul 16
ARTICOLUL 1A (nou)
Articolul 1a
Comisia prezintă, până la cel târziu 1 ianuarie 2009, o analiză privind efectele economice, sociale și ecologice ale creșterii cotelor de lapte, acordându-se atenție în special regiunilor montane și altor regiuni în care există condiții de producție la fel de dificile.
Amendamentul 17
ARTICOLUL 1B (nou)
Articolul 1b
Comisia prezintă, până la cel târziu 1 ianuarie 2009, un raport referitor atât la comportamentul consumatorilor pe piața laptelui, cât și la aspectele specifice ale producției de lapte din regiunile defavorizate.
Aviz juridic - Politica de confidențialitate