Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2007/0281(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0046/2008

Predložena besedila :

A6-0046/2008

Razprave :

PV 11/03/2008 - 16
CRE 11/03/2008 - 16

Glasovanja :

PV 12/03/2008 - 5.4
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2008)0092

Sprejeta besedila
PDF 373kWORD 65k
Sreda, 12. marec 2008 - Strasbourg
Skupna ureditev kmetijskih trgov in posebne določbe ("Uredba o enotni SUT") *
P6_TA(2008)0092A6-0046/2008

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. marca 2008 o predlogu Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1234/2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode ("Uredba o enotni SUT") glede nacionalnih kvot za mleko (KOM(2007)0802 – C6-0015/2008 – 2007/0281(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2007)0802),

–   ob upoštevanju člena 37 Pogodbe ES, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C6-0015/2008),

–   ob upoštevanju člena 51 svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja (A6-0046/2008),

1.   odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.   poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog, v skladu s členom 250(2) Pogodbe ES;

3.   poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je Parlament odobril;

4.   poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti predlog Komisije;

5.   naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija   Spremembe Parlamenta
Sprememba 1
UVODNA IZJAVA 3
(3)  Svet je zahteval, da Komisija izdela poročilo o možnostih na trgu, potem ko se reforme 2003 skupne ureditve trga z mlekom in mlečnimi proizvodi v celoti izvedejo, da se oceni ustreznost dodelitve dodatnih kvot.
(3)  Svet je zahteval, da Komisija izdela poročilo o možnostih na trgu, potem ko se reforme 2003 skupne ureditve trga z mlekom in mlečnimi proizvodi v celoti izvedejo, na podlagi katerega bo sprejeta odločitev.
Sprememba 2
UVODNA IZJAVA 4
(4)  Poročilo je sestavljeno in iz njega se sklepa, da sedanji položaj trga Skupnosti in svetovnega trga ter njun predvideni položaj v obdobju do leta 2014 upravičuje dodatno povečanje kvot za 2 %, da se omogoči proizvodnja večjih količin mleka v Skupnosti za zadostitev novim zahtevam trga po mlečnih proizvodih.
(4)  Poročilo je sestavljeno in iz njega se sklepa, da sedanji položaj trga Skupnosti in svetovnega trga ter njun predvideni položaj v obdobju do leta 2014 lahko upravičita dodatno povečanje kvot, da se omogoči proizvodnja večjih količin mleka v Skupnosti za zadostitev novim zahtevam trga po mlečnih proizvodih.
Sprememba 3
UVODNA IZJAVA 4 A (novo)
(4a)  Na ravni Evropske unije mlečne kvote niso docela izkoriščene.
Sprememba 4
UVODNA IZJAVA 4 B (novo)
(4b)  Evropski parlament je Komisijo v svoji resoluciji z dne 25. oktobra 2007 o rasti cen živil in krme1 pozval, naj čim prej predlaga začasno povečanje mlečnih kvot, da stabilizira cene na notranjem trgu.
__________
1 Sprejeta besedila, P6_TA(2007)0480.
Sprememba 5
UVODNA IZJAVA 4 c (novo)
(4c)  Evropski parlament pozval Komisijo, naj izdela program prestrukturiranja sklada za mleko.
Sprememba 6
UVODNA IZJAVA 4 d (novo)
(4d)  Trenutne razmere na trgu z mlečnimi proizvodi v Evropski uniji obetajo zainteresiranim proizvajalcem možnost za rast, saj je proizvodnja glede na povpraševanje vse bolj nezadostna.
Sprememba 7
UVODNA IZJAVA 5
(5)  Zato je ustrezno, da se od 1. aprila 2008 za 2 % povečajo kvote vseh držav članic, kot je prikazano v Prilogi IX Uredbe (ES) št. 1234/2007.
(5)  Zato je primerno dovoliti državam članicam, da od 1. aprila 2008 prostovoljno povečajo dodeljene kvote za 2 %, kot je prikazano v Prilogi IX k Uredbi (ES) št. 1234/2007, ob ugotovitvi, da kvot trenutno ne izkoriščajo v celoti vse države članice in da nekatere povečanja kvot ne bodo uporabile.
Sprememba 8
UVODNA IZJAVA 5 A (novo)
(5a)  Povečanje mlečnih kvot od 1. aprila 2008 ne posega v rezultate pregleda trga z mlekom in mlečnimi izdelki v okviru sistematskega pregleda skupne kmetijske politike.
Sprememba 9
UVODNA IZJAVA 5 B (novo)
(5b)  Povečanje mlečnih kvot v kvotnem letu 2008/2009 trenutno ne ogroža stabilnosti trga z mlekom v Uniji in ne znižuje pomena kvot za stabilizacijo trga z mlekom ter za zagotavljanje donosnosti proizvodnje.
Sprememba 10
UVODNA IZJAVA 5 c (novo)
(5c)  Koristno bi bilo preučiti tudi odnos proizvajalcev, saj je izkoriščenost kvot v več državah članicah zelo nizka.
Sprememba 11
UVODNA IZJAVA 5 d (novo)
(5d)  Treba bi bilo bolje preučiti vedenje potrošnikov na trgu mleka, saj je ta zelo občutljiv na spremembe. Komisija bi morala takoj sprejeti ukrepe za okrepitev raziskav na tem področju.
Sprememba 12
UVODNA IZJAVA 6 A (novo)
(6a)  Na mednarodnih trgih in številnih trgih Unije se je v preteklih tednih že brez povečanja proizvodnje pokazal močan upad tržne cene na blagovni borzi. Zato je primerno določiti srednjeročne učinke dvoodstotnega povečanja kvot.
Sprememba 13
UVODNA IZJAVA 6 A (novo)
(6a)  Proizvodnja mleka je za ustvarjanje dohodka v zapostavljenih področjih Unije odločilnega pomena, saj v kmetijski proizvodnji pogosto ni enakovrednih alternativ. Zato je treba nameniti večjo pozornost posebnim učinkom tržno delujočih ukrepov na dodano vrednost in ohranitev trajne regionalne proizvodnje mleka, ki je bistvena za kmetijski sektor.
Sprememba 14
ČLEN - 1 (novo)
Člen 78, odstavek 1, pododstavek 2 a (novo) (Uredba (ES) št.° 1234/2007)
Člen -1
V členu 78(1) Uredbe (ES) št. 1234/2007 se doda naslednji pododstavek:
"Za kvotno leto 2008/09 se za mleko in druge mlečne izdelke, ki se dajejo na trg in presegajo nacionalno kvoto, kakor je določena v skladu s pododdelkom II, plača dajatev na presežek, če ta po izravnavi v vsej EU še obstaja."
Sprememba 15
ČLEN 1
Točka 1 Priloge IX k Uredbi (ES) št. 1234/2007 se nadomesti z besedilom Priloge k tej uredbi.
Kvote držav članic se od 1. aprila 2008 na prostovoljni osnovi povečajo za 2 %. Točka 1 Priloge IX k Uredbi (ES) št. 1234/2007 se ustrezno prilagodi.
Sprememba 16
ČLEN 1 A (novo)
Člen 1a
Komisija najkasneje do 1. januarja 2009 predloži analizo gospodarskih, socialnih in ekoloških učinkov povečanja mlečnih kvot, v kateri so še posebej upoštevane gorske in druge regije s primerljivo težkimi pogoji proizvodnje.
Sprememba 17
ČLEN 1 B (novo)
Člen 1b
Komisija najkasneje do 1. januarja 2009 predloži poročilo o vedenju potrošnikov na trgu z mlekom ter o posebnostih mlečne proizvodnje v zapostavljenih regijah.
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov