Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/0116(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0027/2008

Внесени текстове :

A6-0027/2008

Разисквания :

PV 12/03/2008 - 16
CRE 12/03/2008 - 16

Гласувания :

PV 13/03/2008 - 4.3
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0098

Приети текстове
PDF 279kWORD 35k
Четвъртък, 13 март 2008 г. - Страсбург
Научноизследователска и развойна програма, насочена към подобряване качеството на живот на възрастните хора чрез използване на нови информационни и комуникационни технологии ***I
P6_TA(2008)0098A6-0027/2008
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 март 2008 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за участието на Общността в научноизследователска и развойна програма, насочена към подобряване качеството на живот на възрастните хора чрез използване на новите информационни и комуникационни технологии (ИКТ), предприета от няколко държави-членки. (COM(2007)0329 – C6-0178/2007 – 2007/0116(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2007)0329),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и членове 169 и 172, параграф 2 от Договора за ЕО, съгласно които предложението е внесено от Комисията (C6-0178/2007),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика и становището на Комисията по правата на жените и равенството между половете (A6-0027/2008),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.


Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 13 март 2008 г. с оглед приемането на Решение № …/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за участието на Общността в научноизследователска и развойна програма, предприета от няколко държави-членки, насочена към подобряване качеството на живот на възрастните хора чрез използване на нови информационни и комуникационни технологии
P6_TC1-COD(2007)0116

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента на първо четене съответства на окончателния законодателен акт, Решение № …/2008/ЕО.)

Правна информация - Политика за поверителност