Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2007/0116(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0027/2008

Indgivne tekster :

A6-0027/2008

Forhandlinger :

PV 12/03/2008 - 16
CRE 12/03/2008 - 16

Afstemninger :

PV 13/03/2008 - 4.3
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0098

Vedtagne tekster
PDF 11kWORD 31k
Torsdag den 13. marts 2008 - Strasbourg
Fællesskabets deltagelse i et forsknings- og udviklingsprogram, der har til formål at forbedre ældres livskvalitet gennem brug af ny ikt ***I
P6_TA(2008)0098A6-0027/2008
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 13. marts 2008 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om Fællesskabets deltagelse i et forsknings- og udviklingsprogram, der har til formål at forbedre ældres livskvalitet gennem brug af ny informations- og kommunikationsteknologi (ikt), og som gennemføres af en række forskellige medlemsstater (KOM(2007)0329 - C6-0178/2007 - 2007/0116(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2007)0329),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 169 og 172, stk. 2, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0178/2007),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

-   der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelse fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A6-0027/2008),

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.   anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.


Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. .../2008/EF af 13. marts 2008 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om Fællesskabets deltagelse i et forsknings- og udviklingsprogram, der har til formål at forbedre ældres livskvalitet gennem brug af ny informations- og kommunikationsteknologi (ikt), og som gennemføres af en række forskellige medlemsstater
P6_TC1-COD(2007)0116

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning ved førstebehandlingen til den endelige retsakt, afgørelse nr. .../2008/EF).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik