Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2007/0116(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0027/2008

Ingediende teksten :

A6-0027/2008

Debatten :

PV 12/03/2008 - 16
CRE 12/03/2008 - 16

Stemmingen :

PV 13/03/2008 - 4.3
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2008)0098

Aangenomen teksten
PDF 195kWORD 36k
Donderdag 13 maart 2008 - Straatsburg
Verbetering van de levenskwaliteit van ouderen door middel van ICT ***I
P6_TA(2008)0098A6-0027/2008
Resolutie
 Tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 13 maart 2008 over het voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad over de deelneming van de Gemeenschap aan een onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma dat de levenskwaliteit van ouderen beoogt te verbeteren door middel van het gebruik van nieuwe informatie en communicatietechnologieën (ICT), dat door verschillende lidstaten is opgezet (COM(2007)0329 – C6-0178/2007 – 2007/0116(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2007)0329),

–   gelet op artikel 251, lid 2 en de artikelen 169 en 172, lid 2 van het EG­Verdrag, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0178/2007),

–   gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie en het advies van de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid (A6-0027/2008),

1.   hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2.   verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.   verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 13 maart 2008 met het oog op de aanneming van Beschikking nr. .../2008/EG van het Europees Parlement en de Raad over de deelneming van de Gemeenschap aan een door verscheidene lidstaten opgezette onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma dat de levenskwaliteit van ouderen beoogt te verbeteren door middel van het gebruik van nieuwe informatie en communicatietechnologieën
P6_TC1-COD(2007)0116

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement in eerste lezing overeen met het definitieve wetsbesluit: Beschikking nr. .../2008/EG.)

Juridische mededeling - Privacybeleid