Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/0116(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0027/2008

Predkladané texty :

A6-0027/2008

Rozpravy :

PV 12/03/2008 - 16
CRE 12/03/2008 - 16

Hlasovanie :

PV 13/03/2008 - 4.3
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0098

Prijaté texty
PDF 354kWORD 73k
Štvrtok, 13. marca 2008 - Štrasburg
Zvýšenie kvality života starších ľudí ***I
P6_TA(2008)0098A6-0027/2008
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. marca 2008 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o účasti Spoločenstva na programe výskumu a vývoja zameraného na zvýšenie kvality života starších ľudí využívaním nových informačných a komunikačných technológií (IKT) uskutočňovanom niekoľkými členskými štátmi (KOM(2007)0329 – C6-0178/2007 – 2007/0116(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2007)0329),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2, článok 169 a článok 172 ods. 2 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0178/2007),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanovisko Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A6-0027/2008),

1.   schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.   žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 13. marca 2008 na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. …/2008/ES o účasti Spoločenstva na programe výskumu a vývoja uskutočňovanom niekoľkými členskými štátmi, ktorý je zameraný na zvýšenie kvality života starších ľudí prostredníctvom využívania nových informačných a komunikačných technológií
P6_TC1-COD(2007)0116

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní zodpovedá konečnému zneniu legislatívneho aktu, rozhodnutiu č. .../2008/ES.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia