Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2007/0023(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0030/2008

Predložena besedila :

A6-0030/2008

Razprave :

PV 12/03/2008 - 17
CRE 12/03/2008 - 17

Glasovanja :

PV 13/03/2008 - 4.4
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2008)0099

Sprejeta besedila
PDF 493kWORD 120k
Četrtek, 13. marec 2008 - Strasbourg
Obdavčitev neosvinčenega bencina in plinskega olja *
P6_TA(2008)0099A6-0030/2008

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. marca 2008 o predlogu Direktive Sveta o spremembi Direktive 2003/96/ES glede prilagoditve posebnih davčnih ureditev za plinsko olje, ki se uporablja kot pogonsko gorivo za komercialne namene, in usklajevanja obdavčitve neosvinčenega bencina in plinskega olja, ki se uporabljata kot pogonsko gorivo (KOM(2007)0052 – C6-0109/2007 – 2007/0023(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2007)0052),

–   ob upoštevanju člena 93 Pogodbe ES, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C6-0109/2007),

–   ob upoštevanju člena 51 svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A6-0030/2008),

1.   odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.   poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog, na podlagi člena 250(2) Pogodbe ES;

3.   poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je Parlament odobril;

4.   poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti predlog Komisije;

5.   naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija   Spremembe Parlamenta
Sprememba 1
UVODNA IZJAVA 4
(4)  Medtem ko gorivo zavzema velik delež tekočih stroškov v cestnem prevozu blaga, lahko opazimo velike razlike na ravni obdavčitev, ki jih uporabljajo države članice za plinsko olje. Te razlike povzročajo bencinski turizem in izkrivljanje konkurence. Povečano približevanje ravni obdavčitve na ravni Skupnosti, ki velja za plinsko olje za komercialne namene, bi učinkovito odpravilo vprašanje nelojalne konkurence in bi sčasoma omogočilo boljše delovanje notranjega trga ter zmanjšalo škodo za okolje.
(4)  Medtem ko gorivo zavzema velik delež tekočih stroškov v cestnem prevozu blaga, lahko opazimo velike razlike na ravni obdavčitev, ki jih uporabljajo države članice za plinsko olje. Te razlike lahko v obmejnih regijah povzročajo bencinski turizem in izkrivljanje konkurence. Povečano približevanje ravni obdavčitve na ravni Skupnosti, ki velja za plinsko olje za komercialne namene, bi učinkovito odpravilo vprašanje nelojalne konkurence in bi sčasoma omogočilo boljše delovanje notranjega trga ter zmanjšalo škodo za okolje. Pri približevanju trošarinskih stopenj je treba upoštevati tudi vpliv na inflacijo in potrebo po povečanju konkurenčnosti Evropske unije. Usklajevanje trošarinskih stopenj za neosvinčen bencin in plinsko olje ne sme privesti do nesorazmernih zahtev za tiste države članice, ki sicer imajo strogo davčno politiko in so močno zavezane k boju ukrepom zoper inflacijo.
Predlog spremembe 28
UVODNA IZJAVA 5
(5)  Ocena učinka, ki jo je opravila Komisija, je pokazala, da je najboljši način za dosego povečanega približevanja ravni obdavčitve plinskega olja za komercialne namene zvišanje najnižje ravni za plinsko olje za komercialne namene, pod pogojem, da združuje zmanjšanje izkrivljanja konkurence in povzroča bencinski turizem ter tudi celotno porabo. Zato je primerno, da se po letu 2012 zagotovi enaka najnižja raven obdavčitve za plinsko olje in raven obdavčitve, ki velja za neosvinčeni bencin, saj sta ti vrsti goriva podobno škodljivi za okolje. Po letu 2014 mora biti najnižja raven obdavčitve 380 EUR na 1 000 litrov, da bi prispevali k ohranitvi realne stalne najnižje ravni in zmanjšali nadaljnje izkrivljanje konkurence ter škodo za okolje.
(5)  Ocena učinka, ki jo je opravila Komisija, je pokazala, da je najboljši način za dosego povečanega približevanja ravni obdavčitve plinskega olja za komercialne namene zvišanje najnižje ravni za plinsko olje za komercialne namene, pod pogojem, da združuje zmanjšanje izkrivljanja konkurence in povzroča bencinski turizem ter tudi celotno porabo. Zato je primerno, da se po letu 2012 zagotovi enaka najnižja raven obdavčitve za plinsko olje in raven obdavčitve, ki velja za neosvinčeni bencin, saj sta ti vrsti goriva podobno škodljivi za okolje. Po letu 2015 mora biti najnižja raven obdavčitve 359 EUR na 1 000 litrov, da bi prispevali k ohranitvi realne stalne najnižje ravni in zmanjšali nadaljnje izkrivljanje konkurence ter škodo za okolje.
Sprememba 2
UVODNA IZJAVA 6
(6)  Na tej stopnji se zdi z okoljskega vidika primerno določiti enake najnižje ravni obdavčitve za neosvinčeni bencin in plinsko olje. Veljavnih razlogov za določitev nacionalnih ravni obdavčitve za plinsko olje za nekomercialne namene in neosvinčeni bencin pod nacionalno ravnijo, ki velja za plinsko olje za komercialne namene, ni. Državam članicam, ki razlikujejo med komercialno in nekomercialno uporabo plinskega olja, ki se uporablja kot pogonsko gorivo, je zato treba pojasniti, da nacionalna raven obdavčitve za nekomercialno plinsko olje, ki se uporablja kot pogonsko gorivo, ne sme biti nižja od nacionalne ravni, ki jo uporablja država članica za komercialno plinsko olje. Enako mora veljati za neosvinčeni bencin in plinsko olje za komercialne namene, ki se uporablja kot pogonsko gorivo.
(6)  Na tej stopnji se zdi z okoljskega vidika primerno določiti enake najnižje ravni obdavčitve za neosvinčeni bencin in plinsko olje. Veljavnih razlogov za določitev nacionalnih ravni obdavčitve za plinsko olje za nekomercialne namene in neosvinčeni bencin pod nacionalno ravnijo, ki velja za plinsko olje za komercialne namene, ni. Državam članicam, ki razlikujejo med komercialno in nekomercialno uporabo plinskega olja, ki se uporablja kot pogonsko gorivo, je zato treba pojasniti, da nacionalna raven obdavčitve za nekomercialno plinsko olje, ki se uporablja kot pogonsko gorivo, ne sme biti nižja od nacionalne ravni, ki jo uporablja država članica za komercialno plinsko olje, vendar to ne sme povzročiti negativnih posledic za uporabnika nekomercialnega plinskega olja. Enako mora veljati za neosvinčeni bencin in plinsko olje za komercialne namene, ki se uporablja kot pogonsko gorivo.
Sprememba 3
UVODNA IZJAVA 6 A (novo)
(6a)  Države članice, ki izkoristijo prehodna obdobja, na žalost ponavadi ne sprejmejo ukrepov za doseganje minimalnih standardov trošarinskih stopenj, kar je v nasprotju z njihovimi zavezami. Vsakršno samodejno podaljšanje prehodnega obdobja je zato popolnoma nesprejemljivo. Komisija leta 2010 poroča, do kakšne mere so države članice, ki se bližajo koncu prehodnega obdobja, izpolnile svoje obveznosti.
Sprememba 4
UVODNA IZJAVA 6 B (novo)
(6a)  Za zagotovitev skladnosti Direktive 2003/96/ES s skupno prometno politiko in za preprečevanje možnega izkrivljanja konkurence na trgih prevoza blaga, je treba spremeniti opredelitev plinskega olja kot pogonskega goriva. Opredelitev komercialne uporabe se nanaša na cestni prevoz blaga, ki ga izvajajo vozila z najvišjo dovoljeno bruto skupno težo, ki ni manjša od 3,5 tone.
Sprememba 5
UVODNA IZJAVA 7
(7)  Nekaterim državam članicam so bila odobrena prehodna obdobja, da bi se brez težav prilagodile na ravni obdavčitve iz Direktive 2003/96/ES. Zaradi enakih razlogov je treba ta prehodna obdobja dopolniti glede na to direktivo.
(7)  Nekaterim državam članicam so bila odobrena prehodna obdobja, da bi se brez težav prilagodile na ravni obdavčitve iz Direktive 2003/96/ES. Za nekatere od teh držav članic je treba ta prehodna obdobja dopolniti glede na to direktivo.
Sprememba 6
UVODNA IZJAVA 10
(10)  Možnost držav članic, da določijo znižano stopnjo za plinsko olje za komercialne namene pod nacionalno ravnijo, uveljavljeno 1. januarja 2003, pri uvedbi ali uporabi sistema dajatev za uporabo cest, kar povzroča v splošnem enako skupno davčno obremenitev, je treba razširiti. V ta namen in na podlagi izkušenj je primerno, da se zahteve, na podlagi katere mora biti nacionalna raven obdavčitve za plinsko olje, ki se uporablja kot pogonsko sredstvo, uveljavljena 1. januarja 2003, najmanj dvakrat višja od najnižje ravni obdavčitve, ki se uporablja 1. januarja 2004, ne ohrani.
(10)  Možnost držav članic, da določijo znižano stopnjo za plinsko olje za komercialne namene pri uvedbi ali uporabi sistema dajatev za uporabo cest, kar povzroča v splošnem enako skupno davčno obremenitev, je treba razširiti. Državam članicam je tudi treba omogočiti, da spodbujajo uporabo nefosilnih goriv in goriv z nizko vsebnostjo ogljika, in sicer z davčnimi spodbudami in programi za zagotavljanje določenega obsega porabe teh goriv. V ta namen in na podlagi izkušenj je primerno, da se zahteve, na podlagi katere mora biti nacionalna raven obdavčitve za plinsko olje, ki se uporablja kot pogonsko sredstvo, uveljavljena 1. januarja 2003, najmanj dvakrat višja od najnižje ravni obdavčitve, ki se uporablja 1. januarja 2004, ne ohrani.
Sprememba 7
UVODNA IZJAVA 10 A (novo)
(10a)  Ob upoštevanju načela subsidiarnosti se države članice, ki imajo zaradi izvajanja te direktive dodatne prihodke, spodbuja, da tako pridobljena sredstva vlagajo predvsem v infrastrukturo, biogoriva in nove okoljske ukrepe za zmanjšanje emisij CO2.
Sprememba 8
ČLEN 1, TOČKA 1, TOČKA (A)
Člen 7, odstavek 1 (Direktiva 2003/96/ES)
1.  S 1. januarjem 2004, 1. januarjem 2010, 1. januarjem 2012 in 1. januarjem 2014 se najnižje ravni obdavčitve za pogonska goriva določijo, kot je navedeno v preglednici A Priloge I.
1.  S 1. januarjem 2004, 1. januarjem 2010, 1. januarjem 2012 in 1. januarjem 2015 se najnižje ravni obdavčitve za pogonska goriva določijo, kot je navedeno v preglednici A Priloge I.
Sprememba 9
ČLEN 1, TOČKA 1, TOČKA (A)
Člen 7, odstavek 2, pododstavek 1 (Direktiva 2003/96/ES)
2.  Države članice lahko razlikujejo med komercialno in nekomercialno uporabo plinskega olja, ki se uporablja kot pogonsko gorivo, če upoštevajo najnižje ravni Skupnosti in če stopnja za plinsko olje, ki se kot pogonsko gorivo uporablja v komercialne namene, ni nižja od nacionalne ravni obdavčitve, ki je v veljavi 1. januarja 2003.
2.  Države članice lahko razlikujejo med komercialno in nekomercialno uporabo plinskega olja, ki se uporablja kot pogonsko gorivo, če upoštevajo najnižje ravni Skupnosti.
Sprememba 10
ČLEN 1, TOČKA 1, TOČKA (AA) (novo)
Člen 7, odstavek 3, točka (a) (Direktiva 2003/96/ES)
(aa)  Odstavek 3(a) se nadomesti z naslednjim besedilom:
"(a) prevoz blaga poklicno ali za lastne potrebe z motornimi vozili ali tovornjaki s prikolico, namenjenimi izključno cestnemu prevozu blaga ter z najvišjo dovoljeno bruto skupno težo, ki ni manjša od 3,5 tone;"
Sprememba 11
ČLEN 1, TOČKA 1, TOČKA (B)
Člen 7, odstavek 4 (Direktiva 2003/96/ES)
4.  Države članice, ki uporabijo ali uvedejo sistem dajatev za uporabo cest za motorna vozila, ki uporabljajo plinsko olje za komercialne namene iz odstavka 3, lahko uporabijo znižano davčno stopnjo za plinsko olje, ki je nižja od nacionalne ravni obdavčitve, veljavne 1. januarja 2003, vse dokler skupna davčna obremenitev ostane v splošnem enaka in pod pogojem, da je upoštevana najnižja raven obdavčitve Skupnosti.
4.  Države članice lahko uporabijo ali uvedejo sistem dajatev za uporabo cest za motorna vozila, ki uporabljajo plinsko olje za komercialne namene iz odstavka 3, pod pogojem, da je upoštevana najnižja raven obdavčitve Skupnosti.
Sprememba 12
ČLEN 1, TOČKA 1, TOČKA (C)
Člen 7, odstavek 5, pododstavek 2 (Direktiva 2003/96/ES)
Komisija v zvezi z mehanizmi iz prvega pododstavka določi splošna pravila, v skladu s postopkom iz člena 27(2)."
Najpozneje do ...* Komisija v zvezi z mehanizmi iz prvega pododstavka določi splošna pravila, v skladu s postopkom iz člena 27(2)."
_____________
*Šest mesecev po začetku veljavnosti te direktive.
Sprememba 13
ČLEN 1, TOČKA 2
Člen 18 (Direktiva 2003/96/ES)
(2)  Člen 18 se spremeni:
(2)  Člen 18 se spremeni:
(a)  V odstavku 3 se prvi stavek nadomesti z naslednjim:
(a)  V odstavku 3 se prvi stavek črta.
"Kraljevina Španija lahko uporabi prehodno obdobje do 1. januarja 2007 za prilagoditev nacionalne ravni obdavčitve za plinsko olje za pogonske namene novi najnižji ravni 302 EUR, ki se do 1. januarja 2012 poveča na 330 EUR, do 1. januarja 2014 na 359 EUR in do 1. januarja 2016 na 380 EUR."
(b)  V odstavku 4 se prvi stavek nadomesti z naslednjim:
(b)  V odstavku 4 se prvi stavek črta.
"Republika Avstrija lahko uporabi prehodno obdobje do 1. januarja 2007 za prilagoditev nacionalne ravni obdavčitve za plinsko olje za pogonske namene novi najnižji ravni 302 EUR, ki se do 1. januarja 2012 poveča na 330 EUR, do 1. januarja 2014 na 359 EUR in do 1. januarja 2016 na 380 EUR."
(c)  V odstavku 5 se prvi stavek nadomesti z naslednjim:
(c)  V odstavku 5 se prvi stavek črta.
"Kraljevina Belgija lahko uporabi prehodno obdobje do 1. januarja 2007 za prilagoditev nacionalne ravni obdavčitve za plinsko olje za pogonske namene novi najnižji ravni 302 EUR, ki se do 1. januarja 2012 poveča na 330 EUR, do 1. januarja 2014 na 359 EUR in do 1. januarja 2016 na 380 EUR."
(d)  V odstavku 6 se prvi stavek nadomesti z naslednjim:
(d)  V odstavku 6 se prvi stavek črta.
"Veliko vojvodstvo Luksemburg lahko uporabi prehodno obdobje do 1. januarja 2009 za prilagoditev nacionalne ravni obdavčitve za plinsko olje za pogonske namene novi najnižji ravni 302 EUR, ki se do 1. januarja 2012 poveča na 330 EUR, do 1. januarja 2014 na 359 EUR in do 1. januarja 2016 na 380 EUR."
(e)  V drugem pododstavku odstavka 7 se prvi stavek nadomesti z naslednjim:
(e)  V drugem pododstavku odstavka 7 se prvi stavek črta.
"Republika Portugalska lahko uporabi prehodno obdobje do 1. januarja 2009 za prilagoditev nacionalne ravni obdavčitve za plinsko olje za pogonske namene novi najnižji ravni 302 EUR, ki se do 1. januarja 2012 poveča na 330 EUR, do 1. januarja 2014 na 359 EUR in do 1. januarja 2016 na 380 EUR."
(f)  V tretjem pododstavku odstavka 8 se prvi stavek nadomesti z naslednjim:
(f)  V tretjem pododstavku odstavka 8 se prvi stavek črta.
"Helenska republika lahko uporabi prehodno obdobje do 1. januarja 2010 za prilagoditev nacionalne ravni obdavčitve za plinsko olje za pogonske namene novi najnižji ravni 302 EUR, ki se do 1. januarja 2012 poveča na 330 EUR, do 1. januarja 2014 na 359 EUR in do 1. januarja 2016 na 380 EUR."
Sprememba 14
ČLEN 1, TOČKA 3, TOČKA (A)
Člen 18a, odstavek 5, pododstavek 1, prvi stavek (Direktiva 2003/96/ES)
(a)  V odstavku 5 se prvi stavek nadomesti z naslednjim:
"Republika Latvija lahko uporabi prehodno obdobje do 1. januarja 2011 za prilagoditev nacionalne ravni obdavčitve za plinsko olje in kerozin za pogonske namene novi najnižji ravni 302 EUR na 1 000 litrov, ki se do 1. januarja 2013 poveča na 330 EUR, ter za plinsko olje, ki se uporablja kot pogonsko gorivo, do 1. januarja 2015 za povečanje na 359 EUR in do 1. januarja 2017 na 380 EUR."
(a)  V odstavku 5 se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:
"5. Republika Latvija lahko uporabi prehodno obdobje do 1. januarja 2012 za prilagoditev nacionalne ravni obdavčitve za plinsko olje in kerozin za pogonske namene novi najnižji ravni 302 EUR na 1 000 litrov, ki se do 1. januarja 2013 poveča na 330 EUR, ter za plinsko olje, ki se uporablja kot pogonsko gorivo, do 1. januarja 2016 za povečanje na 359 EUR. Vendar raven obdavčitve za plinsko olje in kerozin ne sme biti nižja od 245 EUR na 1 000 litrov od 1. maja 2004 in ne nižja od 274 EUR na 1 000 litrov od 1. januarja 2008."
Sprememba 15
ČLEN 1, TOČKA 3, TOČKA (B)
Člen 18a, odstavek 6, pododstavek 1, prvi stavek (Direktiva 2003/96/ES)
(b)  V odstavku 6 se prvi stavek nadomesti z naslednjim:
"Republika Litva lahko uporabi prehodno obdobje do 1. januarja 2011 za prilagoditev nacionalne ravni obdavčitve za plinsko olje in kerozin za pogonske namene novi najnižji ravni 302 EUR na 1 000 litrov, ki se do 1. januarja 2013 poveča na 330 EUR, ter za plinsko olje, ki se uporablja kot pogonsko gorivo, do 1. januarja 2015 za povečanje na 359 EUR in do 1. januarja 2017 na 380 EUR."
(b)  V odstavku 6 se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:
"6. Republika Litva lahko uporabi prehodno obdobje do 1. januarja 2012 za prilagoditev nacionalne ravni obdavčitve za plinsko olje in kerozin za pogonske namene novi najnižji ravni 302 EUR na 1 000 litrov, ki se do 1. januarja 2013 poveča na 330 EUR, ter za plinsko olje, ki se uporablja kot pogonsko gorivo, do 1. januarja 2016 za povečanje na 359 EUR. Vendar raven obdavčitve za plinsko olje in kerozin ne sme biti nižja od 245 EUR na 1 000 litrov od 1. maja 2004 in ne nižja od 274 EUR na 1 000 litrov od 1. januarja 2008."
Sprememba 16
ČLEN 1, TOČKA 3, TOČKA (C)
Člen 18a, odstavek 9, pododstavek 2, prvi stavek (Direktiva 2003/96/ES)
(c)  V drugem pododstavku odstavka 9 se prvi stavek nadomesti z naslednjim:
"Republika Poljska lahko uporabi prehodno obdobje do 1. januarja 2010 za prilagoditev nacionalne ravni obdavčitve za plinsko olje, ki se uporablja kot pogonsko gorivo, novi najnižji ravni 302 EUR na 1000 l, ki se do 1. januarja 2012 poveča na 330 EUR, do 1. januarja 2014 na 359 EUR in do 1. januarja 2016 na 380 EUR."
(c)  V odstavku 9 se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:
"Republika Poljska lahko uporabi prehodno obdobje do 1. januarja 2012 za prilagoditev nacionalne ravni obdavčitve za plinsko olje, ki se uporablja kot pogonsko gorivo, novi najnižji ravni 302 EUR na 1000 l, ki se do 1. januarja 2013 poveča na 330 EUR, do 1. januarja 2016 na 359 EUR. Vendar raven obdavčitve za plinsko olje ne sme biti nižja od 245 EUR na 1 000 litrov od 1. maja 2004 in ne nižja od 274 EUR na 1 000 litrov od 1. januarja 2008."
Sprememba 17
TOČKA 4 ČLENA 1
Člen 18c (Direktiva 2003/96/ES)
"Brez poseganja v določbe iz člena 7 Pogodbe v zvezi s pristopom Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji lahko navedeni državi članici uporabita dodatno prehodno obdobje za plinsko olje, ki se uporablja kot pogonsko gorivo, do 1. januarja 2015 za povečanje na 359 EUR in do 1. januarja 2017 za povečanje na 380 EUR."
"Brez poseganja v določbe iz člena 7 Pogodbe v zvezi s pristopom Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji lahko navedeni državi članici uporabita dodatno prehodno obdobje za plinsko olje, ki se uporablja kot pogonsko gorivo, do 1. januarja 2016 za povečanje na 359 EUR."
Sprememba 18
ČLEN 1, TOČKA 5
Priloga I, tabela A (Direktiva 2003/96/ES)
Besedilo, ki ga predlaga Komisija

1. januar 2004

1. januar 2010

1. januar 2012

1. januar 2014

Neosvinčeni bencin

(v EUR za

1 000 l)

oznake KN 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 in 2710 11 49

359

359

359

380

Plinsko olje

(v EUR za

1 000 l)

oznake KN 2710 19 41 do 2710 19 49

302

330

359

380

Predlog spremembe Parlamenta

1. januar 2004

1. januar 2010

1. januar 2012

1. januar 2015

Neosvinčeni bencin

(v EUR za

1 000 l)

oznake KN 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 in 2710 11 49

359

359

359

359

Plinsko olje

(v EUR za

1 000 l)

oznake KN 2710 19 41 do 2710 19 49

302

330

340

359

Sprememba 19
ČLEN 1, TOČKA 5
Priloga I, tabela A, opomba (novo) (Direktiva 2003/96/ES)
Brez poseganja v časovna obdobja iz člena 18a(5), (6) in (9) ter člena 18c, se uporabljajo naslednje določbe:
trošarinske stopnje za neosvinčen bencin in plinsko olje ne bodo manjše od 359 EUR na 1 000 litrov pred 1. januarjem 2015;
države članice, ki so v skladu z zakonodajo Skupnosti primorane zvišati trošarinske stopnje za plinsko olje na 340 EUR na 1 000 litrov do 1. januarja 2012, morajo do 1. januarja 2015 zvišati stopnjo na vsaj 359 EUR na 1 000 litrov;
države članice, v katerih je trošarinska stopnja za plinsko olje 1. januarja 2008 presegla 400 EUR na 1 000 litrov, ne bodo dodatno zvišale trošarinske stopnje za plinsko olje do 1. januarja 2015;
države članice, v katerih je trošarinska stopnja za neosvinčen bencin 1. januarja 2008 presegla 500 EUR na 1 000 litrov, te stopnje ne bodo dodatno zvišale do 1. januarja 2015.
Sprememba 20
ČLEN 1, TOČKA 5 A (novo)
Člen 29a (novo) (Direktiva 2003/96/ES)
(5a)  Vstavi se naslednji člen 29a:
"Člen 29a
Komisija poroča o izpolnjevanju obveznosti tistih držav članic, v katerih se prehodno obdobje konča leta 2010."
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov