Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Вторник, 15 януари 2008 г. - Страсбург
 Партньорства в рамките на процеса за стабилизиране и асоцииране *
 Вътрешен превоз на опасни товари (изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията) ***I
 Премахване на дискриминацията при определяне на транспортните тарифи ***I
 Летищни такси ***I
 Износ и внос на опасни химични вещества ***I
 Схеми за социално осигуряване на наети лица, самоосигуряващи се лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността ***I
 CARS 21: Конкурентна нормативна рамка за автомобилостроенето
 Данъчно третиране на загуби при презгранични ситуации
 Стратегия на Общността за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2007–2012 г.
Текстове (280 kb)
Правна информация - Политика за поверителност