Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2008 - Στρασβούργο
 Σύναψη εταιρικών σχέσεων στο πλαίσιο της διαδικασίας σταθεροποίησης και σύνδεσης *
 Έλεγχος των οδικών μεταφορών επικίνδυνων εμπορευμάτων (εκτελεστικές εξουσίες της Επιτροπής) ***I
 Κατάργηση των διακρίσεων στον τομέα των τιμών και όρων μεταφοράς ***I
 Αερολιμενικά τέλη ***I
 Εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων χημικών προϊόντων ***I
 Eφαρμογή των συστημάτων κοινωνικής ασφαλίσεως στους μισθωτούς, στους μη μισθωτούς και στα μέλη των οικογενειών τους που διακινούνται εντός της Κοινότητας ***I
 CARS 21: ανταγωνιστικό κανονιστικό πλαίσιο για την αυτοκινητοβιομηχανία
 Η φορολογική μεταχείριση των ζημιών σε περιπτώσεις με διασυνοριακό χαρακτήρα
 Κοινοτική στρατηγική 2007-2012 για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία
Κείμενα (288 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου