Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Teisipäev, 15. jaanuar 2008 - Strasbourg
 Euroopa partnerlus stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessi raames *
 Direktiivi 95/50/EÜ muutmine seoses komisjoni rakendusvolitustega ***I
 Veohindade ja veotingimustega seotud diskrimineerimise kaotamine ***I
 Lennujaamamaksud ***I
 Ohtlike kemikaalide eksport ja import ***I
 Sotsiaalkindlustusskeemide kohaldamine ühenduse piires liikuvate töötajate, füüsilisest isikust ettevõtjate ja nende pereliikmete suhtes ***I
 CARS 21: konkurentsivõimelise mootorsõidukitööstuse reguleeriv raamistik
 Piiriülene maksustamine kahjumi korral
 Ühenduse töötervishoiu ja tööohutuse strateegia aastateks 2007-2012
Tekstid (158 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika