Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Pieņemtie teksti
Otrdiena, 2008. gada 15. janvāris - Strasbūra
 Partnerību izveidošana atbilstīgi stabilizācijas un asociācijas procesam *
 Direktīvas 95/50/EK attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām grozīšana ***I
 Diskriminācijas atcelšana pārvadājumu cenās un nosacījumos ***I
 Lidostu nodevas ***I
 Bīstamo ķīmisko vielu eksports un imports ***I
 Sociālā nodrošinājuma sistēmu piemērošana darbiniekiem, pašnodarbinātām personām un viņu ģimenēm, kas pārvietojas Kopienā ***I
 CARS 21 : konkurētspējīgas autobūves nozares tiesiskais regulējums
 Nodokļu režīms attiecībā uz zaudējumiem pārrobežu situācijās
 Kopienas stratēģija veselības aizsardzībai un drošībai darbā 2007.–2012. gadam
Teksti (167 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika